Veluwe - De zwijnen beginnen gedreven door de honger op veel plaatsen dagactief te worden. Er zijn geen eikels en beukenootjes in het Veluwse bos te vinden en het gras is verdwenen door de vorst. De meeste dieren in het bos zijn graatmager en de eerste verhongerende dieren zijn al aangetroffen. Het gewicht van de opgroeiende biggen loopt terug in plaats van dat zij aankomen. Niet zo verwonderlijk dat veel zwijnen hun toevlucht elders zoeken, zoals de tuinen en landbouwgronden, waar nog iets van hun gading te vinden is. Dit zwijn stilt zijn honger door gras met plag en al op te eten, vol met zand om toch iets in de maag te hebben. In het Veluwse bos is een zware winter voor het wild begonnen, een winter die nog maar aan het begin staat.

De Flora- & Fauna wet geeft Gedeputeerde Staten volgens art. 74a lid 2 de mogelijkheid om ontheffing te verlenen van het verbod bij te voeren , indien sprake is van a. bijzondere weersomstandigheden of b. een tijdelijk natuurlijk voedseltekort en het welzijn van de dieren in het geding is. Wellicht een reden voor de verantwoordelijke politici om het probleem te onderkennen en gebruik te maken van mogelijkheid de dieren bij te voeren.