1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42

Op 19 februari heeft de Raadscommissie van Amsterdam voor Milieu, Openbare Ruimte en Groen, Sport en Recreatie en Bedrijven zich gebogen over het beheer van reeën en damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). Dit gebied is in beheer bij gemeentewaterleidingen Amsterdam (GWA), en kent al jaren een populatiereeën en damherten. In 1997 heeft de Amsterdamse gemeenteraad besloten om de beheersjacht op reeën in de Amsterdamse Waterleidingduinen voor een proefperiode van tenminste 5 jaar te stoppen en dit te begeleiden met onderzoek. De damherten in de AWD zijn nooit bejaagd. Uit het onderzoek van GWA blijkt nu dat de populatie reeën stabiel is, maar dat de populatie damherten de laatste jaren sterk groeit. Daardoor worden steeds vaker damherten op de wegen rondom de AWD waargenomen wat leidt tot verkeersonveilige situaties. Mede daarom heeft de raadscommissie een aantal beheerskeuzes besproken, o.a. rasters verhogen en beheersjacht op damherten. Enkele maatschappelijke organisaties hebben tijdens deze vergadering ingesproken, en zich uitgesproken tegen beheersjacht. In april zal de Raad van Amsterdam met een definitief besluit komen. Tijdens de proefperiode heeft een klankbordgroep van organisaties de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. Stichting Duinbehoud, die in de klankbordgroep is vertegenwoordigd, geeft aan dat volgens ecologen van het duinwaterbedrijf nog geen sprake is van overbegrazing.
Daarom zou het bejagen van de dieren volgens de stichting geen enkel natuurdoel dienen. Net als de andere natuurorganisaties is Duinbehoud voorstander van het vergroten van het leefgebied van de dieren, door zorg te dragen voor ecologische passages in noordelijke en zuidelijke richting. Om de verkeersveiligheid te vergroten stelt de stichting voor om de afrastering langs de wegen te verhogen en verbeteren. Volgens Duinbehoud is dat mogelijk zelfs effectiever dan bejagen.