Contactpersoon

Adres:
Postbus 981, 7301BE Apeldoorn
7301 BE Apeldoorn
Telefoonnummer:
info@hetedelhert.nl

Overige informatie

Overige informatie:

Bank : NL76ABNA0461930846 tnv Vereniging het Edelhert

ANBI RSIN/ Fiscaal nummer 815697673

Dit jaar heeft u een verzoek tot contributiebetaling ontvangen, in tegenstelling tot voorgaande jaren te voldoen op rekening NL76ABNA0461930846. De reden is een belangrijke kostenbesparing voor het betalingsverkeer via ABNAMRO.
Wilt u bij uw betaling uw lidmaatschapsnummer of uw postcode + huisnummer vermelden? Hierdoor is een snelle verwerking mogelijk.
Uw betaling graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 31 januari van het nieuwe verenigingsjaar.