Grofwildbeheer in de praktijk
Auteur: Rob Borst

Het boek besteedt veel aandacht aan de uiterlijke kenmerken, het gedrag en de levenswijze van het edelhert, damhert, ree, zwijn en moeflon. Hierdoor is het boek ook zeer interessant voor de liefhebber die zijn kennis wil uitbreiden. E.e.a. wordt op een begrijpelijke taal uitgelegd en verduidelijkt met vele foto’s van Rob Borst, Paul Borst, Hans Dreijer, Gerrit Jan Spek, Hans Spek en Jan Paulides.

ca. € 48,00
Uitgever: IPC Groene Ruimte

ISBN 978-90-74481-34-2

Het boek is te bestellen via internet: www.ipcgroen.nl