De fracties van VVD en SGP in de Staten van Flevoland hebben op vrijdag 6 januari een initiatiefvoorstel met betrekking tot beheer Oostvaardersplassen aan de Commissaris van de koning overhandigd. Het voorstel wordt door nog eens zeven partijen ondersteund. Voor een link naar de beide websites van de partijen klikt u op de foto.:

SGP site   VVD site

Drie doelen:

1. Ondersteuning doelstelling Natura2000 en OVP als vogelreservaat

2. Versterking van landschap en biodiversiteit.

3. Beheer op basis van ecologische draagkracht.

"Voor de beide Statenfrachties is het dierenwelzijn belangrijk opdat er geen hongerende dieren zijn", aldus de website van de VVD.  Volgens de SGP gaat het om een bijzonder natuurgebied dat beschermd moet worden. Voor de Oostvaardersplassen zijn er specifieke doelstellingen voor het instandhouden van bepaalde vogelsoorten. Het beheerplan dat ter inzage is gelegd omschrijft maatregelen om de doelstellingen voor de specifiek beschermde vogelsoorten te halen".

SGP Statenlid Simonse: "Uit een second opinion blijkt dat de grote grazers juist negatieve invloed hebben op bepaalde vogelsoorten. Ook het landschap in het droge deel van de Oostvaardersplassen is veranderd van een prachtig landschap van bos, ruigte en struweel in een graslandschap."