aanmelden nieuwsbrief

Of zend mail aan nieuwsbrief@hetedelhert.nl

Name:
Email:

Verenigingsagenda

zo feb 01, 2015
Sluitingsdatum kopij Het Edelhert

INLOGGEN BEHEERHome
Edelherten in Hollandse Hout 'slecht plan'
Geschreven door Omroep Flevoland   
vrijdag 14 november 2014 07:51

'Edelherten in het Hollandse Hout is een onzinnig idee', dat zegt Jozef Linthorst van vereniging Het Edelhert. Die vereniging zet zich in voor het welzijn van edel- en damherten.
De gemeente Lelystad overweegt deze winter al edelherten uit de Oostvaardersplassen toe te laten in het Hollandse Hout bij Lelystad. De dieren zouden in het bos kunnen schuilen tegen de winterse kou en ze zouden er ook voldoende voedsel kunnen vinden. Volgens Linthorst kan dat niet omdat er geen hek om het bos staat. En als er al wel een hek zou zijn, vreten de edelherten het bos helemaal kaal.  Volgens de vereniging is het plan om de Edelherten toe te laten in het Hollandse Hout vooral een politiek spel. Staatssecretaris Sharon Dijksma moet de Tweede Kamer binnenkort informeren over de toestand in de Oostvaardersplassen. Het zou haar goed uitkomen als er een positief verhaal te vertellen is over de Edelherten. En dat met de maatregel voorkomen kan worden dat de dieren worden afgeschoten, zegt Linthorst.

 
Mogelijk toch edelherten in Hollandse Hout
Geschreven door Omroep Flevoland   
donderdag 13 november 2014 07:41

Edelherten uit de Oostvaardersplassen worden waarschijnlijk deze winter al toegelaten in het Hollandse Hout bij Lelystad. Dat liet wethouder Ed Rentenaar dinsdagavond weten tijdens een raadsvergadering.  Leefbaar Lelystad wilde een motie indienen om het bos voor alle grote grazers open te stellen, zodat deze bij vorst kunnen schuilen. De partij trok de motie in toen de wethouder zei dat hij hierover binnenkort met een voorstel komt. Over de openstelling van het Hollandse Hout wordt al lang gediscussieerd. Tegenstanders zijn bang dat mensen dan niet meer in het bos kunnen recreëren. Bovendien zouden de dieren schade aanrichten. Volgens Rentenaar geldt dat niet voor de edelherten.

Of het dossier Oostvaardersplassen in goede handen is bij de wethouder valt te bezien. 'Wethouder Rentenaar van Lelystad lijkt niet veel kennis te hebben van natuur'. Dit zegt de voormalig beheerder van de Oosvaardersplassen Nico Dijkshoorn. Hij kwam tot deze conclusie na de discussies die hij met hem voerde tijdens zijn samenwerking in zijn functie als ”projectontwikkelaar” van het stadshart van Lelystad. 

Ook deskundigen van onze vereniging weten dat edelherten wel degelijk bomen schillen. 

 
Ledendag 2014
Geschreven door Janoh de Groot   
donderdag 13 november 2014 07:38

Het is 1 november en een mooie dag. Het blad van de bomen prijkt in volle herfsttinten. In het Don Bosco gebouwtje in Assel komen de leden van de vereniging bijeen. Het thema van de dag 'het Dick van den Hoorn fonds'. Assel is een passende plaats voor een dag over dit thema. Dick van den Hoorn, naamgever van het fonds woonde in Hoog Soeren en was kind aan huis in dit gebied. Interessant feit: in Assel kwamen vroeger de edelherten per trein aan uit Roemenië en Polen ter verversing van de populatie.

Lees meer...
 
Drenthe wacht met smart op edelhert
Geschreven door Janoh de Groot   
woensdag 12 november 2014 14:26

'Liever vandaag dan morgen', dat vinden recreatieondernemers van de komst van het edelhert naar de provincie Drenthe. Ze verwachten van de komst van groot wild een nieuwe impuls aan recreatie en toerisme. Tot nu toe werd alleen als mogelijke leefomgeving Nationaal Park Drents-Friese Wold genoemd. Maar ondernemers rond Nationaal Park Dwingelderveld zien het edel wild ook graag komen. Namens Gedeputeerde Staten van Drenthe zegt gedeputeerde Rein Munniksma: 'Wij zijn positief over de introductie van edel- en damherten'.

Deze week introduceren de Staten van Drenthe hun visie op het Flora en Fauna Beleidsplan. Het beleidsplan maakt de weg vrij voor een onderzoek in het Drents-Friese Wold voor de entree van de grote herten.

Onderzoeker Albert Kerssies meent: 'Een populatie van zo'n 200 edelherten vindt overvloedig voedsel in het nationaal park'. Er is al een verkennend onderzoek gedaan door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Drents Landschap. Zij menen dat een flinke populatie nodig is om inteelt te voorkomen. Kerssies: ,,De leefomstandigheden in het voedselrijke Drents-Friese Wold zijn voor edelherten veel beter dan op de Veluwe.”

 
Luc Enting bezig met nieuwe Veluwefilm
Geschreven door Janoh de Groot   
woensdag 12 november 2014 14:24

De bekende filmer Luc Enting is bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe film over de Veluwe. De film krijgt als titel: 'De Verborgen Vallei'. Voor Vereniging Het Edelhert heeft de filmer eerder de film 'Het Edelhert' gemaakt. Deze film zal 90 minuten worden en in bioscopen worden vertoond. Daarnaast komt er drie televisie-afleveringen en een lespakket voor scholen. Bij voldoende financiering is de film in 2017 klaar. Financiers zijn: TROS, de distributeur van de film en het filmfonds. Op het totale budget van 1,8 miljoen is er echter nog een gat in de begroting van 600.000 euro. De provincie Gelderland is gevraagd dit gat te vullen. Gedeputeerde Staten hebben 300.000 euro toegezegd op voorwaarde dat gemeenten die het convenant Veluwe hebben getekend meedoen. Nunspeet heeft inmiddels medewerking toegezegd.

Enting hecht eraan te melden dat hij samenwerkt met een filmproducent die niet hetzelfde is als de producent van de Nieuwe Wildernis. De film zouden de bekendheid en het imago van de Veluwe veel goed kunnen doen, onder andere voor de toeristische industrie.

De film De Nieuwe Wildernis, geheel opgenomen in de Oostvaardersplassen heeft onlangs de Rembrandt Award gewonnen voor de beste Nederlandse film van 2013. Deze film en de VARA-televisieserie heeft voor veel aanloop bij de OVP gezorgd.

 
'Beheerplan doet Oostvaardersplassen geen goed'
Geschreven door Omroep Flevoland   
maandag 10 november 2014 10:18

De plassen in de Oostvaardersplassen zouden wel eens definitief kunnen verdwijnen, als het nieuwe beheerplan doorgaat. Daarvoor waarschuwt oud-beheerder van de Oostvaardersplassen Nico Dijkshoorn. Hij verzet zich tegen het nieuwe beheerplan voor het gebied. Daarin staat dat het hele moerasgedeelte drie jaar lang wordt drooggelegd. Dit moet uiteindelijk de vogelstand weer op peil brengen. Dijkshoorn pleit ervoor om de helft van het moeras tijdelijk droog te leggen. Hierdoor kunnen de vogels toch in het gebied blijven. Dijkshoorn vreest dat de vogels niet meer terugkomen als ze drie jaar lang niet in de Oostvaardersplassen terecht kunnen. Het beheerplan ligt nog twee dagen ter inzage.

 
Het legaat van Dick van den Hoorn
Geschreven door Werkgroep DickvandenHoornFonds   
donderdag 06 november 2014 01:30

Het royale legaat wat de Vereniging Het Edelhert mocht ontvangen na het overlijden van erelid van verdienste Dick van den Hoorn, is voor het bestuur aanleiding geweest om het legaat onder te brengen in een DickvandenHoornFonds. Uit dit DickvandenHoornFonds kunnen projecten worden gefinancierd die niet binnen de normale exploitatie van de Vereniging vallen. Daarbij stelde het bestuur ook dat alle leden van de Vereniging Het Edelhert projectvoorstellen zouden moeten kunnen indienen.

Lees meer...
 
Aankondiging fotowedstrijd
Geschreven door Projectteam Fotowedstrijd VhE   
donderdag 06 november 2014 01:42

Door en Voor Leden van onze Vereniging, dat is de filosofie van deze Fotowedstrijd.

Alléén Leden van de Vereniging het Edelhert.
Alleen leden van de Vereniging het Edelhert kunnen aan deze fotowedstrijd deelnemen, waarbij een enthousiaste en deskundige jury de ingezonden foto’s zal beoordelen op de technische kwaliteit en de uitwerking van het thema.

Prijzen voor Iedereen.
De jury kiest uiteindelijk de drie mooiste foto’s. De makers van de eerste, tweede en derde prijs, ontvangen een bijzondere vergroting van hun prijs-winnende foto.
Voor de inzenders van de 10 beste foto’s zijn prijzen ter beschikking gesteld door diverse sponsoren.
En de beste foto’s zullen met naamsvermelding worden afgedrukt in het Verenigingsblad.

Lees meer...
 
Spelregels van de Fotowedstrijd “Het Edelhert in zijn Natuurlijke Leefomgeving”.
Geschreven door Projectteam Fotowedstrijd VhE   
donderdag 06 november 2014 02:15

Spelregels van de Fotowedstrijd “Het Edelhert in zijn Natuurlijke Leefomgeving”.
1. Door deelname aan de fotowedstrijd verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze spelregels.
2. Deelnemers zijn geen professionele fotografen.
3. Interpretatie van de “Natuurlijke Leefomgeving”: Omdat de meeste leden van de Vereniging geen toegang zullen hebben tot rustgebieden, kunnen zij meestal alleen foto’s van edelherten maken in bijvoorbeeld het Wildpark van het Aardhuis of tijdens de bronst in de Hoge Veluwe vanaf de Wildbaanweg. De organisatie van de fotowedstrijd accepteert daarom uitdrukkelijk ook foto’s van edelherten die gemaakt zijn in een soortgelijke omgeving, mits de foto wel de indruk van een natuurlijke omgeving geeft. En dat eventueel storend hekwerk, voederbak of een voer strooiende faunabeheerder niet in beeld komt.

Lees meer...
 
BIJ12, nieuw maar toch bekend!
maandag 27 oktober 2014 15:13

Sinds januari 2014 is BIJ12 de uitvoeringsorganisatie voor provincies, maar werkt ook voor het rijk en andere ketenpartners.

BIJ12 is in het leven geroepen door de Kring van Provinciesecretarissen die kennis en informatie over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland in een organisatie wilde brengen. De bundeling van kennis en informatie zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen.

Denk bijvoorbeeld aan het Subsidiestelstel Natuur en Landschap (SNL) en GBO provincies, de gemeenschappelijke organisatie voor het beheer van landelijke informatiesystemen. Of de uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof door het PAS-bureau. En het Faunafonds, dat agrariërs tegemoetkomingen verleent bij schade door beschermde inheemse dieren. Bij BIJ12 is ook de exploitatie van de Nationale Databank Flora en Fauna ondergebracht.

Dienstbaar, professioneel en servicegericht; zo zien wij onze rol als uitvoeringsorganisatie voor provincies. Als ons werk bijdraagt aan een soepele beleidsuitvoering in uw provincie of organisatie, dan doen wij ons werk goed. BIJ12 is nog niet heel bekend. Om deze reden stellen wij ons eerst voor. In deze special leest u over waar we vandaan komen, laten we u kennismaken met een aantal collega’s en het werk dat zij voor u doen. En er komen ook een aantal samenwerkingspartners aan het woord.

Met deze tweemaandelijkse nieuwsbrief blijft u op de hoogte van alle nieuws en ontwikkelingen over natuur, faunazaken, leefomgeving en economie en PAS. Informatie die voor de uitvoering van uw werk en organisatie nuttig én interessant is.

 
Reminder t.b.v. de Ledendag a.s. zaterdag!!!
Geschreven door Bas Worm   
maandag 27 oktober 2014 10:30

Zoals eerder aangekondigd worden a.s. zaterdag op de Ledendag een groot aantal boeken en foto’s van Dick van den Hoorn verkocht (vaste prijzen).
Daarnaast worden een aantal bijzondere boeken geveild (variabele prijs) o.l.v. ‘veilingmeester’ Paul Buitenhuis.
De opbrengsten komen volledig ten goede aan het Dick van den Hoorn-fonds, waarover de aanwezigen a.s. zaterdag meer zullen horen.
Zorgt u voor voldoende liquide middelen als u zaterdag komt, want afrekening van uw aankopen vindt uitsluitend a contant plaats!

 
Bronst boven de A50

Sinds augustus worden voor SBB door een aantal leden van onze vereniging camerabeelden uitgewerkt van het ecoduct Woeste Hoeve. Doel is om na te gaan hoe frequent en door wat het ecoduct gebruikt wordt en of er per periode een overheersende “trekrichting ” is. Tijdens het uitwerken van beelden komen we regelmatig bijzonder beelden tegen. Zo ook in september dit jaar. In de tuin van het appartementencomplex waar ons lid Joke van Tol woont, heeft Natuurmonumenten een paar jaar geleden een hert gezenderd. Van dat hert was bekend dat hij tijdens de bronst via het ecoduct Woeste Hoeve naar het voormalige staatswildreservaat trok. Joke van Tol, die één van de deelnemers is aan dit monitoringsproject, was natuurlijk benieuwd of ze "haar" hert op de beelden terug zou zien. En ja hoor, op 8 september zijn er diverse opnamen van een bronstroedel op het ecoduct waar "haar hert" het plaatshert was. En dat betrof geen beelden van een passage maar van echte bronst (burlen, drijven, slaan met het gewei) midden op het ecoduct. In de weken daarna zijn er verdere opnamen van dat bronst op het ecoduct, doch "haar hert" heeft plaats moeten maken voor een nog forser hert. 
Kortom het ecoduct is niet alleen een middel om wild veilig een (autosnel)weg te laten passeren, maar maakt deel uit van hun leefgebied. Zodoende vindt er zelfs bronst plaats boven op de A50!!!

 
EénVandaag
Geschreven door Janoh de Groot   
vrijdag 17 oktober 2014 08:07

Naar aanleiding van het artikel in de Telegraaf op woensdag 15 oktober over de verwachte conditie van de grote grazers in de aanstaande winter werd Jozef Linthorst gevraagd het standpunt van werkgroep Leefbaar OVP en Vereniging het Edelhert te verduidelijken.

In het programma Pauw op de avond van dezelfde 15de oktober waren Henk Bleker (voormalig staatssecretaris Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) en Dion Graus (Tweede Kamerlid van de PVV) uitgenodigd.

Uitspraken van Henk Bleker: 'Je moet de groep dieren beheersen. In september zou je moeten ingrijpen om een lijdensweg te voorkomen. Eigenlijk moet je 30% schieten. Je moet de populatie beheren. Dieren die het niet gaan redden moet je op tijd aan hun eind helpen. De dieren die blijven dat is dan een gezonde populatie en die kan het dan redden door de winter heen. Dat uithongeren van nu dat is vreselijk. Zorg dat er niet meer dieren leven dan er kunnen overleven. Ik heb respect voor de beheerders, maar laat ze eerder de kudde beheren. Vorig jaar zijn er 2400 dieren gestorven, die liggen dan in het water, ze kunnen er niet uit en stikken in het water. Staatsbosbeheer doet het uiterst zorgvuldig, maar we moeten ze de gelegenheid geven dit beheer tijdig te doen.'

Op een vraag van een gast in de zaal: 'waarom eten we die dieren niet?' volgt het antwoord van Bleker: Op Hoge Veluwe daar worden ze tijdig geschoten en opgegeten, daar zou je voor kunnen kiezen.'

Dion Graus van de PVV pleit voornamelijk voor hormoondarten. Hij wil de dieren aan de pil: 'Je moet hormoondarten gebruiken en dan de dieren merken. Versnel de toelating van het vaccin. In Afrika doen ze het met olifanten. De staatsecretaris laat zich adviseren door kantoorkneuzen. Ik zeg hormonen en bijvoeren.'

PDF met het standpunt van VhE op hormoonbehandeling te vinden.

 
Stelling van de Dag
donderdag 16 oktober 2014 09:05

Een tweederde van de stemmers op De Stelling van de Dag op telegraaf.nl vindt dat we voor het beheersen van de situatie bij de Oostvaardersplassen niet moeten vertrouwen op de specialisten van Staatsbosbeheer. Het beeld van de vermagerde en dode dieren, vindt een meerderheid van de stemmers ronduit 'schokkend'. Lees de hele uitslag op de telegraaf.nl

 
SBB de weg kwijt!!
Geschreven door Jan Paulides   
woensdag 15 oktober 2014 12:46

Staatsbosbeheer ontkent dat er vorig jaar veel kadavers te zien waren vanaf de Praambult, een van de uitkijkplaatsen van de Oostvaardersplassen. Daarmee wordt de realiteit ontkent. Zouden ze echt niet weten hoe erg het is in hun eigen terrein? Staan ze dan eigenlijk wel achter hun eigen beleid? In ieder geval is de politiek verantwoordelijk en vraagt Vereniging het Edelhert aan de Tweede Kamer om een andere opdracht te geven aan SBB. Hekken weg of reductie van de kuddes. En de Vereniging realiseert zich dat het voor 'hekken weg' veel te laat is.

Vandaag in de Telegraaf:

Zie andere foto's vanaf de Praambult:

 
OVP wacht nieuw leed / de Telegraaf 15-10-2014
woensdag 15 oktober 2014 10:40

 
Beslissing valt voor de OVP (bron: Tijdschrift Het Edelhert)
Geschreven door Jozef Linthorst en Joost Oosterbaan   
woensdag 15 oktober 2014 10:21

Dit artikel is verschen in het tijschrift Het Edelhert editie herfst 2014

 
Staatsbosbeheer is de weg kwijt
Geschreven door Dr. C.F. van Beusekom, oud - directeur van Staatsbosbeheer.   
woensdag 15 oktober 2014 14:20

Sterfhuis als topnatuur.

In de Oostvaardersplassen speelt zich iedere winter een drama af, onder verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer en de minister van EZ, Henk Kamp.

Het gaat om het gestuurd laten verhongeren van grote aantallen paarden, herten en runderen. Deze vorm van d ierenmishandeling wordt ons door de betrokken de skundigen en beheerders verkocht als de normaalste zaak van de wereld. Sterker, als het hoogste goed! Het sterfhuis Oostvaarderplassen wordt namelijk met trots gepresenteerd als Nederlands mooiste natuurontwikkelingsproject. “Het doel van dit project is,” zo lezen we op de website van SBB, “natuurlijke dynamiek de ruimte te geven. Natuurlijke processen zijn leidend. De natuur kiest haar eigen weg. Precies dat maakt de Oostvaardersplassen zo’n uniek gebied.” Imponerende bezweringen, gevolgd door wervende kreten: “Maak kennis met het Nederland van duizenden jaren geleden.” De realiteit wordt paradijselijk ingekleurd: “Met elkaar leven de dieren hier een natuurlijk leven, in een gebied waar de natuur het voor het zeggen heeft.”

Hoe natuurlijk is de natuur in de Oostvaardersplassen eigenlijk ?

Het is een gebied in ontwikkeling,potentieel rijk aan biodiversiteit, maar wel binnenkunstmatige randvoorwaarden, namelijk de waterhuishouding, de inrastering van het gebied en de keuze van de ingezette grote grazers. En juist bij die grote grazers wringt de schoen. Bij gebrek aan natuurlijke vijanden of uitwijkmogelijkheden zijn ze gaan “woekeren” ten koste van de rest van het ecosysteem. Ze vreten de hele primaire productie op. Grof gezegd bestaat dat ecosysteem nu uit niet veel anders dan gras en grazers: Een zwaar gestoord systeem, dat zich bevindt op het niveau van een intensieve veehouderij. En dat brengt Staatsbosbeheer aan de man als “het Nederland van duizenden jaren geleden.”

Kan het anders?

Het ontwikkelen en beheren van ecosystemen is een vak dat alles te maken heeft met het leiden van stuurbare processen in gewenste banen. Concreet: Als grote grazers worden ingezet om habitats en soorten te sturen naar een gewenste kwaliteit en samenstelling, moet men ofwel de randvoorwaarden ofwel de processen ofwel beide tegelijk corrigeren als dat niet goed gaat. Dat is ten onrechte niet gebeurd en daardoor is het z.g. natuurlijke proces voorspelbaar ontspoord.

Hoe is het zover gekomen?

In het oorspronkelijke beheersplan van 1995 staan de grote grazers ten dienste van de prioritaire vogel soorten. Ze vormen geen op zichzelf staande doelstelling, ze zijn uitsluitend middel! Die doelstelling verandert in het ontwikkelingsplan van 2008. Het in stand houden van het gebied ten behoeve van prioritaire soorten is geschrapt. De doelstelling luidt nu: “Het scheppen van randvoorwaarden voor natuurlijke processen en deze in stand houden. Welke randvoorwaarden en voor welke processen dat zijn wordt ontleend aan de spontane ontwikkeling in het gebied zelf en aan natuurlijk functionerende ecosystemen elders in de wereld die als referentiekader dienen.” Een soort toverformule waarmee je veel kanten op kunt.

“Natuurlijke processen” hebben een absoluut karakter gekregen en zijn een geloofsartikel geworden. Dat blijkt ook uit de toon van het document; die is niet zakelijk meer. “De kern van de toekomstvisie OVP is dat wat er tot nu toe aan kwaliteit tot stand kwam en nog komt, de uitkomst was, is en zal zijn van natuurlijke processen.” “Niets anders wacht ons dan de top!“.Ik zie eerder een afgrond: De natuurlijke processen, te weten het uit de hand laten lopen van de grazerpopulaties, bevorderen de biodiversiteit niet maar brengen die juist om zeep. Ik vind het schokkend dat dit aanvechtbare document, geschreven door één enkele persoon, door Staatsbosbeheer  –blijkbaar met goedkeuring van het toenmalige ministerie van Landbouw- is geaccepteerd als basis voor het beheer. Het heeft geen wetenschappelijk fundament, maar is gebaseerd op een blind vertrouwen in natuurlijke processen.

Kortom:

  1. Het heersende regiem is een ecologische ramp.
  2. Het is gebaseerd op een blind geloof in natuurlijke processen.
  3. Het is het volkomen zinloos.
  4. Het is een bron van dierenleed en heilloze maatschappelijke discussie.

Als een officiële beheersinstantie desondanks volhardt in de ingeslagen weg, moet zij daar toch wel heel goede argumenten voor hebben. Welnu, die argumenten zijn er niet. Staatsbosbeheer, met al haar commissies en adviseurs, laat zich leiden door een waan, een irrationeel geloof. Het zijn de kleren van de keizer. En bijna iedereen trapt er in, zelfs de politiek.\Het is tragisch dat zo’n schitterend en veelbelovend natuurproject als de Oostvaardersplassen zo ver heeft kunnen afglijden.

Oplossing.

De oplossing is eenvoudig: Terugbrengen van de dichtheid aan grote grazers tot op het niveau dat in overeenstemming is met de draagkracht van het ecosysteem en die dichtheid handhaven.
Daarvoor hoeft het beleid niet te worden aangepast , men haalt de angel eruit. De huidige praktijk is slechts het bedenksel van enkele personen.

Gevolgen als de huidige praktijk wordt gecontinueerd:

Eindeloze voortzetting van onnodig dierenleed, met alle daaruit voortvloeiende maatschappelijke polarisatie en discussie. Een bedroevend resultaat in termen van natuurkwaliteit.
Aantasting van het maatschappelijk draagvlak voor natuurbeheer. Voortzetting van kwalijke misleidende publieksvoorlichting. Uiteindelijk riskeert Staatsbosbeheer, bij ongewijzigde koers, zich ernstig te blameren.

 
Uitnodiging Ledendag Vereniging het Edelhert
woensdag 08 oktober 2014 06:27

Uitnodiging Ledendag Vereniging het Edelhert op Zaterdag 1 november 2014.

Op zaterdag 1 november a.s. vind de ledendag plaats van de Verenging Het Edelhert in de de Kampschuur van het Assel Don Bosco centrum, aan de Pomphulweg 106, 7346 AN  te  Hoog Soeren. Deze dag zal in het teken staan van het Dick van den Hoorn fonds, waarbij het leven van de naamgever van dit fonds als een rode draad door het programma zal lopen.
Deze dag zal er een verkoop en veiling plaatsvinden van bezittingen van Dick van den Hoorn die de vereniging door hem geschonken zijn. Hieronder bevinden zich een groot aantal natuurboeken, foto’s en tekeningen. De opbrengst van de verkopen deze dag zal ten goede komen aan het Dick van den Hoorn fonds.

Het programma luidt, onder voorbehoud, als volgt:

09.30 – 10.00        Ontvangst met koffie en cake
10.00 – 10.15        De heer J.H.M. Linthorst, voorzitter welkomstwoord
10.15 – 10.30        Mevrouw M.J. Oudshoorn, penningmeester het Dick van den Hoorn fonds
10.30 – 11.00        De heer R.A. Mulder, voorzitter werkgroep Dick van den Hoorn fonds
11.00 – 11.15        Koffie
11.45 – 12.30        De heer T. Heekelaar, faunabeheer toen en nu
12.30 – 13.15        Lunch
13.15 – 14.00        De heer H. Bekker, RWS, verantwoordelijk voor o.a. de Ecoducten in Nederland. Onderwerp: Geschiedenis en toekomst ecoducten
14.00 – 14.30        Veiling ten behoeve van het Dick van den Hoorn fonds
14.30 – 15.45        Excursie onder leiding van de heer R. Schuitemaker
15.45 – 16.30        Afsluitende borrel en bekendmaking dagopbrengst ten behoeve van het Dick van den Hoorn fonds.

U kunt zich voor de ledendag opgeven door €12.50 per persoon over te maken naar Rabobankrekening  NL52RABO0147384508 t.n.v. Verenging het Edelhert, o.v.v. Ledendag 2014. Bij elektronische betaling verzoeken wij uw naam te vermelden. Per lid is een introducé toegestaan.

Routebeschrijving :

Met de auto
Neem op de A1 afslag 19. Neem onderaan de afslag de richting Apeldoorn. Even verderop linksaf slaan richting Assel. Na de spoorwegovergang rechtsaf slaan, tweehonderd meter verder ligt aan de linker kant van de weg het Assel Don Bosco Centrum.

Openbaar vervoer
Het Assel Don Bosco Centrum is moeilijk met het openbaar vervoer te bereiken. Mocht u gebonden zijn aan reizen met het openbaar vervoer dan verzoeken wij u om ons dit bij uw inschrijving kenbaar te maken zodat we kunnen zoeken naar een passende oplossing.

 
Stop Tragedie Oostvaardersplassen NU
Geschreven door Vereniging het Edelhert   
zondag 05 oktober 2014 17:33

Aan: De voorzitter van de Beheer Adviescommissie Oostvaardersplassen, Dr. R. Stolp   

Geachte heer Stolp,

De Beheer Adviescommissie (BAC) zal voor het einde van 2014 aan staatssecretaris Dijksma de evaluatie aanbieden inzake het beheer van de Oostvaardersplassen. De evaluatie zal zich specifiek richten op de aanbevelingen voor het beheer volgens het ICMO-II rapport van november 2010.
Als wij kijken naar die aanbevelingen, zoals die indertijd door de ICMO-II Commissie gedaan zijn, dan komen wij tot de volgende evaluerende conclusies:

Voor wat betreft het ‘vroeg reactief beheer’:

Na 4 jaar uitvoering kan gesteld worden dat het ‘vroeg reactief beheer’, bedoeld om onnodig lijden te vermijden, beschreven in het ICMO-II rapport niet naar behoren is uitgevoerd. In 2 van de 4 afgelopen winters zijn de als ‘target’ gestelde afschotpercentages voor vroeg reactief beheer niet gehaald. Speciaal bij de paarden en runderen constateren we in alle winters grote afwijkingen t.o.v. de doelstelling. In de (nabije) toekomst zal dit alleen nog maar slechter worden; door het besluit over de verlaging van de waterstand in het moerasgedeelte zullen veel dieren ook in dit deel van de Oostvaardersplassen hun heil gaan zoeken, waarbij ze veel minder zichtbaar en daarmee controleerbaar zullen zijn. Dientengevolge zal ook de monitoring verder in betrouwbaarheid achteruit gaan en het ‘vroeg reactief beheer’ zal in dit gedeelte bovendien blijken praktisch onmogelijk te zijn.

Voor wat betreft andere door ICMO-II benoemde maatregelen:

Veel andere belangrijke maatregelen, beschreven in ICMO-II, zijn niet of maar ten dele uitgevoerd. Hierbij noemen wij als belangrijkste:
Er heeft geen gebiedsuitbreiding plaatsgevonden met Hollandse Hout en het Horsterwold;
De biodiversiteit neemt nog steeds af in de gehele Oostvaardersplassen, ook in het moerasgedeelte;
Er is nog steeds te weinig beschutting voor de dieren in de winterperiode.

Het ICMO-II rapport laat aan duidelijkheid niets te wensen over in haar conclusie over ‘het vermijden van onnodig lijden’ bij de grote grazers. Als de gestelde doelen niet gehaald worden moet er, volgens onderstaand citaat over gegaan worden naar pro-actief beheer.

Citaat bladzijde 35, ICMO-II:
“Progress of this strategy will be rigorously monitored by the independent scientific advisory committee and if it is felt that this protocol in combination with the other measures that ICMO2 recommends, is not successful in delivering the desired outcomes in terms of avoiding unnecessary suffering, early reactive culling will have to be replaced by a policy of proactive reductions (A5).” (einde citaat).

Wij gaan er van uit dat de BAC het door de politiek goedgekeurde advies van ICMO-II als toetsingskader hanteert en derhalve ook zal concluderen dat op basis van het niet of onvoldoende behalen van de gestelde doelen en maatregelen, zal adviseren conform hetgeen de ICMO op deze bladzijde 35 heeft gesteld: overgaan naar een strategie, gebaseerd op pro-actieve aantalsreductie.

Om hierbij een handreiking te geven, bieden wij voor de toekomst onze expertise aan om in gezamenlijkheid te komen tot een pro-actieve beheervorm die past bij de (natuurdoelen van de) Oostvaardersplassen. We hebben eerder duidelijk gemaakt niet alleen een mening over het huidige beheer te hebben, maar ook in staat zijn om een goed passend alternatief beheer te formuleren (publicatie Vereniging Het Edelhert, 2010: De Oostvaardersplassen: een alternatief voorstel voor het (begrazings)beheer van dit unieke natuurgebied). Een verkorte versie kan worden toegestuurd.

Ter informatie; onze bevindingen, waarnemingen en conclusies over de afgelopen jaren betreffende de Oostvaardersplassen worden op een passend moment ook aan de landelijke en provinciale politiek, Stakeholdersoverleg-OVP en de pers verstrekt.

Namens de werkgroep Leefbaar OVP en Vereniging het Edelhert

Vriendelijke groet.

Jozef H.M. Linthorst
voorzitter

Cc aan:
E. Knegtering Ministerie EZ,  F. Ohl RDA,  G. Spek BAC, J. Leidekker BAC, S. Thijsen SBB, N. Snoo SBB

 

Het Edelhert editie herfst 2014

 

Rond 8 oktober in de bus met de volgende onderwerpen:

  • Beslissing valt over de OVP
  • Doelstanden
  • Het belang van oudere herten
  • Metamorfose
  • De nieuwe wet en ons grofwild
  • De wisent

 

 

 
Edelhert bronst
Geschreven door Jan Paulides   

De tijd van het jaar, waarin de herten bereidt zijn te paren is de bronsttijd en loopt globaal van 15 september tot begin oktober. Een hinde is bronstig gedurende een dag en de herten zijn enkele weken in staat van opwinding. Wordt ze in die dag niet bevrucht, dan ovuleert ze na ongeveer 18 dagen opnieuw. Dat kan zich tot 3 à 6 maal herhalen voordoen. Algemeen geldt dat de de bronst duurt van midden september tot begin oktober. Geografisch gezien kan het iets verschillen, ook het ene en andere jaar vertoont de top van de bronst ook wel wat variatie. De Hoge Veluwe en de Asselse Heide zijn meestal het eerst.

Globaal begin van de bronst per gebied, waarbij de top meestal 10-12 dagen later is.:

4 september Hoge Veluwe
10 september de Asselse Heide
15 september Kroondomein
18 september overige bieden

Foto: Jan Paulides
Het hert is in de bronst een echte macho


Bij de herten verandert er door het opspelen van de hormonen het een en ander aan het uiterlijk. Allereerst gaan de bronstmanen (haren om de hals) groeien en vergroot de keelzak. Hierdoor krijgt het hert een imposant uiterlijk en het hert wordt een echte macho. Om de dames te imponeren slaat hij met zijn gewei tegen struiken en kleine boompjes, en haalt zij gewei door het gras of hei. Soms blijft er nog wat in zijn gewei hangen en hij draagt dat parmantig met zich mee. Om lekker voor de dames te ruiken neemt hij extra vaak een modderbad en urineert tegen zijn eigen buik. Om het verbaal te ondersteunen is het geluid dat een hert kan maken veranderd. Het hert kan nu burlen. Het lijkt een beetje op loeien van een koe, maar dan nog lager van toon. De concurrentie kunnen niet alleen zien en ruiken, maar ook horen wie daar de baas is of denkt te zijn.

Foto: Jan Paulides
Burlend geeft het plaatsthert aan: hier ben ik de baas


Als we het met een mens zouden vergelijken, dat zou de jonge man (het hert) zijn uitgaanskleren aantrekken (bronstmanen) en lekkere after shave opdoen (zoelen en sprenkelen) en in zijn stoere auto met ronkende uitlaat (burlen) op de boulevard rondrijden om vervolgens in de discotheek (bronstplaats) een leuk meisje (hinde) te versieren.

Foto: Jan Paulides
Soms komt het tot geweiengekletter


En als twee mannen achter hetzelfde meisje aanzitten, dat kan het weleens op een knokpartijtje uitlopen. Zo ook bij de herten. Meestal blijft het bij stoer doen, maar soms komt het tot een vechtpartij. De herten staan tegenover elkaar en proberen met hun gewei de ander achteruit te duwen.

De hinden bepalen waar de bronst plaatsvindt, een belangrijk gegeven is daarbij de voedselaanbod. De herten komen naar dat gebied, soms van tientallen kilometer ver. Telkens weer naar dezelfde plek waar de hinden zich bevinden. Het hert, die de heerschappij heeft in een bepaald gebiedje heet plaatshert. Daarbij zijn er enkele bijherten, die het graag over willen nemen, zodra zij de kans krijgen. Zolang het verschil in dominantie groot is, zal het niet tot schermutselingen komen. Zodra een van de bijherten wat ouder worden zullen zij het plaatshert van de troon willen stoten en kan het tot een duel komen. Sommige bijherten zij slim en maken van de situatie gebruikt om, indien de hinde dat wenst, tot paring over te gaan, het hert beslaat de hinde. Over het algemeen worden alle hinden en bijna alle smaldieren beslagen, de kalveren zijn nog niet geslachtsrijp. De smaldieren en hinden die niet bevrucht zijn, noemen we guste hinden.

ImageDe smaldieren en hinden ovuleren in de bronstijd. De herten kunnen ruiken wanneer dat bijna zover is. Het hert trekt de bovenlip iets op en tilt de kop en fleemt. Is de hinde tot paring bereidt, dan bestijgt het hert de hinde en naar een paar stoten brengt het hert zijn zaad in de schede van de hinde. Meestal is de bevruchting geslaagd, maar het kan voorkomen, dat de hinde een week later wederom bronstig wordt. Tijdens deze nabronst reageert het hert onmiddellijk en zal weer zij taak verrichten. 34 weken later, om en nabij 1 juni zal er vervolgens een kalfje geboren worden.

Bekende bronstplaatsen:
Rheder- en Wurthrherheide (Natuurmonumenten)
Asselse Heide (Kroondomein)
Wildbaanweg (Hoge Veluwe)

 
Het Edelhert op je iPad

Het tijdschrift Het Edelhert op je iPad. Alle edities van 2011, 2012 en 2013 nu in de App-store. Met index en zoekfunctie. Meer jaargangen zullen volgen. Voor de lage prijs van slechts € 1,79 voor 12 nummers én de komende 4 nummers! Upgrades kosten € 0,89 met de alle edities van 2011, 2012, 2013 en 2014.

 
Banner

WOP-Atlas

Meer info en bestellen: zie hier.

Alternatief beheerplan Oostvaarderplassen

Download alternatieve beheersvisie OVP

Beleidsvoorstel damherten

Download hier.

Ambassadeur van de natuur, het Edelhert in Nederland

Verkrijgbaar op DVD voor € 9,95.

Status tijdschrift:

Het herfstnummer van Het Edelhert verschijnt begin oktober

Weer vandaag

Wintertijd

08:0812:2616:43
opkomst ...... top .... ondergang

buienradar

Maanstand

MAANFASE