1 | 2 | 3 | 4 | 5

Het zomernummer heeft ondermeer de volgende onderwerpen:


   • Gedoe om hertenjacht
   • Faunabeheer op de Veluwe
   • Biodiversiteit
   • Monitoringsonderzoek
   • Excursies
   • Evaluatie Oostvaardersplassen
   • Grofwild tellen met een drone
   • Kalvertijd

    Verschijning: eind juli 2017