Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen planten zich razendsnel voort en veroorzaken grote overlast in de omgeving.  (Foto NRC Handelsblad, Rien Zilvold)

Staatsbosbeheer wilde geen kritiek op afschieten herten

Door onze redacteur Arjen Schreuder

Rotterdam, 22 jan. Een „offensieve” communicatiestrategie moest kritiek op het afschieten van damherten in de Kop van Schouwen in Zeeland vóór zijn.

Dit blijkt uit een interne notitie van Staatsbosbeheer van 18 september vorig jaar. Vóór het definitieve besluit was het zaak journalisten en parlementariërs voor excursies uit te nodigen. „Op die manier haal je de wind uit de zeilen van partijen die ons onzorgvuldigheid, dierenmishandeling, belangenverstrengeling of wat dan ook gaan verwijten.”

Vooral met de Partij voor de Dieren en haar leider Marianne Thieme is het oppassen geblazen. „Voor de omgang met haar geldt in principe hetzelfde als bij de pers: de wind zo veel mogelijk uit de zeilen halen.” Daarom wilde Staatsbosbeheer niet alleen haar maar de gehele Tweede Kamer uitnodigen. „Dat vergroot het draagvlak bij de politiek voor onze aanpak en verkleint voor haar de mogelijkheid om met onjuiste feiten aan de haal te gaan.”

Vrijwilligers die met Marianne Thieme willen praten, wordt „geboden daar van af te zien”. Medewerkers van het Zeeuwse district worden geacht vragen door te verwijzen. Niet „omdat zij zwijgplicht hebben, maar omdat onze woordvoerder de ins en outs beter kent”. De notitie kondigt aan na te gaan „of er medewerkers zijn die dissidente geluiden willen communiceren, welke geluiden dat zijn en wat de risico’s daarvan zijn”. Ook wordt aangestuurd op een bijeenkomst over de kwestie van alle betrokken perswoordvoerders van Staatsbosbeheer, provincie Zeeland, Natuurmonumenten en jagers.

Binnen Staatsbosbeheer verschillen de meningen over het afschieten. De damherten veroorzaken geen schade aan de natuur. „Of het er nu 100, 500, 1000 of meer zijn, de natuur heeft er geen last van”, aldus de notitie. Wel heeft het verkeer hinder van de dieren. Het beperken van deze overlast door het afschieten van damherten beschouwt Staatsbosbeheer, eigenaar van het natuurgebied, als „goed nabuurschap”.

Directeur Henkjan Kievit van de regio zuid van Staatsbosbeheer vindt het „niet prettig” dat de notitie openbaar is gemaakt. Maar er staat volgens hem niets verkeerds in. „Ik ben er trots op dat wij ons hebben gerealiseerd dat dit dossier tot gevoeligheden in de maatschappij kan leiden.” Het is darbij ook „volstrekt normaal” om „afspraken” te maken over woordvoering. Kievit: „Er is op dit besluit altijd kritiek mogelijk. Als je niets doet, krijg je mensen die beginnen over de verkeersongelukken. Als je wel iets doet, beginnen anderen over onaanvaardbaar dierenleed. Je kunt het in dit dossier eigenlijk nooit goed doen.”

 -----------------------------------------------------------------

'Staatsbosbeheer verlengstuk van jagers'

door Jeffrey Kutterink. PZC   21-1-2009

Marianne Thieme. ANP Photo

Marianne Thieme. ANP Photo

DEN HAAG - Staatsbosbeheer is een verlengstuk geworden van de jagerswereld.

Dat zegt fractievoorzitter Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren in reactie op een intern stuk van Staatsbosbeheer over de jacht op damherten in de kop van Schouwen-Duiveland. In het stuk staat dat de natuur geen last heeft van de herten, of het er 100 of meer dan 1000 zijn. Ook de schade aan landbouwgewassen is erg klein, aldus de notitie. Thieme: "Er is geen legitimatie voor het afschieten van de dieren."

Thieme stelt deze week nog Kamervragen aan minister Gerda Verburg (CDA, Natuur).

De PvdA-fractie in Provinciale Staten heeft inmiddels vragen gesteld aan het dagelijks bestuur over de interne notitie van Staatsbosbeheer. De PvdA wil weten of het klopt dat er op de kop van Schouwen-Duiveland voor meer dan 1.000 damherten leefruimte is. Ook wil ze van het dagelijks bestuur weten waarom een jachtvergunning is verleend om het aantal damherten terug te brengen tot circa 400, 'terwijl er gerede twijfel blijft bestaan over de populatie van het aantal damherten, er ruimte is voor meer dieren en er nauwelijks sprake is van schade voor boeren en deze ook niet verwacht wordt'.