1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42

  troepje dammen

Provincie Noord-Holland heeft goedkeuring gegeven aan het plan om over te gaan tot afschot van damherten in de duinen tussen IJmuiden en Den Haag. Voor aantalsbeheer is jarenlang geen toestemming geweest. Onder andere de gemeente Amsterdam lag dwars. Inmiddels zijn de stemverhoudingen in de Amsterdamse gemeenteraad veranderd en hebben ze goedkeuring gegeven. Nu ook de provincie Noord-Holland om is kan er eindelijk wat gebeuren. De provincie Zuid-Holland heeft zich op het standpunt gesteld het beleid van Noord-Holland te zullen volgen. Het is de verwachting dat eind dit jaar de provincie Noord-Holland de ontheffing van afschot kan verlenen, formeel kan er nog wel bezwaar worden gemaakt.

Het duingebied van Noord- en Zuid-Holland heeft last van de enorme groei van de damhertenpopulatie. Onder meer in de Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD) zijn grote problemen door de hoge aantallen damherten. De herten eten zoveel van de planten dat er voor andere grazers niks overblijft. Reeën zijn er om die reden al bijna niet meer en van de bijzondere planten zijn er ook veel opgegeten. De biodiversiteit is ernstig verminderd, dit hebben verschillende onderzoeken uitgewezen. Van de populatie jonge mannelijke damherten liep een flink deel elke nacht het gebied uit om door Zandvoort te zwerven. Vorig jaar waren er meer dan zestig aanrijdigen met de dieren. Ook zorgen ze voor schade aan landbouwgronden, tuinen en begraafplaatsen. Dit voorjaar bleek de populatie ruim 3300 damherten te tellen, een ieder jaar groeiend aantal.

De faunabeheereenheden van de gebieden kunnen bijna met de aantalsreductie beginnen. Door de populatie met tenminste tweederde te laten krimpen hopen de boswachters dat de biodiversiteit weer zal herstellen. Over vijf jaar willen de beheerders de populatie naar minder dan duizend herten hebben teruggebracht. Dit vraagt om een reductie van duizend herten per jaar, ieder jaar groeit de populatie immers.

Vier jaar geleden zijn er hekken, wildroosters en rasters geplaatst om de overlast buiten de gebieden binnen de perken te houden. De faunabeheereenheid heeft moeten concluderen dat deze maatregelen niet hebben gewerkt. 

De Partij voor de Dieren wil de aantalsreductie tegenhouden. Jarenlang heeft de partij in de gemeenteraad van Amsterdam ervoor gezorgd dat er niet geschoten mocht worden. De partij heeft aangekondigd ook nu de beslissing weer aan te vechten van de provincie Noord-Holland. De partij stelt: 'Door de jacht worden natuurlijke processen verstoord, die de basis zijn voor biodiversiteit.' Deze zienswijze is in tegenspraak met de zienswijze van alle andere specialisten.

Zo is de bedreigde vlinder de Keizersmantel juist afhankelijk van de dieren, stelt de partij. Waaruit ze dit concluderen verklaart de partij niet. Ook zouden de damherten essentieel zijn voor de natuurbeleving van mensen en vooral kinderen. 'Zij kunnen op deze bijzondere plek oog in oog staan met wilde dieren in hun natuurlijke omgeving.' Of de omgeving nog natuurlijk is betwijfelen veel mensen, daarnaast is het de vraag of de categorisering 'wilde dieren' hier nog van toepassing is.

In ieder geval zijn we een stap verder in het mogelijke herstel van de duinen. De geschoten dieren gaan naar de poelier om weer tot voedsel te dienen.