1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42

De gemeenteraad van Amsterdam heeft afgelopen woensdag in meerderheid besloten om de damhertenstand in de Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD) ernstig in te perken. De raad wil dit doen middels afschot. Al een hele tijd werd er gesproken over het doden van de dieren. De populatie is nu zo groot dat de biodiversiteit erg is verminderd in het gebied.

Verantwoordelijk D66-wethouder Udo Kock van financiën en water vindt het noodzakelijk om de herten af te schieten. De komende maanden zal het provinciale Faunabeheerplan worden aangevuld hiermee. Vanaf januari kunnen dan de benodigde vergunningen worden aangevraagd om te kunnen beginnen met het beheer. Een motie van de Partij voor de Dieren, om het schieten te voorkomen, kon woensdag niet rekenen op een meerderheid. Ook voor verplaatsen naar Bulgarije, dat nog wel is onderzocht, is niet gekozen.

Het onderwerp werd eerder in de raad besproken in 2013. Op dat moment is besloten tot 'reactief beleid'. Met dat beleid kunnen de dieren die ziek zijn of lijden worden geschoten. De populatie bleek hiermee niet te kunnen worden verkleind. De populatie is sinds 2013 bijna verdubbeld van 1650 naar 3006 dieren. De verantwoordelijk wethouder ziet om die reden geen andere optie dan de aantallen te verkleinen door actief beheer.