Lelystad - Na opmerkingen over ondoorzichtige c.q. onjuiste cijfers over de aantallen grote grazers in de OVP heeft SBB een nieuwe opgave op haar website gezet. Er is op ons verzoek een periode van één jaar genomen en daarbij aangegeven hoeveel dieren er geboren en doodgegaan zijn.

Alhoewel we blij zijn met deze overzichtelijke cijfers zijn ze nog te beknopt. Graag zouden wij een specificatie hebben met datum van doodgaan, geschatte leeftijd, geslacht, conditiescore, gewicht en vermoedelijke doodsoorzaak. Steeksproefgewijs zouden ook graag zien dat er dieren werden onderzocht op het vóórkomen van b.v. ataxie. Het kost SBB nauwelijk extra inspanning, 90% van de gegevens worden reeds bijgehouden. SBB is echter bang om deze gegevens uit handen te geven. "Men zou verkeerde of andere conclusies kunnen trekken", aldus SBB.

Opvallend in de onderstaande cijfers is dat er verhoudingsgewijs meer edelherten in 2009 zijn doodgegaan dan Konikpaarden en Heckrunderen.

Omdat de winter reeds een volle twee maanden duurt  met kou en bevroren grond zijn de grazers naar verwachting sterk in conditie achteruit gegaan. De temperaturen zijn nu weliswaar omhooggegaan, maar dat gaat gepaard met wind en regen. Deze combinatie maakt het niet veel makkelijker voor de grazers om te overleven. Zij zijn in vetreserves al flink teruggegaan en hebben juist nu isolatie en energie hard nodig om de nog langere periode tot eind april te overbruggen.

Tabel: Bron www.staatsbosbeheer.nl