1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42

Noordwijk - Alsof ze de krant hebben gelezen. Sinds Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland eind vorige week het afschieten van damherten langs de polder Het Langeveld In Noordwijk hebben mogelijk gemaakt om belangrijke schade aan de bollenteelt te voorkomen, is nog geen enkel hert op de korrel genomen. De dieren die sinds de bronsttijd van medio oktober tot eind november ernstige vernielingen hebben aangerichtbij de kwekers langs de Kapelleboslaan en De Boender zijn kennelijk afgeschrikt door het heien van palen voor de tijdelijke omheining met schrikdraad, die thans door de gemeente Noordwijk wordt aangebracht.

Tot die conclusiekomt Willem driessen (67), secretaris van de wildbeheereenheid Wildbeheereenheid Duin- en Bollenstreek. Hoewel wijn verzoek namens Faunabeheer om de op 13 maart 2007 verleende ontheffing voor het doden van damherten in verband met de verkeersonveiligheid te verruimen naar ernstige schade aan gewassen is gehonoreerd, is volgens hem toch niet nagedacht over dit besluit. "We zouden 's nachts met kunstlicht op jacht moeten kunnen gaan, want dan worden echte vernielingen aangebracht, maar Zuid-Holland is daar pertinent tegen."

De echte oplosssing, het voorgenomen doortrekken van de afrastering van de Amsterdamse Waterleiding Duinen tot voorbij de Langervelderslag, kan volgens hem goed uitpakken. "Mits voldoende wildroosters van behoorlijke lengte worden aangebracht, anders springen de dammen er zo overheen en mits het hek er overal wordt aangebracht. Dus praktisch tot in zee, want het strand houdt de dieren echt niet tegen. Waar het hek nu staat zijn geen uittredingen meer, maar de herten lopen daar gewoon omheen. Voor schikdraad hebben ze zeker ontzag, dus dat is een goede tijdelijke oplossing".

Faunavervalsing

Hoezeer de damhertenpopulatie oprukt blijkt uit Driessens constatering dat een eerste roedel ook is gezien in het gebied van het Zuidhollands Waterbedrijf tussen Katwijk en Wassenaar. " Er zat één hinde bij, dus men is daar zeer beducht voot verdere voortplanting. In ons gebied zijn de laatste keer in ieder geval ruim 700 damherten geteld, maar het sterke vermoeden is dat het intussen om meer dan het dubbele gaat. Het is je reinste faunavervalsing. Die "Dammers" zijn er niet op natuurlijke wijze gekomen. Die zijn losgelaten door eigenarenvan een hertenkamp. Het is wel een inheems dier, maar ze zijn hier gekomen door ingrepen van de de mens, het zijn geen stamdieren. De reeën wel, die hebben zichzelf verspreid, maar worden steeds meer wegggedrukt door de damherten".

De faunabeheerder maakt duidelijk dat de kleinere reeën, in de volksmond beter bekend als bambi's deduidend minder overlast bezorgen. "Ze zijn veel lichter en veel schuwer. De damherten richten echt grote schade aan. Allereerst de directe schade door opgraven en opeten van de bollen en de kosten die de tuinders moeten maken om hun veld af te schermen. Maar met hun gewicht van 70 kg trappen ze ook andere bollen zo diep de grond in dat er fikse oogstschade optreedt. De machines zijn niet geschikt om een halve meter diep de grond in te gaan" aldus Driessen, die het weten kant, want hij woont zelf te midden van de bollenvelden tussen Voorhout en Lisse.

Illegaal

Eenkritisch geluid laat hij horen over het faunafonds, dat damhertenschade bij kwekers zou moeten vergoeden. "Dat valt niet onderhet Faunabeheer hoor. Het is een landelijk fonds met veel te weinig middelen. Daar wordt altijd gigantisch beknibberd op de echte schade, het is hooguit een schamelijke tegemoetkoming". Is dat de reden dat er af en toe illegaal wordt gejaagd op damherten? Driessen glimlacht. " Officieel is dat niet bekend, maar ik hoor die verhalen ook wel. Laat ik het zo zeggenn: als de telers 's nachts een schothoren is er echt iets aan de hand, want zij kennen heus wel het verschil tussen een rotje en een geweerscht". De afgelopen twee jaar zijn er via de politie 12 meldingen bij hem binnengekomen van afgeschoten herten. " De laatste twee weken zijn er vijf afgeschoten op een bollenveld. Daar heeft de politie een eind aan gemaakt. "Op bollenvelden rijden geen auto's luidde hun verweer. Wij zeiden dat ze tenminste tweemaal de weg moeten zijn overgestoken. Aan dat gedoe is nu een eind gekomen. Plus de winst dat we nu ook een half uur voor zonsopkomst en een half uur na zonsondergang de jagers op pad mogen sturen.

Niet verontrusten

"Voor deze week heb ik twee maal per week een actie aangekondigd. Bij elke actie mogen we twee damherten afschiten. De rest van de roedel wordt dan voldoende opgeschrikt om de benen te nemen. Daar heb ik enig begrip voor. Ze zullen zich op dezelfde plek ook niet snel weer laten zien.  Het is inder geval beter dan de officiële regeling. Want volgens de wet mogen de tuinders de dieren 's avonds laat niet eens van hun land verjagen. Inheemse diersoorten mag je niet verontrusten. Dat is eigenlijk te zot voor woorden.