1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42

Ondanks allerlei maatregelen om het aantal damherten in de Noord- en Zuid-Hollandse duinen terug te dringen, blijft de populatie groeien. De provincies willen nu nog meer damherten laten afschieten, meldt onlangs RTV Noord Holland.

De damhertenpopulatie is dit jaar met 29 procent gestegen. In de duingebieden tussen Den Haag en IJmuiden kwam de teller vorig jaar tot 3800 damherten. Faunabeheerders melden dat er bij tellingen in beide provincies dit jaar al 4800 geteld. De dieren veroorzaken schades aan natuur en verkeer. De natuur leidt er steeds meer onder en de dieren maken brokken in het verkeer. Daarom zijn sinds 2003 allerlei maatregelen genomen om de populatie in te perken.

Sinds 2011 is de populatie verdubbeld, ondanks het plaatsen van hekken, rasters, wildroosters en – sinds 2010 – het afschieten van dieren buiten de leefgebieden. Volgens de faunabeheerders zijn de maatregelen echter onvoldoende effectief gebleken. Het afschot is onvermijdbaar en hiervoor hebben de faunabeheerders al meerdere malen van de rechter toestemming gekregen. Van 4800 moet er terug gegaan worden naar een kleine duizend. Met een kleine duizend kan het gebied zich weer herstellen en zouden de reeën ook weer voedsel kunnen vinden in het gebied. Deze komen er inmiddels al praktisch niet meer voor omdat de damherten alles opeten. Dit probleem kan zonder vermindering van de aantallen alleen maar groter worden.

De Provincies hebben vergunningen verleend om het aantal damherten in de duinen terug te brengen tussen 800 en 1000. Natuurorganisaties maken herhaaldelijk bezwaar tegen deze vergunningen. De rechtbank in Noord-Holland doet naar verwachting over en week of vier weer uitspraak. In Zuid-Holland is nog geen zittingsdatum bekend.

Een organisatie die zich faunabescherming noemt probeert het afschot van de dieren steeds weer te frustreren. Keer op keer gaat de organisatie naar de rechter om een verbod van afschot af te dwingen. Hierbij krijgt het echter voortdurend nul op het rekest. Interessant is op z'n minst hoe een organisatie die zich faunabescherming noemt zich zo eenzijdig inzet voor een enkele diersoort, schijnbaar blind voor de belangen van andere diersoorten zoals bijvoorbeeld reeën.

Bovendien zorgt Faunabescherming door alle protesten ervoor dat Natura 2000-doelen niet gehaald kunnen worden. Hierdoor voldoet de AWD niet meer aan de Europese regels.