Langervelderslag - Drie jaar strijden de kwekers in het Langeveld al voor maatregelen tegen de damherten, die iedere nacht hun percelen bezoeken en schade toebrengen aan het gewas. Succes bleef tot langetijd uit. Ondertussen staat er een tijdelijk hekwerk met stroomdraden.Het schrikdraadhek loopt vanaf Ruigenhoek langs de Vogelaardreef tot aan de weg naar Langevelderslag en volgt die weg tot aan badcentrum Langevelderslag. Een definitief hek komt er waarschijnlijk na de zomer. Een initiatief van het Noordwijkse CDA-raadslid Jan de Ridder om op kosten van de gemeente Noordwijk een tijdelijk hertenhek te plaatsen, heeft de zaak in een stroomversnelling gebracht. Begin februari kreeg De Ridders idee steun van de voltallige gemeenteraad en vijf dagen later werd al met het daadwerkelijk plaatsen van het hek begonnen.H et hekwerk is totaal 5 km lang en kost 50.000 euro's.
Nu het eenmaal staat,  blijkt het hek niet goed te werken: de soepele damherten springenzonder moeite tussen de eeste gladde draad en de twee stroomdraad door. De afstand tussen de stroomdraden is te groot. Van de gladde draden hebben de dammen geen last. Wat nu?