aanmelden nieuwsbrief

Of zend mail aan nieuwsbrief@hetedelhert.nl

Name:
Email:

Verenigingsagenda

do mei 01, 2014
Sluitingsdatum kopij Het Edelhert

INLOGGEN BEHEERHome
Grote brand op Hoge Veluwe
zondag 20 april 2014 15:24

Hoenderloo - Op Nationaal Park de Hoge Veluwe woedt sinds vanochtend brand. Gaandeweg de ochtend is de brand opgeschaald naar grote brand. In de middag waren er 300 man van de brandweer in de weer om de brand te blussen, die over de hei- en buntgrasvlaktes trekt. Defensie heeft Chinooks ingezet en vanuit Limburg en Brabant zijn tientallen korpsen onderweg om ondersteuning te bieden. Aan het eind van de middag was er 350 ha van het 5.400 ha grote park verbrand.

Zie voor verslag van Omroep Gelderland

 
"Bejaging is funest voor herstel van de natuur"
Geschreven door Jozef Keulartz   
vrijdag 11 april 2014 10:14

Niet bijvoeren en ook niet afschieten, adviseert natuurfilosoof Keulartz. De deskundige sprak gisteren in de Tweede Kamer over wildbeheer in de Nederlandse natuur.

Wat roofdieren betekenen voor de 'rewilding' van de Amerikaanse natuur, zijn herten, paarden, runderen en andere grote planteneters voor de ontwikkeling van Nederlandse natuurgebieden. Deze dieren spelen een sleutelrol in het herstel van ecologische en evolutionaire processen. Maar door bejaging wordt dat proces nu volledig om zeep geholpen, zegt Jozef Keulartz, natuurfilosoof aan de Wageningen Universiteit.

Keulartz sprak woensdag tijdens een bijeenkomst in de Tweede Kamer georganiseerd door de Partij voor de Dieren ter voorbereiding op een debat over wildbeheer dat volgende week woensdag plaatsvindt. De aanleiding is een enquête van Natuurmonumenten onder haar leden, waaruit blijkt dat er een meerderheid voor natuurlijke populaties is in plaats van bejaging van dieren.

Om de grote planteneters, waaronder ook reeën, wilde zwijnen, elanden en wisenten, optimaal hun werk te laten doen, heb je grote gebieden nodig die goed met elkaar verbonden zijn. "Want hoe kleiner de gebieden, hoe groter het gevaar van lokale uitsterving", aldus Keulartz. Het netwerk van verbindingen tussen de verschillende Nederlandse natuurgebieden is nu nog minimaal.

Bijvoeren vindt hij uit den boze omdat dat de natuurlijke mechanismen buiten spel zet. "In het wild gaan dieren op een spaarstand in tijden van voedselschaarste. Herten bijvoorbeeld dalen bij lage temperaturen met hun energieverbuik naar 13 procent van hun jaarlijks gemiddelde. En hoe minder vet, hoe minder vruchtbaarheid. Vrouwtjes slaan dan soms één of twee jaar hun beurt over."

Afschieten zou hetzelfde effect hebben. Grootschalige sterfte is volgens Keulartz de gang van de natuur en niet per se het gevolg van de krappe Nederlandse natuurgebieden. In andere, veel grotere natuurgebieden in Amerika, Australië en Afrika gebeurt namelijk hetzelfde, betuigt hij. "In de Afrikaanse Serengeti gaat de sterfte bij een migratie wel tot 30, 40 procent. Dat zijn soms wel 100.000 dieren. Die kun je niet even afknallen omdat ze een beetje honger hebben."

Sommige Nederlandse boeren willen die werkwijze wellicht graag toepassen, omdat het wild in hun omgeving hun landerijen kaal eet. Deze overlast kan volgens Keulartz gemakkelijk worden weggenomen. "Daar hebben je allerlei oplossingen voor, zoals wallen, hekken en roosters om de akkers te beschermen."

 
ICT-oplossing gezocht tegen wildaanrijding
donderdag 10 april 2014 06:47

Natuurmonumenten zoekt naar nieuwe, innovatieve oplossingen voor het probleem van de aanrijdingen met groot wild. Vanaf vrijdag kunnen mensen daarvoor ideeën insturen.

De vereniging denkt dat onder andere navigatieapparatuur in auto's en smartphones voor verbeteringen zouden kunnen zorgen, waaraan tot nu toe niemand heeft gedacht. De inzender van het beste plan mag zijn idee samen met Natuurmonumenten verder uitwerken.

Huidige oplossingen niet goed genoeg

Jaarlijks hebben honderden aanrijdingen met reeën, herten en wilde zwijnen plaats. Dat heeft vaak ernstige gevolgen, want een hert of een zwijn weegt honderden kilo's. De provincies zoeken al jaren naar verbeteringen, maar oplossingen als wildspiegels langs de weg, struikelblokken voor dieren in de wegberm en snelheidsmaatregelen werken niet of onvoldoende. Edelherten en wilde zwijnen komen vrijwel alleen in Gelderland voor, reeën leven in heel Nederland.

Technologie de oplossing?

“Wij denken dat vooral jonge mensen, die op de hoogte zijn van de nieuwste technologische inzichten en ontwikkelingen, verrassende oplossingen kunnen verzinnen”, aldus een woordvoerster van Natuurmonumenten. Natuurmonumenten heeft belang bij zulke oplossingen, omdat de vereniging wilde dieren in grotere delen van het land vrij wil laten rondlopen.

 
Trofeeëntentoonstelling Middachten 2014
Geschreven door Jan Paulides   
zaterdag 29 maart 2014 20:18

De Steeg - Voor de achtste keer vond de trofeeëntentoonstelling in Kasteel Middachten plaats. Op de openingsavond kwamen circa 350 personen, voornamelijk mensen die zich beroepsmatig of intensief met faunebeheer actief zijn.

Lees meer...
 
Het voorjaarsnummer is bijna klaar
Geschreven door Jan Paulides   
zondag 30 maart 2014 10:02

Het voorjaarsnummer heeft o.a. de volgende onderwerpen:


  • Extra bejagingsmiddelen
  • Meer ruimte voor wild
  • Volksraadpleging
  • Zorgplicht natuurlijk gewogen
  • In memoriam Dick van den Hoorn
  • Üfter Mark
  • Dick van den Hoorn en zijn herten
  • Oude hinde
  • Excursieprogramma
  • Anticonceptie bij wilde dieren

 

Verschijning midden april.

 
Limburgse zwijnen komen o.a. uit Duitsland
Geschreven door Alterra Wageningen UR   
vrijdag 28 maart 2014 07:33

Het wilde zwijn is in Nederland het beleid te snel af. 'Officieel' mag het dier alleen voorkomen op de Veluwe en in de Meinweg in Limburg. Daarbuiten is het zogenoemde nulstandbeleid van kracht. Maar de soort laat zich op steeds meer plekken zien, ook in Limburg. En die dieren blijken lang niet allemaal uit de Meinweg te komen. Ze komen van verschillende kanten ons land binnen, zo blijkt uit DNA-onderzoek van Alterra Wageningen UR.

In samenwerking met jagers en terreinbeheerders heeft Alterra ruim 700 DNA-monsters verkregen van geschoten en door aanrijdingen omgekomen wilde zwijnen uit Limburg, Noord-Brabant, de Veluwe en aangrenzende delen van België en Duitsland. Van elk dier is een genetisch profiel opgesteld met behulp van micro-satellietmerkers. Op basis van het erfelijk materiaal zijn de onderzochte wilde zwijnen onderverdeeld in genetische clusters.

Uit de uitkomsten blijkt dat het aannemelijk is dat het wild zwijn de Peelregio vanuit het Meinweggebied heeft gekoloniseerd, zoals werd aangenomen. Maar in andere delen van Limburg ziet het plaatje er anders uit. De zwijnen in de Kop van Limburg zijn bijvoorbeeld sterk verwant aan exemplaren uit het Duitse achterland ten oosten van Nijmegen en lijken door hun grote genetische diversiteit afkomstig te zijn uit verschillende Duitse bronpopulaties. De zwijnen in Zuid-Limburg vormen vermoedelijk min of meer één populatie met hun soortgenoten net over de grens in Belgisch Limburg en de Voerstreek. En die zijn gezamenlijk afkomstig uit de Eiffel en de Ardennen. Ze komen dus van verschillende kanten ons land binnen.

In de Maasduinen en de zuidelijke Roerstreek bleken de aanwezige zwijnen genetisch sterk af te wijken van alle andere populaties. Kennelijk zijn die niet op natuurlijke wijze daar terecht gekomen. De meest waarschijnlijke verklaring is dat enkele dieren door mensen zijn geïntroduceerd (ontsnapt uit gevangenschap of bewust losgelaten) en dat ze zich vervolgens hebben uitgebreid.

Zie voor meer informatie het rapport Genetica van wilde zwijnen in Limburg en Noord-Brabant: verspreiding, herkomst en verwantschap op de site van Alterra.

 
540 damherten in Kop van Schouwen
Geschreven door Jan Paulides   
zaterdag 22 maart 2014 07:13

Burgh-Haamstede - Uit de definitieve damherten telling in de Kop van Schouwen van begin maart blijken er ongeveer 540 damherten te lopen, bijna 100 meer dan uit de daadwerkelijke telling.

Het hogere aantal is ontstaan na grondige bestudering van de telstaten. Eerder aangenomen dubbeltellingen, omdat de dieren tijdens een van de tellingen door verschillende telvakken zouden lopen, zijn eruit gehaald.

 
Nieuw faunabeheerplan herten en zwijnen Gelderland
Geschreven door Provincie Gelderland   
vrijdag 21 maart 2014 07:00

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het Faunabeheerplan grofwild van de faunabeheereenheid Gelderland ter kennisname voorgelegd aan Provinciale Staten. In dit plan geeft de Faunabeheereenheid (FBE) Gelderland aan hoe zij grofwild willen beheren en de schade willen bestrijden. Gedeputeerde Staten toetsen het faunabeheerplan aan de juridische houdbaarheid én aan goede onderbouwing van de verschillende belangen van natuur, landbouw en verkeersveiligheid.
"Het is goed als de staten zelf kennis nemen van de plannen en voorstellen van de FBE. Als grondgebruikers en eigenaren schetsen zij hoe zij het grofwild willen beheren en de schade willen bestrijden. Wij hebben er nú nog geen oordeel over. Wij gaan het toetsen op hoofdlijnen en zullen vooral kijken of aan alle belangen op een goede manier wordt tegemoet gekomen", aldus gedeputeerde Jan Jacob van Dijk. "De ontheffingen die wij op basis van hun voorstellen gaan verlenen zijn wel onze verantwoordelijkheid. Over onze afwegingen bij deze ontheffingen zullen wij de staten ook informeren.'

FBE Gelderland werkt aan een nieuwe set faunabeheerplannen omdat de huidige plannen binnen afzienbare tijd aflopen. Dit valt samen met het vernieuwen van de toestemmingen om het gewenste faunabeheer te kunnen uitvoeren. Onder grofwild vallen ree, edelhert, damhert, wild zwijn, moeflon en muntjak. Naar verwachting dienen zij het beheerplan voor ganzen en roeken in mei in, voor de knobbelzwanen in de zomer en voor wilde eend in februari 2015.

De Faunabeheereenheid is een samenwerkingsverband van jachthouders en bestaat uit terreineigenaren en terreinbeheerders, vertegenwoordigers uit de landbouw en de jagers die zijn aangesloten in de wildbeheereenheden. De FBE is verantwoordelijk voor het aansturen van het faunabeheer en de schadebestrijding door wildbeheereenheden in Gelderland.

Zie voor meer informatie het Faunabeheerplan grofwild FBE Gelderland 2014-2019 en de bijlagen op de site van de Faunabeheereenheid (FBE) Gelderland.

 
WOP-atlas is tijdelijk uitverkocht
Geschreven door Jan Paulides   
woensdag 19 maart 2014 21:29

W
Dat de WOP-atlas uitverkocht is, is jammer maar ook verheugend. Wij zijn blij dat er zoveel mensen zijn die ons wild op de Veluwe via de beste plekken op de Veluwe willen zien. En de atlas helpt daarbij. We zijn nu de tweede druk aan het voorbereiden. Kleine wijzigingen en enkele verbeteringen worden doorgevoerd. Dank aan diegene die feed-back hebben gegeven. Belangstellenden kunnen intekenen voor de tweede druk, die ruim voor de zomervakantie verschijnt. Zie hier.

 
Het Edelhert op je iPad

Het tijdschrift Het Edelhert op je iPad. Alle edities van 2011, 2012 en 2013 nu in de App-store. Met index en zoekfunctie. Meer jaargangen zullen volgen. Voor de lage prijs van slechts € 1,79 voor 12 nummers én de komende 4 nummers! Upgrades kosten € 0,89 met de alle edities van 2011, 2012, 2013 en 2014.

 
Banner

WOP-Atlas


€ 12,50 + € 3,85 verzendkosten
Bestellen: zie hier.

Alternatief beheerplan Oostvaarderplassen

Download alternatieve beheersvisie OVP

Beleidsvoorstel damherten

Download hier.

Ambassadeur van de natuur, het Edelhert in Nederland

Verkrijgbaar op DVD voor € 9,95.

Status tijdschrift:

Het voorjaarsnummer van Het Edelhert verschijnt midden april

Weer vandaag

Wintertijd

06:2513:3820:53
opkomst ...... top .... ondergang

buienradar

Maanstand

MAANFASE