De vorm en inhoud van deze website zijn met de meeste zorgvuldigheid samengesteld.

Als onderdelen van deze website niet werken, als de inhoud van de website is
verouderd of als deze onjuistheden bevat, kan de Vereniging Het Edelhert hiervoor niet aansprakelijk
worden gesteld.

De uitspraken, meningen en verklaringen op deze website vallen slechts onder verantwoording van het bestuur van Vereniging Het Edelhert indien "Vereniging Het Edelhert" of "Bestuur Vereniging Het Edelhert" expliciet onder het bericht of als schrijver van het bericht vermeld wordt.

Vereniging Het Edelhert en/of Jan Paulides wijzen elke verantwoordelijkheid van schade veroorzaakt door plaatsing van links, foto's en/of teksten van de hand. Op verzoek kunnen items onmiddellijk verwijderd worden.

Teksten van deze website mogen worden gekopieerd, gereproduceerd,
openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vereniging Het Edelhert, indien de bron wordt vemeld en voor zover de schrijver Vereniging het Edelhert of Jan Paulides is.

Voor gebruik van fotomateriaal gelieve contact met de betreffende fotograaf op te nemen.

Disclaimer .