aanmelden nieuwsbrief

Of zend mail aan nieuwsbrief@hetedelhert.nl

Name:
Email:

Verenigingsagenda

za aug 30, 2014 @10:00 - 16:00
Boer'ndag
za okt 04, 2014 @13:00 - 18:00
wilddagen in Vierhouten.
zo okt 05, 2014 @13:00 - 18:00
wilddagen in Vierhouten.
za nov 01, 2014
Sluitingsdatum kopij Het Edelhert

INLOGGEN BEHEERHome
Geschreven door Jan Paulides   

.

 
Herten uit de mais gedreven
Geschreven door Jan Paulides   
donderdag 28 augustus 2014 16:26

Staverden - Vandaag zijn er twaaf edelherten uit een maisveld in Staverden verjaagd. Het betrof een gezamelijk actie van Provincie Gelderland, Natuurmonumenten, Het Geldersch Landschap, Groennetwerk en de Politie.

De edelhertern bivakeren reeds een paar weken in het hoge maisveld. De agrariër Gerjan Schouten is niet blij met de schade die de edelherten toebrengen aan de mais. Niet alleen eten de herten de maiskolven op, ook vertrappen ze de maisstengels. De ligplekken waren ook duidelijk zichtbaar.

Gerjan vindt de edelherten weliswaar prachtig, maar heeft de mais hard nodig als voer voor zijn 850 kalveren. Hij toont de afgekloven maiskolven.

Omdat het maisveld pal naast de drukke provinciaalse weg N302 de Flevoweg ligt, kon niet zomaar de herten verjaagd worden. De Flevoweg werd tussen elf uur en half een afgezet tussen de rotondes Garderen/Uddel aan de zuidkant en de rotonde richting Ermelo aan de noordkant. Ook werden de tussengelegen wegen afgesloten.

Twee mannen met speciaal afgerichte honden liepen door het maisveld om de herten eruit te drijven. Gelukkig verliep alles volgens plan en verlieten de edelherten aan de gewenste kant het maisveld. Ze wisten goed de weg te vinden naar de nabij gelegen natuurgebieden. Totaal verlieten twaalf mannelijke edelherten en een ree het maisveld.

Na de actie werd het maisperceel afgezet met een roodwit lint. Nabij de wildwissel het maisveld in,  werden nylon kousen met menselijk haar opgehangen.

Omroep Gelderland was erbij.

 
Edelhert bronst
Geschreven door Jan Paulides   

De tijd van het jaar, waarin de herten bereidt zijn te paren is de bronsttijd en loopt globaal van 15 september tot begin oktober. Een hinde is bronstig gedurende een dag en de herten zijn enkele weken in staat van opwinding. Wordt ze in die dag niet bevrucht, dan ovuleert ze na ongeveer 18 dagen opnieuw. Dat kan zich tot 3 à 6 maal herhalen voordoen. Algemeen geldt dat de de bronst duurt van midden september tot begin oktober. Geografisch gezien kan het iets verschillen, ook het ene en andere jaar vertoont de top van de bronst ook wel wat variatie. De Hoge Veluwe en de Asselse Heide zijn meestal het eerst.

Globaal begin van de bronst per gebied, waarbij de top meestal 10-12 dagen later is.:

4 september Hoge Veluwe
10 september de Asselse Heide
15 september Kroondomein
18 september overige bieden

Foto: Jan Paulides
Het hert is in de bronst een echte macho


Bij de herten verandert er door het opspelen van de hormonen het een en ander aan het uiterlijk. Allereerst gaan de bronstmanen (haren om de hals) groeien en vergroot de keelzak. Hierdoor krijgt het hert een imposant uiterlijk en het hert wordt een echte macho. Om de dames te imponeren slaat hij met zijn gewei tegen struiken en kleine boompjes, en haalt zij gewei door het gras of hei. Soms blijft er nog wat in zijn gewei hangen en hij draagt dat parmantig met zich mee. Om lekker voor de dames te ruiken neemt hij extra vaak een modderbad en urineert tegen zijn eigen buik. Om het verbaal te ondersteunen is het geluid dat een hert kan maken veranderd. Het hert kan nu burlen. Het lijkt een beetje op loeien van een koe, maar dan nog lager van toon. De concurrentie kunnen niet alleen zien en ruiken, maar ook horen wie daar de baas is of denkt te zijn.

Foto: Jan Paulides
Burlend geeft het plaatsthert aan: hier ben ik de baas


Als we het met een mens zouden vergelijken, dat zou de jonge man (het hert) zijn uitgaanskleren aantrekken (bronstmanen) en lekkere after shave opdoen (zoelen en sprenkelen) en in zijn stoere auto met ronkende uitlaat (burlen) op de boulevard rondrijden om vervolgens in de discotheek (bronstplaats) een leuk meisje (hinde) te versieren.

Foto: Jan Paulides
Soms komt het tot geweiengekletter


En als twee mannen achter hetzelfde meisje aanzitten, dat kan het weleens op een knokpartijtje uitlopen. Zo ook bij de herten. Meestal blijft het bij stoer doen, maar soms komt het tot een vechtpartij. De herten staan tegenover elkaar en proberen met hun gewei de ander achteruit te duwen.

De hinden bepalen waar de bronst plaatsvindt, een belangrijk gegeven is daarbij de voedselaanbod. De herten komen naar dat gebied, soms van tientallen kilometer ver. Telkens weer naar dezelfde plek waar de hinden zich bevinden. Het hert, die de heerschappij heeft in een bepaald gebiedje heet plaatshert. Daarbij zijn er enkele bijherten, die het graag over willen nemen, zodra zij de kans krijgen. Zolang het verschil in dominantie groot is, zal het niet tot schermutselingen komen. Zodra een van de bijherten wat ouder worden zullen zij het plaatshert van de troon willen stoten en kan het tot een duel komen. Sommige bijherten zij slim en maken van de situatie gebruikt om, indien de hinde dat wenst, tot paring over te gaan, het hert beslaat de hinde. Over het algemeen worden alle hinden en bijna alle smaldieren beslagen, de kalveren zijn nog niet geslachtsrijp. De smaldieren en hinden die niet bevrucht zijn, noemen we guste hinden.

ImageDe smaldieren en hinden ovuleren in de bronstijd. De herten kunnen ruiken wanneer dat bijna zover is. Het hert trekt de bovenlip iets op en tilt de kop en fleemt. Is de hinde tot paring bereidt, dan bestijgt het hert de hinde en naar een paar stoten brengt het hert zijn zaad in de schede van de hinde. Meestal is de bevruchting geslaagd, maar het kan voorkomen, dat de hinde een week later wederom bronstig wordt. Tijdens deze nabronst reageert het hert onmiddellijk en zal weer zij taak verrichten. 34 weken later, om en nabij 1 juni zal er vervolgens een kalfje geboren worden.

Bekende bronstplaatsen:
Rheder- en Wurthrherheide (Natuurmonumenten)
Asselse Heide (Kroondomein)
Wildbaanweg (Hoge Veluwe)

 
Brucellose-monitoring wilde fauna uitgebreid
Geschreven door Centraal Veterinair Instituut   
dinsdag 12 augustus 2014 22:41

Het monitoringsprogramma voor Brucellose bij wilde zwijnen van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en Centraal Veterinair Instituut, onderdeel van Wageningen UR (CVI), is uitgebreid. Sinds 1 juli worden niet alleen wilde zwijnen uit Zuid-Limburg bemonsterd en onderzocht maar ook wilde zwijnen die leven op de Veluwe. Brucellose is een ziekte die van dier naar mens kan overgaan. Nederland is sinds 1999 officieel vrij van Brucellose in de dierhouderij. In hoeverre de Brucella-bacterie, die de ziekte veroorzaakt, in de Nederlandse wilde fauna voorkomt, is niet bekend.

Sinds de monitoring in Zuid-Limburg, gestart in 2010, is bij 3 wilde zwijnen Brucella suis biovar 2 aangetoond. Vanaf juli 2014 worden van geschoten en dood aangetroffen wilde zwijnen op de Veluwe bloedmonsters, keelamandelen en stukjes milt verzameld om ook in deze populatie te onderzoeken of brucellose daar voorkomt. Dit onderzoek wordt gecoördineerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren en CVI voert de Brucella-diagnostiek uit. Hoewel het risico op besmetting met Brucellose voor mensen in Nederland nihil is, moeten met name mensen die contact hebben met wilde fauna zichzelf beschermen bij het ontweiden en slachten van besmette wilde zwijnen en bij contact met vruchtwater van een drachtig dier. Met de uitbreiding van het onderzoek hopen GD en CVI de verspreiding van Brucellose onder wilde zwijnen beter in kaart te brengen zodat mogelijke risico’s beter kunnen worden ingeschat.

De keelamandelen worden verzameld om te onderzoeken of brucellose voorkomt

 
Weer vroeg burlen in park de Hoge Veluwe
Geschreven door Nel Appelmelk   
zaterdag 09 augustus 2014 18:10

Afgelopen week hoorde ik dit hert al 5x flink burlen in Park de Hoge Veluwe. Het was 5 augustus, terwijl de hindes in de buurt waren.
Daarna ging het mannetje de kuil met water/modder in. Kwam er hier net uit. Vertoonde imponerend gedrag.
Nog een burl en ging daarna langdurig op zoek in de struiken voor versiering van zijn gewei.

 
Hert Karel uit Otterlo
Geschreven door Henk Huijsman   
zaterdag 09 augustus 2014 17:28

.

 
Bastgewei aan flarden
Geschreven door Ton Heekelaar   
dinsdag 05 augustus 2014 07:59

Het vegen van de middel- en oudere herten heeft reeds doen plaats vinden. Thans zijn de jongere bastherten zoals 2e en 3e kop aan de beurt. De spitsers volgen later. Het hert in deze bijlage is een middel oud dier met een leeftijd van 5-jaar. Deze wederwaardigheden wilde ik gewoon even met jullie delen.

21 juli 2014  Zuidoost-Veluwe

25 juli 2014 Zuidoost-Veluwe

 
Boeren tegen nieuw ecoduct Maanschoten (A1)
Geschreven door Jan Paulides   
donderdag 31 juli 2014 11:07

Prorail wil binnen 4 jaar een ecodcut over of onder de spoorweg Apeldoorn-Amersfoort ter hoogte van Maanschoten (tussen Stroe en Kootwijk). De boeren uit de nabije enclave Udeel-Elspeet zijn daar niet blij mee. Ze vrezen dat de edelherten uit de zuidelijke Veluwe naar hun gewassen komen en schade aanbrengen door vertrapping en vraat. Ze willen in hun omgeving juist minder herten, niet meer herten! In het kader van Natura 2000 is het belangrijk de gebieden aan weerszijde van de ecopassage te verbinden. Hierbij zullen de doelsoorten het edelhert, wildzwijn, das, boommarter, vliegend hert, diverse vleermuizen, zandhagedis, levendbarende hagedis, hazelworm, adder, gladde slang en diverse vlinders kunnen gaan priviteren.  De A1 vormt een barrière voor de natuur tussen de ten noorden en zuiden hiervan gelegen delen van de Veluwe. Het betreft het gedeelte van de A1 van Barneveld tot Apeldoorn. De maatregelen zijn bedoeld om de barrièrewerking te verminderen. Opdeling van de natuur op de Veluwe in een noordelijk en zuidelijk deel door de A1 is ongewenst. Dit is een prioritair knelpunt. Gedeputeerde Staten hebben dan ook Rijkswaterstaat geadviseerd om het ecoduct aan te leggen.

 
Nieuwe brandput Hoge Veluwe
Geschreven door Janoh de Groot   
woensdag 30 juli 2014 08:25

Nationaal Park de Hoge Veluwe heeft een nieuwe brandput aangelegd. Hiermee wil men het park brandveiliger maken. De organisatie heeft geleerd van de brand zoals die op Eerste paasdag heeft gewoed. Om de put te slaat heeft defensie assistentie verleend. De put is 78 meter diep en 25 centimeter breed. De brand op Eerste Paasdag heeft zo'n 10 procent, 500 hectare, van het gebied in de as gelegd. Bij de brand bleek dat bluswater slecht bereikbaar was, met het slaan van de nieuwe put hoopt men dat het probleem hiermee is opgelost. Met de waterput wordt het grondwater bereikt. Defensie oefent graag met het slaan van waterputten, omdat het dat in oorlogsgebieden ook moet doen.

Het Nationaal Park de Hoge Veluwe bekijkt momenteel het hele gebied door de bril van brandveiligheid. Er liggen plannen voor het aanleggen van extra vennen en het verbeteren van paden. Ook denkt men aan het maken van een nieuwe ecologische verbinding. Deze verbinding is vergelijkbaar met een brandgang, maar dan 50 tot 100 meter breed. Hier komt dan heide waar bomen stonden.

Het park brandt ook regelmatig zelf een deel van de begroeiing af om ecologische redenen. De volgende keer zal de brandweer hierbij aanwezig zijn, om ervan te kunnen leren hoe snel een brand zich uitbreidt.

 
Barbecue voor de vrijwilligers
Geschreven door Janoh de Groot fot1 Hans de Bruin, foto 2 Janoh de Groot, foto 3 Jozef Linthorst, foto 4 Bertus Kelderman   
woensdag 30 juli 2014 08:21

Op zaterdag 26 juli is de jaarlijkse barbecue gehouden van de vereniging. Ongeveer de helft van alle vrijwilligers kwam in deze vakantietijd samen op Oud Reemst. Oud Reemst is een oude landbouwenclave die een aantal jaren geleden weer aan Planken Wambuis is toegevoegd.

De vrijwilligers werden verwacht om 14.00 uur bij de werkschuur van Natuurmonumenten. Daar werd iedereen ontvangen door voorzitter Linthorst, die allen welkom heette en bij praatte over de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging.


Voorzitter Jozef Linthorst heet allen welkom

Namens Natuurmonumenten heeft Dirk Lieftink ons in haar gebied ontvangen en rondgeleid. Hij nam ons mee op wandeling met uitleg over de voormalige landbouwenclave. In dit gebied verbouwd Natuurmonumenten nog steeds landbouwgewassen. Deze zijn gedeeltelijk uitgerasterd met een nieuw soort laag raster, grenzend aan een diepe sloot. Maar gelukkig is een ander deel vrij toegankelijk voor alle soorten wild. In het zand waren prenten zichtbaar van het wild dat onlangs nog was gepasseerd. Imposant zijn de prachtige, alleenstaande oude beuken, een prachtig gezicht in dit heidelandschap. Oud Reemst grenst aan de zuidkant aan de A12. In maart 2013 is het ecoduct Jac. P. Thijsse over de A12 in gebruik gesteld voor herten. Aan de oostkant heeft het gebied een verbinding met de Hoge Veluwe, daarmee is het leefgebied van het edelhert flink vergroot en heeft het ook verbinding met het Deelerwoud. Er komen bijvoorbeeld al regelmatig edelherten aan de zuidkant van de A12, de Reijerscamp, ook een gebied van NM.

Lees meer...
 
Faunabeheereenheid Gelderland stelt werkplan voor beheer grofwild op
Geschreven door Faunabeheereenheid Gelderland   
donderdag 17 juli 2014 06:19

De werkplannen voor edelhert, damhert, wild zwijn en ree zijn door het bestuur van de Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) vastgesteld. In de werkplannen staat wat er het aankomend seizoen nodig is om de grofwildstanden op het afgesproken niveau te houden. Gestreefd wordt naar een gezonde populatie van circa 1.800 edelherten, 500 damherten, 1.200 wilde zwijnen en ruim 10.000 reeën in Gelderland. Volgend voorjaar wordt opnieuw geteld of deze standen zijn bereikt. Het beheer van de wilde zwijnen start op 1 juli en van de herten op 1 augustus.

Voor het behoud van gezonde populaties en om verkeersongelukken, schade aan landbouw en bosbouw te voorkomen vindt beheer van grofwild plaats op de Veluwe en voor reeën ook daarbuiten. In het onlangs vastgestelde Faunabeheerplan Grofwild heeft de FBE het faunabeleid van de provincie vertaald naar een planmatige aanpak voor de komende vijf jaar. De FBE doet dat samen met de bij haar aangesloten jachthouders, wildbeheereenheden, organisaties en adviseurs. De nu vastgestelde werkplannen zijn een jaarlijkse uitwerking, gebaseerd op tellingen in het voorjaar.

Wilde zwijnen
Na een voedselarme en langdurige winter in 2012/2013 was de afgelopen winter uitgesproken zacht. Belangrijker nog was dat er nu meer dan voldoende voedsel beschikbaar was voor de wilde zwijnen, in de vorm van eikels en beukennootjes. Door de succesvolle aanwas moeten er dit jaar 3.300 wilde zwijnen worden geschoten Dat is ruim een derde meer dan vorig jaar. De streefstand die volgend voorjaar op de Veluwe moet zijn bereikt is 1.240 varkens.

Edelherten
De actuele voorjaarsstand bedraagt circa 2.300 edelherten, de gewenste stand is circa 1.800 edelherten. De komende periode is een afschot nodig van ruim 1.400 edelherten. Het verschil met de gewenste stand is het afgelopen seizoen behoorlijk verkleind. Dit heeft ook al tot een meetbare afname van schade en overlast geleid. Een verdere vermindering is aankomend seizoen noodzakelijk op de Noord West Veluwe, specifiek in de noordwestzijde van de agrarische enclave, dus rond Staverden en Leuvenum. In bijzondere gevallen kan daar ook ’s nachts worden opgetreden. Overigens zijn in goed overleg op de Veluwe ook afschotvrije zones uitgebreid, op plekken waar de stand zich natuurlijker mag ontwikkelen.

Damherten
Damherten komen vooral voor op de Zuid-Veluwe, daar is als gevolg van minder afschot en een jachtvrij gebied, sprake van een groei van de populatie. De mannelijke damherten maken gebruik van de aanwezige verbindingen en bevolken in toenemende mate ook de Midden-Veluwe. Op de Noord-Veluwe wordt de stand al jaren op het gewenste niveau van ongeveer 100 dieren gehouden. De voorjaarsstand voor de gehele Veluwe is bepaald op bijna 900 damherten, daar komt de natuurlijke aanwas van 300 dieren nog bij. De gewenste voorjaarsstand in 2015 voor de gehele Veluwe is 500 damherten.

Reeën
Reeën komen in geheel Gelderland voor en leven dus in verschillende landschappen. Het afgelopen seizoen sneuvelde 10% van de reeën door een aanrijding. De komende periode wil de FBE proberen daar wat aan te doen door gerichte maatregelen waaronder afschot. De lokale wildbeheereenheden spelen daarbij een belangrijke rol. Het benodigde afschot is circa 3.600 reeën. De gewenste voorjaarsstand voor heel Gelderland is ruim 10.000 reeën.

De diverse werkplannen zijn te vinden op de website van de Faunabeheereenheid Gelderland

 
Verslag fietsexcursie in de Achterhoek
Geschreven door Maaike Strikwerda   
woensdag 16 juli 2014 07:30

Afgelopen zaterdag togen mijn tante en ik met 2 fietsen achterop de auto naar het Achterhoekse Baak. Om 18 uur zouden we daar verzamelen voor een fietsexcursie van onze vereniging. Heel blij was ik met mijn nieuwe telefoon en bijbehorende mevrouw die ons via allerlei landweggetjes naar de goede boerderij loodste.

Daar aangekomen werden de deelnemers welkom geheten door Ben en Hennie Hiddink met koffie en thee. We hadden geluk met het weer, droog, warm en een heerlijk windje. Het werd snel duidelijk dat onze gidsen hier zeer geregeld fietsen, want we zijn via hele leuke paadjes en plekjes gekomen die je anders nooit zou vinden. Prachtig, de afwisseling van bossen, weilanden, doorkijkjes, landgoederen, boerderijen, prachtige bloemen, gewoon te veel om op te noemen. Ook hebben we veel geleerd over de historie van het gebied. Waarom we bijvoorbeeld bijna van de fiets hobbelden? Ooh, dat komt omdat Berend van Hackfort een hekel had aan nieuwigheden, dus de paden blijven voor altijd bij het oude, dat heeft hij testamentair vastgesteld. Bedankt Berend!

Lees meer...
 
Het zomernummer is bijna klaar
Geschreven door Jan Paulides   
zondag 13 juli 2014 10:02

Het zomernummer heeft o.a. de volgende onderwerpen:


  • Nieuwe faunabeheerplan Gelderland
  • Informatiebijeenkomst  over de OVP
  • De omzwervingen van een gezenderd hert
  • Basttijd
  • Nationaal park Darss
  • Voorjaarstelling edelherten
  • Excursieprogramma
  • Diverse korte nieuwsberichten

 

Verschijning eind juli

 
Zwijnen plunderen containers in Ermelo
Geschreven door Omroep Gelderland   
vrijdag 11 juli 2014 06:27

ERMELO - De gemeente Ermelo zet camera's in om erachter te komen hoeveel zwijnen er zich in de bebouwde kom ophouden. Ook zijn de looproutes van de dieren in kaart gebracht, zodat ze effectief kunnen worden verjaagd. De gemeente wordt al jaren overspoeld door zwijnen, maar de dieren vestigen zich nu ook in de bebouwde kom.

Containerzwijnen
De slimme zwijnen worden ook wel containerzwijnen genoemd, omdat ze het gemunt hebben op afvalcontainers en kliko's. De dieren spitten voortuinen om en weten toch over wildroosters te komen. De gemeente heeft speciale verjaagteams opgezet die de zwijnen verdrijven met alarmpistolen en honden. Op die manier moeten de zwijnen weer schuw worden voor mensen. Ook zwijnenprobleem in

Epe
Eerder zorgden zwijnen al voor overlast in de bebouwde kom van Epe. Omdat de problemen daar niet opgelost werden door verjagen, kreeg de gemeente toestemming van de provincie om de dieren in de bebouwde af te schieten.

Wegrennen
Hondenbezitters staan regelmatig oog in oog met zwijnen. Nu veel zeugen biggen hebben, kunnen ze agressief zijn. Boswachter Henne de Ruiter: 'Het beste kun je dan veel lawaai maken en het op een rennen zetten. We hebben het meegemaakt dat een hond werd aangevallen en werd opengereten door de slagtanden.'  Zie video

 
Flevolandse Staten wil onderzoek relatie grote grazers en afnemen soortenrijkdom
Geschreven door Janoh de Groot   
zaterdag 05 juli 2014 13:01

Provincie Flevoland heeft zich uitgesproken over het beheerplan van OVP. De fractie van de SGP heeft amendementen ingediend. Deze zijn na een intensief debat en enkele wijzigingen aangenomen en gaan mee naar de staatssecretaris, waar de gedeputeerde ze als signaal zal overleggen. Het plan zal hierna ter inzage worden gelegd. Dit betekent dat een ieder die dat wil zijn zienswijze hierop kan geven.

Omdat het beheer van het gebied binnenkort in handen van de Provincie komt is de Provincie gevraagd haar standpunt hierover in te nemen. Staatsbosbeheer doet in dit plan het voorstel om een reset te maken op het gebied van het waterpeil. Op die manier wil het de soortenrijkdom aan vogels terugwinnen. Dat veronderstellt dat SBB denkt dat het afnemen van het aantal soorten aan het waterpeil ligt. Veel mensen vinden dat SBB daar geen gelijk in heeft en denken dat het afnemen van de soorten ligt aan de enorme begrazingsdruk van de grote grazers. Om nu deze discussie te ontlopen is er in het plan een knip gemaakt. Het plan gin gnamelij uitsluitend over het moerasgedeelte.

Kwam dat even mooi uit?! Een aantal Statenleden gingen hier niet zomaar mee akkoord en wilden zich ook laten informeren bij andersdenkenden, er is een informatiemiddag gehouden. Op initiatief van de werkgroep 'Leefbaar OVP' is er contact gezocht met de provincie. Dit heeft ertoe geleid dat we konden inspreken op deze bijeenkomst. Ook in de opstelfase van het amendement is contact gezocht met de werkgroep. Met de informatie van deze middag is een amendement gemaakt.

Het amendement:
p. De Staatssecretaris te verzoeken om nader onderzoek te doen naar de relatie tussen grote grazers en (teruggang van) biodiversiteit en de resultaten hiervan weergeven in het beheerplan, inclusief te nemen herstelmaatregelen.
q. Het signaal af te geven aan de staatssecretaris dat Flevoland zich zorgen maakt over de huidige hoge begrazingsdruk in relatie tot het behalen van de Natura2000-doelstellingen en biodiversiteit.
r. Grote grazers als onderdeel in te zetten van het ecosysteem om de doelstellingen van biodiversiteit en Natura-2000 te behalen.
s. De Staatssecretaris te verzoeken dat in de komende jaren wordt toegewerkt naar een integraal beheer (Natura 2000 en grote grazers) van de Oostvaardersplassen, door Rijk en Provincie.

'Na zoveel jaren wordt er eindelijk gezegd dat er iets mis is' aldus de initiatiefnemer van informatiemiddag en indiener van het amendement SGP-er Sjaak Simonse. Hij had in het beheerplan de zin gevonden: .. dat het huidige beheer gefaald heeft'..

Stap 1 is: erkennen dat er iets mis is. Nu kan stap 2 volgen: zien dat het aan het aantal grote grazers ligt.

 
Groot wild welkom in Drenthe
Geschreven door Janoh de Groot   
vrijdag 04 juli 2014 10:26

De provincie Drenthe heeft in haar nieuwe faunabeheerplan ruimte gemaakt voor edelherten, damherten en wilde zwijnen.

'De natuur wordt er spannender van', aldus gedeputeerde Munniksma. Munniksma ziet ook kansen voor de toeristische sector en voor het imago van de provincie.

Staatsbosbeheer juicht de plannen toe en ziet graag de soorten uitbreiden met edelhert en wild zwijn. 'Het is prachtig om groot wild tegen te kunnen komen in de schemering.' Aldus een woordvoerder.

Dieren hebben geen landsgrenzen, dus er kwam al wel af en toe een wild zwijn de grens over, tot op heden moesten die worden afgeschoten. Dat hoeft dus binnenkort niet meer. Edelherten zijn nog niet gezien, maar ook die zitten dichtbij de grens en kunnen zomaar de sprong wagen.

Staatsbosbeheer heeft de afgelopen jaren de natuur geschikter gemaakt voor rondtrekkende dieren. De dieren wordt de ruimte geboden om veilig van het ene naar het andere gebied te trekken. Door het onlangs aangelegde fauna-ecoduct over de A28 en bijweg tussen Beilen en Spier is hier ook geen belemmering meer.

LTO Noord afdeling Drenthe heeft nog moeite met de plannen. Als een snelle en goede schadevergoeding geregeld wordt lijkt ook hier geen probleem. Voordat de plannen kunnen worden uitgevoerd volgen eerst nog een inspraakronde voor inwoners van de provincie en moet daarna het Rijk nog toestemming geven.

 
Onderzoek naar Brucella bij wilde zwijnen nu ook op de Veluwe
Geschreven door Dutch Wildlife Health Centre, 30/06/14   
woensdag 02 juli 2014 09:02

Het onderzoek naar Brucella onder wilde zwijnen wordt uitgebreid. Tot nog toe zijn alleen wilde zwijnen afkomstig uit Zuid-Limburg positief gevonden op Brucella suis biovar 2. Hoe de situatie in de rest van Nederland is, is onbekend. Daarom wordt het onderzoek uitgebreid over heel Nederland. Dit onderzoek wordt gecoördineerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren.

In het komende afschotseizoen voor wilde zwijnen, dat op de Veluwe op 1 juli 2014 begint, zal in samenwerking met de jagers, naast de standaard bloedmonsters voor monitoring, ook tonsillen en stukjes milt worden verzameld. Zo kan ook in deze populatie gekeken worden of Brucella daar voorkomt.

Resultaten onderzoek Limburg 2010 - 2013
Sinds 2010 worden bloedmonsters van geschoten wilde zwijnen uit Limburg onderzocht op antistoffen tegen Brucella. Van alle 1202 monsters die sindsdien onderzocht zijn, bleken er 55 positief. Dit is een kleine 5% van het totale aantal onderzochte monsters. Het serologisch onderzoek naar Brucella kent echter het probleem dat uitslagen onterecht positief kunnen zijn. Dit komt omdat antilichamen tegen andere bacteriën heel sterk kunnen lijken op antistoffen tegen Brucella-bacteriën waardoor er niet nauwkeurig gemeten kan worden. Echter de 5% positieve serummonsters kan wel duiden op een infectie bij de onderzochte wilde zwijnen.

Om meer zekerheid te krijgen over de infectie is het onderzoek uitgebreid met het aantonen van de bacterie bij wilde zwijnen. Hiertoe werden de amandelen van wilde zwijnen onderzocht. Inmiddels zijn 45 dieren op deze wijze onderzocht. In totaal zijn bij 3 dieren afkomstig uit Zuid-Limburg Brucella-bacteriën geïsoleerd. Nadere typering van twee monsters leverde als resultaat Brucella suis biovar 2 op, deze biovar wordt ook in de landen om ons heen bij wilde zwijnen aangetoond. Brucella suis biovar 2 is vrijwel niet gevaarlijk voor mensen.

Voorzorgsmaatregelen
Hoewel het risico op besmetting met Brucella suis biovar 2 zeer gering is, is het verstandig om voorzorgsmaatregelen te nemen om besmetting te voorkomen. Jagers lopen een zeer gering risico bij het ontweiden en slachten van besmette wilde zwijnen of bij contact met vruchtwater bij een drachtig dier. Hoewel het risico zeer gering is, is het altijd aan te bevelen om algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen zoals het dragen van handschoenen en gezichtsbescherming bij het ontweiden en slachten van wilde zwijnen en het voorkomen van snijwonden.

De Gezondheidsdienst voor Dieren te Deventer coördineert dit onderzoek. Het onderzoek naar Brucella wordt uitgevoerd door Centraal Veterinair Instituut (CVI).

 
Fietsexcursie Achterhoek voor leden
maandag 30 juni 2014 08:31

Zaterdagavond 12 juli 2014
Fiets-excursie Achterhoek, Gelderland ten Oosten van de IJssel.
Aanvang: 18 uur, afstand 30 km met pannenkoek-pauze.
Prijs: €7,50 voor pannenkoek en consumptie.
max. aantal deelnemers: 15.

Niet zo goed ter been, maar kunt u wel prima fietsen? Of wilt u gewoon van natuurschoon genieten buiten de Veluwe? Dan is deze excursie echt wat voor u! Onderweg komen we langs kastelen en landhuizen, we fietsen door een prachtig coulisselandschap. We hebben goede kans om onder andere ree, das en nachtzwaluw te spotten. Verder kent de streek een rijke historie, waar u deze zomeravond vast meer over te weten komt.

U kunt uw eigen fiets meenemen, maar er kunnen ook enkele geregeld worden via de familie Hiddink.  Om 18 uur zal de groep vertrekken vanaf  het adres: Walterslagweg 4, 7223 KB Baak.  Voor het regelen van een fiets kunt u contact opnemen met de familie Hiddink en voor calamiteiten op de dag van de excursie kunt u hen ook bereiken op nummer: 06-30660381. Graag opgeven uiterlijk 5 juli, via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 
Adderexcursie voor leden
maandag 30 juni 2014 08:29

Zondagochtend 6 juli 2014
Excursie op zoek naar adders en andere amfibieën en reptielen.
Aanvang 9 uur, duur afhankelijk van weer en resultaat, ongeveer 2,5 uur.
Max. aantal deelnemers: 20
Gids: Marc Schils

Vlakbij Staphorst bevindt zich het werkterrein van Marc Schils. Hij doet hier voor het RAVON onderzoek naar de daar levende amfibieën en reptielen, met een speciale voorliefde voor adders. We gaan samen in het veld op zoek naar adders die zich hopelijk lekker liggen op te warmen in de zon. Het is dus wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Met aanhoudende stortregen zullen de adders zich niet laten zien en gaat de excursie niet door. Af en toe een bui afgewisseld met zon daarentegen is meestal ideaal. Als we een adder vinden, zal Marc een en ander vertellen over deze spannende slang. Tijdens mijn proef-excursie hebben we er maar liefst 8 (!) kunnen bewonderen. Resultaten uit het verleden bieden natuurlijk geen garanties, maar wel hoop!  Het terrein kan drassig zijn, houd daar rekening mee.

Verzamelen: Vijverweg Staphorst/Punthorst. Eerste parkeerplaats van recreatieterrein “De Zwarte Dennen”

Routebeschrijving:
Vanaf de A28 (afslag Nieuwleusen), rijden richting Nieuwleusen over de N377, na ongeveer 6 minuten rijd je door Nieuwleusen. Hier linksaf slaan op de Evenboersweg. Op een gegeven moment draait de Evenboersweg scherp rechts, maar kun je min of meer rechtdoor de Kanlaan op. De Kanlaan nog even volgen. Na een paar minuten kom je in het gehucht Punthorst. In Punthorst rechtsaf slaan op de Vijverweg. Na een paar kilometer ligt aan de linkerkant een parkeerplaats met ruimte voor een paar 100 auto's in het bos, hier verzamelen we. Als je te ver rijdt kom je alsnog aan de linkerkant een grote parkeerplaats tegen. Geeft niks, dan pikken we je daar ook even op.
(Zie ook Google-maps.)

Opgeven bij Maaike via: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ; op de dag zelf kunt u in geval van calamiteiten bellen met 06-40784126 Graag een telefoonnummer erbij vermelden waarop u goed te bereiken bent, als er aanhoudende regen wordt voorspeld, zullen we uiterlijk 1 dag van te voren de excursie moeten annuleren!

 
Zeer geslaagde excursie Üftermark
Geschreven door Ab Hofman   
donderdag 26 juni 2014 06:46

Üfter Mark - 41 deelnemers beleefden op zaterdag 31 mei 2014 een zeer geslaagde excursie naar de Üfter Mark, een prachtig en afwisselend Duits natuurgebied tussen Wesel en Oberhausen. In het lentenummer 2014 staat een uitgebreid artikel over dit gebied niet ver van de Nederlandse grens. De deelnemende leden en hun introducés konden dus goed voorbereid op reis gaan.

Lees meer...
 
Verslag bijeenkomst Oostvaardersplassen d.d. 7 mei 2014
Geschreven door Janoh de Groot   
woensdag 28 mei 2014 14:04

De onlangs opgerichte werkgroep 'Leefbaar OVP' heeft op 7 mei een presentatie gehouden voor de Proviniciale Staten van Flevoland om visie en voorstellen uit te wisselen over het beheer van de Oostvaardersplassen. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt. Dat verslag is hier te lezen. Opmerkelijk feit was dat initiator van de OVP dhr Frans Vera zich had afgemeld voor de deze bijeenkomst, hij was in Frankrijk in die periode. Op de dag zelf was hij ineens toch aanwezig. 'Als een duveltje uit een doosje..' aldus voorzitter Jozef Linthorst.

Lees meer...
 
Veluwse Fotodagen
Geschreven door Marjan Oudshoorn, foto's van Ron Risseeuw en Ruud van Halsema   
woensdag 28 mei 2014 09:57

Op 24 en 25 mei werden voor het eerst de Veluwse Fotodagen georganiseerd. Initiator van dit grootse spektakel is de firma Cameratools. Tijdens de Veluwse Fotodagen waren er naast een groot aantal stands van cameramerken, telescopen, fotoprinters, natuur- en fototijdschriften, natuurreizen en vele andere informatiestanden de hele dag door verschillende workshops en lezingen. Bij de workshops maakte de deelnemers gebruik van hun eigen apparatuur. De fotografen waren rijkelijk behangen met tassen, camera’s en statieven. De lezingen waren divers en hadden allemaal binding met de natuur van de Veluwe. Onze eigen voorzitter Jozef Linthorst gaf een lezing over edelherten en damherten en heeft daarbij de tweede druk van onze WOP atlas gepromoot.


Ook onze informatiestand en winkel was deze dagen aanwezig. Door de oproep van de voorzitter op de ALV waren er naast twee bekende gezichten ook vier nieuwe gezichten in de kraam aanwezig die met veel genoegen en plezier een dagje op onze stand hebben meegedraaid. De verenigingskas kon weer met een mooi bedrag worden aangevuld. We hebben twee nieuwe leden aan ons ledenbestand mogen toevoegen en vele bekende leden mogen begroeten. Het waren zeer gezellige en geslaagde dagen. Gezien het succes van deze eerste editie zal het initiatief een vervolg krijgen. In 2016 volgt de tweede editie.

 
Rasterinventarisatie op de Veluwe voltooid
Geschreven door Henk Ruiterkamp   
woensdag 21 mei 2014 08:57

Een geactualiseerde overzichtskaart waarin alle rasters letterlijk in kaart gebracht zijn is klaar. Met deze kaart hebben de provinciale beleidsmakers en de terreinbeheerders een goed overzicht waar knelpunten zijn en/of waar in de toekomst knelpunten zouden kunnen ontstaan.

Hans Kroes (op de foto links) en Arjen Boerman, beiden enthousiaste rasteraars, hebben in 2013 en de eerste maanden van 2014 bijna alle terreinbeherende organisaties op de Veluwe bezocht en de veranderingen op rastergebied geïnventariseerd. Dat dit niet overbodig was bleek wel uit het grote aantal wijzigingen plaatsgevonden hebben. Op sommige plaatsen zijn rasters weggehaald, maar ook zijn er elders weer nieuwe rasters geplaatst. Vooral dat laatste is veel terreinbeheerders een doorn in het oog. Soms kan het niet anders, maar er verschijnen ook rasters waar vragen bij te stellen zijn v.w.b. de zin van zo’n nieuw hek.  Gelukkig wordt er nu een provinciaal rasterbeleid ontwikkeld, waardoor er op termijn meer greep komt op het willekeurig plaatsen van rasters.
Maandag 19 mei boden de 2 genoemde verkenners  hun resultaten aan op het Provinciehuis aan Jan Eising (op de foto rechts) (vakspecialist fauna provincie Gelderland) en Joland van Zanten (technisch medewerker databeheer provincie Gelderland) (op de foto in het midden). Hans gaf een uitgebreide en duidelijke toelichting op hun werkwijze en op het uiteindelijke resultaat.
Arjen en Hans zaten vele uren om de tafel met terreinbeheerders of waren in het veld om te kijken of alles klopte met het kaartmateriaal. Beide heren van de provincie spraken hun waardering uit voor het resultaat

 
Excursie Kroondomein
Geschreven door en foto's van Yvonne Verhoef   
dinsdag 27 mei 2014 07:18

Zaterdag 17 mei verzamelden we ons op een parkeerplaats van de Kroondomeinen. Onder het genot van een heerlijke bakje  koffie of thee , meegenomen door onze gids van die avond Marjan Oudshoorn , maakten we kennis met elkaar. Het zonnetje scheen nog heerlijk en dat gaf mooie plaatjes. Het is een geweldig mooi gebied en heerlijk rustig. `Gelukkig` is het bij het grote publiek nog niet zo bekend en wat mij betreft blijft dat ook zo want anders zou het wild zich niet zo vaak vertonen als nu.  Tijdens het wandelen kwamen we heel wat sporen tegen van het wild.

Lees meer...
 
Wildobservatie atlas
Geschreven door Marjan Oudshoorn   
woensdag 21 mei 2014 06:54

Vereniging het Edelhert heeft een unieke atlas gemaakt. Deze maand verschijnt de tweede druk van deze atlas waarin een 52-tal Wildobservatieplaatsen op de Veluwe zijn terug te vinden. Het is een stevig handboek op A5-formaat.   Prijs € 12,50 + € 3,84 verzendkosten Bestellen: zie hier.

De WOP-gids bevat een zoekkaart en beschrijvingen van alle openbare wildobservatieplaatsen op de Veluwe en tevens een gedetailleerde routebeschrijving, bronstactiviteit en wildkans. Natuurlijk met veel foto's en GPS-coördinaten. Daarnaast wordt algemene informatie gegeven over het gebied, de flora en fauna, de toegankelijkheid en de loopafstand. Binnen het project is samengewerkt met de verschillende terreineigenaren die hun informatie ter beschikking hebben gesteld. Het gehele jaar door zijn de wildobservatieplaatsen interessant om te bezoeken. Speciaal voor de bronsttijd van de edelherten is dit voor alle hertenliefhebbers een erg handig hulpmiddel om dit uniek natuurspektakel op diverse plaatsen van de Veluwe te beleven. Het boekje (2de druk) kan nu besteld worden bij de vereniging het Edelhert Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots.

De prijs van de atlas is € 12,50 exclusief verzendkosten á € 3,84. Het bedrag kan gestort worden op bankrekeningnummer NL52RABO0147384508 van de Vereniging het Edelhert onder vermelding van WOP-atlas. Daarnaast dient u het bestelformulier op deze site in te vullen zodat wij direct ten behoeve van de verzending ook uw adresgegevens Indien meerdere exemplaren besteld worden graag ook het gewenste aantal vermelden. Als de betaling ontvangen is, wordt de atlas verzonden. De Atlas is ook te koop bij onze mobiele winkel en informatiestand die ook dit jaar weer op diverse markten aanwezig zal zijn. Zie agenda voor data en locaties.

 
Adderexcursie voor leden
Geschreven door Maaike Strickwerda   
woensdag 14 mei 2014 18:28

Op 10 mei j.l. konden leden mee met een ingelaste adderexcursie in Staphorst. Via de digitale nieuwsbrief is hier een uitnodiging voor rondgegaan.  Er hadden zich ongeveer 15 mensen opgegeven. Het weer was al dagen ronduit slecht te noemen, veel regen, wind en koud. Op zaterdag 10 mei zou het echter een droge ochtend zijn. Zouden de adders blij zijn met een korte droge periode en komen ze uit hun schuilplaats of zien we helemaal niks?
Na een introductie door onze gids Marc Schils (RAVON) gingen we de heide op. In het begin onwennig, want dwars door de hei lopen terwijl je weet dat daar veel adders leven is best spannend. Gelukkig vond iemand een adder en Marc wist hem te pakken. Het bleek een prachtig vrouwelijk exemplaar. We hebben haar goed kunnen bekijken. Bijten hielp niet, Marc hield haar voorzichtig maar wel goed vast met speciale fouilleer- handschoenen. Nadat we alle foto's hadden gemaakt mocht ze weer gaan.
We vonden nog 3 addervellen en mijn dochter vond een schedel, onderkaak en wervel van een onbekend dier, ook hebben we allerlei mooie libellen, rupsen, spinnetjes en prachtige planten gezien.
Vervolgens zijn we bij een ven in de buurt gaan kijken. Sinds kort leeft hier de zeldzame knoflookpad. Door middel van een onderwater-microfoon hebben we de knoflookpad zelfs horen roepen!! Ook hebben we duizenden kikkervisjes gezien. Hierna moesten we wel voor de zekerheid allemaal even onze schoenen ontsmetten. In het verleden heeft hier een virus gehuisd dat gevaarlijk is voor reptielen en amfibieën.

Het was dankzij onze gids Marc Schils een leerzame en gezellige ochtend. In het zomerblad van de vereniging wordt nog een extra adderexcursie aangeboden op 6 juli. Deze staat gewoon op de excursiepagina zoals u van ons gewend bent. Ook dit seizoen is er weer een leuk aanbod van excursies voor u samengesteld.

Wilt u ook op de hoogte blijven van de vereniging het Edelhert? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief!

 
Nieuw Faunabeheerplan: meer edelherten op de Veluwe
Geschreven door Jan Paulides, Foto Arie Neleman   
donderdag 01 mei 2014 06:32

Veluwe - In het nieuwe Faunabeheerplan* van de provincie Gelderland zijn voor nagenoeg alle gebieden de doelstanden voor edelherten flink verhoogd. Gemiddeld met dik 40% meer edelherten is de doelstand verhoogd. Het plan is opgesteld voor de periode 2014-2019. Deels omdat vele gebieden meer edelherten kunnen herbergen en deels omdat er uitbreiding is van het leefgebied d.m.v. de poortgebieden.

Leefgebied FBP 2009-2014 FBP 2014-2019
NW-Veluwe 215 286
NO-Veluwe 220 320
Midden-Veluwe 160 300
ZW-Veluwe 205 237
ZO-Veluwe 320 616
NP Hoge Veluwe 200 200
Lgd Reepelaar/Deelerwoud 60 70
Kroondomein 200 200
Totaal 1580 2229

Alhoewel de draagkracht op de Veluwe gebaseerd op voedselaanbod veel hoger lig dan het huidig aantal, zijn er ook andere factoren die het nodig maken dat de doelstanden laag blijven.

Soort

Huidig aantal

Draagkracht per soort

Edelhert

2.100

18.000

Damhert

600

30.000

Ree

12.000

50.000

*Het plan is opgesteld door de Faunabeheereenheid. Dit is een stichting waarin vertegenwoordigers van landbouwers, grondeigenaren, jachtorganisaties en terreinbeheerders in het bestuur zitting hebben. De FBE coördineert het faunabeheer in de provincie. Hieronder valt de bestrijding van schade aangericht door dieren en het beheer van diersoorten, ook wel populatiebeheer genoemd. De provincie Gelderland is onderverdeeld in drie FBE’s: Oost-Gelderland, Rivierenland en Veluwe. Deze zijn weer onderverdeeld in wildbeheereenheden(WBE’s), die elk in hun eigen gebied verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het faunabeheer. Zo ondersteunen zij grondgebruikers of jachthouders bij het voorkomen van faunaschade. De provincie Gelderland stelt het Faunabeheerplan vast nadat het plan ter inzage heeft gelegen en partijen de mogelijkheid hebben gehad hun zienswijze in te dienen. In deze korte weergave van het plan wordt ingegaan op: de belangen die spelen bij het beheer (wie is betrokken?),de noodzaak van beheer en regulering (waarom doen we het?, de wijze van beheer (hoe doen we het?), spreiding per soort (welke dieren we waar ruimte geven?).

 
Gelders faunabeheerplan voor groot wild ter inzage
Geschreven door Provincie Gelderland,   
donderdag 01 mei 2014 06:26

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 28 april het Faunabeheerplan voor edelhert, damhert, wild zwijn, ree en moeflon ter inzage gelegd, samen met de ontheffing voor schadebestrijding en beheer van grofwild. Naar verwachting beslist het college na de zomer definitief.

De terinzagelegging is een volgende stap in het proces tot goedkeuring van het plan. In het faunabeheerplan heeft de Faunabeheereenheid de verschillende belangen afgewogen. Het college is onder andere van plan een aanwijzing voor de moeflon te geven en een ontheffing voor het verstoren en doden van grofwild.

Het Faunabeheerplan en de ontheffingen liggen tot 9 juni ter inzage. Een korte samenvatting geeft de essentie van het plan weer.

 
Natuur groener en vroeger dan vorig jaar
Geschreven door Jan Paulides   
zondag 27 april 2014 16:45

Natuur groener en vroeger dan vorig jaar

Het voorjaar in de natuur is vroeger begonnen dan gebruikelijk. Dat is te zien aan de bomen die al in blad staan en het gras dat al vroeg begron te groeien. Zo ligt de ruwe berk en de zomereik 3 weken, de brem en meidoorn 5 weken voor op schema. Ook de bollen zijn eerder in bloei gekomen.
De larix liep al vroeg uit.
 
GS leggen faunabeheerplan grofwild en ontheffing ter inzage
Geschreven door Gedeputeerde Staten   
zondag 27 april 2014 16:40

Gedeputeerde Staten van Gelderland leggen het Faunabeheerplan voor edelhert, damhert, wild zwijn, ree en moeflon ter inzage, samen met de daaruit voortvloeiende ontheffing voor het verjagen en doden van grofwild. Deze ontwerpbesluiten en de aanwijzing voor de moeflon liggen 6 weken ter inzage op het Provinciehuis. Naar verwachting beslissen GS na de zomer definitief.

'In dit faunabeheerplan heeft de Faunabeheereenheid (FBE) de verschillende belangen afgewogen. Wij hebben dit getoetst en zijn van plan om aan dit plan onze goedkeuring te verlenen. Ook zijn wij van plan een aanwijzing voor de moeflon te geven en een ontheffing voor het verstoren en doden van grofwild. We roepen nu anderen op om ook hun reactie te geven', aldus Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde voor natuur.

Maatwerk
De FBE Gelderland maakt met flexibel faunabeheer onderscheid in gebieden waar grofwild voorrang krijgt zonder afschot, gebieden met schadegevoelige belangen waar volgens de FBE minder dieren passen en overgangsgebieden. In die overgangsgebieden zorgt de terreineigenaar die voor de hogere dichtheden van de dieren kiest, er voor dat de buren gevrijwaard blijven van deze schade. Als ondanks populatiebeheer onacceptabele schade optreedt zoals verkeersonveilige situaties, overlast in de bebouwde kom of schade aan landbouwgronden, vraagt de FBE Gelderland om het gebruik van bijzondere instrumenten. Hiervoor wordt met dit faunabeheerplan ontheffing aangevraagd.

Faunabeheerplan
De Veluwe is door de provincie aangewezen als leefgebied voor grofwild. De provincie moet beoordelen of de Faunabeheereenheid Gelderland op een juiste manier de verschillende belangen afweegt rond het beheren van grofwild en het voorkomen van schade. Naast de natuurlijke leefwijze en het beheren van de populaties grofwild, gaat het om het beleven van deze dieren, maar ook om het belang van verkeersveiligheid en het tegengaan van onacceptabel schade aan bedrijven en burgers. Eigenaren en grondgebruikers zijn verantwoordelijk voor het daadwerkelijk beheer en zijn daarvoor vertegenwoordigd in de FBE. In dit Faunabeheerplan voor grofwild geeft de FBE aan hoe zij dat wil doen.

Ontheffingen
Edelhert, damhert, ree en wild zwijn zijn beschermde inheemse dieren volgens de Flora- en faunawet. GS kunnen ontheffingen verlenen voor het ‘verstoren’ en doden van deze beschermde dieren als onacceptabele schade aan ‘wettelijk erkende belangen’ daar aanleiding toe geeft. Die ontheffing dient gebaseerd te zijn op een door de FBE opgesteld en door GS goedgekeurd Faunabeheerplan. De aanwijzing voor de moeflon is nodig omdat het een uitheemse diersoort is waarvoor een apart besluit nodig is.

Ter inzage
De provincie Gelderland staat voor een zorgvuldig evenwicht tussen de uiteenlopende belangen van landbouw, natuur, terreinbeheerders en alle andere Gelderlanders. De provincie wil horen wat die partijen vinden van het Faunabeheerplan van de Faunabeheereenheid Gelderland voor ze tot vaststelling overgaat. Het Faunabeheerplan, het ontwerp-goedkeuringsbesluit, de ontwerp-ontheffing en ontwerp-aanwijzing zijn te vinden op bekendmakingen.gelderland.nl, met de publicatiedatum 28 april 2014. Uw mening kunt u tot 9 juni aan de provincie kenbaar maken.

 
Grote brand op Hoge Veluwe
zondag 20 april 2014 15:24

Hoenderloo - Op Nationaal Park de Hoge Veluwe woedt sinds vanochtend brand. Gaandeweg de ochtend is de brand opgeschaald naar grote brand. In de middag waren er 300 man van de brandweer in de weer om de brand te blussen, die over de hei- en buntgrasvlaktes trekt. Defensie heeft Chinooks ingezet en vanuit Limburg en Brabant zijn tientallen korpsen onderweg om ondersteuning te bieden. Aan het eind van de middag was er 350 ha van het 5.400 ha grote park verbrand.

Zie voor verslag van Omroep Gelderland

 
Nieuw faunabeheerplan herten en zwijnen Gelderland
Geschreven door Provincie Gelderland   
vrijdag 21 maart 2014 07:00

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het Faunabeheerplan grofwild van de faunabeheereenheid Gelderland ter kennisname voorgelegd aan Provinciale Staten. In dit plan geeft de Faunabeheereenheid (FBE) Gelderland aan hoe zij grofwild willen beheren en de schade willen bestrijden. Gedeputeerde Staten toetsen het faunabeheerplan aan de juridische houdbaarheid én aan goede onderbouwing van de verschillende belangen van natuur, landbouw en verkeersveiligheid.
"Het is goed als de staten zelf kennis nemen van de plannen en voorstellen van de FBE. Als grondgebruikers en eigenaren schetsen zij hoe zij het grofwild willen beheren en de schade willen bestrijden. Wij hebben er nú nog geen oordeel over. Wij gaan het toetsen op hoofdlijnen en zullen vooral kijken of aan alle belangen op een goede manier wordt tegemoet gekomen", aldus gedeputeerde Jan Jacob van Dijk. "De ontheffingen die wij op basis van hun voorstellen gaan verlenen zijn wel onze verantwoordelijkheid. Over onze afwegingen bij deze ontheffingen zullen wij de staten ook informeren.'

FBE Gelderland werkt aan een nieuwe set faunabeheerplannen omdat de huidige plannen binnen afzienbare tijd aflopen. Dit valt samen met het vernieuwen van de toestemmingen om het gewenste faunabeheer te kunnen uitvoeren. Onder grofwild vallen ree, edelhert, damhert, wild zwijn, moeflon en muntjak. Naar verwachting dienen zij het beheerplan voor ganzen en roeken in mei in, voor de knobbelzwanen in de zomer en voor wilde eend in februari 2015.

De Faunabeheereenheid is een samenwerkingsverband van jachthouders en bestaat uit terreineigenaren en terreinbeheerders, vertegenwoordigers uit de landbouw en de jagers die zijn aangesloten in de wildbeheereenheden. De FBE is verantwoordelijk voor het aansturen van het faunabeheer en de schadebestrijding door wildbeheereenheden in Gelderland.

Zie voor meer informatie het Faunabeheerplan grofwild FBE Gelderland 2014-2019 en de bijlagen op de site van de Faunabeheereenheid (FBE) Gelderland.

 
Het Edelhert op je iPad

Het tijdschrift Het Edelhert op je iPad. Alle edities van 2011, 2012 en 2013 nu in de App-store. Met index en zoekfunctie. Meer jaargangen zullen volgen. Voor de lage prijs van slechts € 1,79 voor 12 nummers én de komende 4 nummers! Upgrades kosten € 0,89 met de alle edities van 2011, 2012, 2013 en 2014.

 
Banner

WOP-Atlas

Meer info en bestellen: zie hier.

Alternatief beheerplan Oostvaarderplassen

Download alternatieve beheersvisie OVP

Beleidsvoorstel damherten

Download hier.

Ambassadeur van de natuur, het Edelhert in Nederland

Verkrijgbaar op DVD voor € 9,95.

Status tijdschrift:

Het zomernummer van Het Edelhert verschijnt eind juli

Weer vandaag

Wintertijd

06:4813:4120:32
opkomst ...... top .... ondergang

buienradar

Maanstand

MAANFASE