1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42

boswachter awd

In de laatste twee weken van maart zijn er in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) een 70-tal damherten geschoten. Na een jarenlange stijd tussen gezond verstand en emotie, in de gemeenteraad van Amsterdam en daarna bij de rechter, waarbij het afschot noodgedwongen stil lag, was er na lange tijd groen licht om de damhertenpopulatie te gaan verkleinen. De dammen worden door de beheerders geschoten. Berichten dat jagers dit zouden doen, zijn uit de lucht gegrepen. De beheerders zijn half maart begonnen. De vier beheerders die met het werk zijn belast zijn twee aan twee begonnen met deze immense klus.

 

Voorjaar 2015 zijn er bij tellingen zo'n 3000 geteld. Dat was voor de geboortegof van 2015. Het aantal dammen in de AWD vermeerdert met 20% per jaar. In de zomer van 2015 zullen er dus zo'n 3500 hebben gelopen. Nu zijn er 70 af, maar het beheer moet nu weer stoppen. Tot 1 november is het broedseizoen en kalverseizoen en dan nog de bronstperiode. In die tijd mag er geen onrust zijn in het veld. Vanaf 1 november kan er worden verder gegaan met het afschot. Tegen die tijd zal de stand dus wel weer vermeerderd zijn met 20% en ongeveer op 4200 uitkomen. Elke vijf jaar verdubbeld de stand. Door het gesteggel heeft de populatie enorm kunnen groeien. Alle dieren moeten eten en de duinen zijn inmiddels kaal aan het worden. Bijzondere flora heeft er flink onder geleden.

Het is goed mogelijk dat er meer damherten in de AWD lopen, de aantallen die genoemd worden zijn in ieder geval geteld.

Ecoloog en teamleider beheer en advies Leo van Breukelen noemt de populatie 'bijna onbeheersbaar'. 'Normaal gesproken gaan er in een strenge winter ook dieren dood, maar deze winter was extreem zacht en daardoor hebben we met extreem weinig natuurlijke sterfte. Alleen aan de zuidkant waar de dieren het terrein verlaten naar de wegen en de bollenvelden en gebieden van SBB, daar was geen verbod op afschot, daar zijn er dus wel 150 tot 200 geschoten afgelopen tijd.'

De afgelopen paar weken zijn er voornamelijk kalveren, spitsers en smaldieren geschoten. De hindes zijn drachtig en drachtige dieren worden er niet geschoten.

Vanaf 1 november zullen de vier beheerders die belast zijn met deze taak met een buddy in vier teams het afschot gaan doen. Ecoloog van Breukelen: 'Ik had uitgerekend dat we gemiddeld 80 per week zouden moeten schieten om bij het doel van 800 overgebleven dieren over vijf jaar te komen. Dat aantal is nu als maximum op de vergunning terecht gekomen. Dat moeten we dan dus ook halen, anders komen we er nog niet.'

Het vlees van de geschoten dieren gaat naar een wildgroothandel in Amsterdam. Vandaar gaat het grootste deel naar restaurants. Twintig procent gaat naar de voedselbanken in de hoofdstad. Ook gaat een klein deel naar poeliers in de omgeving van de AWD.

Met het afschot wil de gemeente Amsterdam, die eigenaar is van het gebied, de overlast voor de omgeving beperken en de schade aan de natuur verminderen. Nu ontsnappen regelmatig groepen damherten uit het gebied en lopen ze rond in de straten van Zandvoort. Ook het dierenwelzijn zou door verkleinen van de aantallen moeten verbeteren.