Geachte xxxx,
In de eerste plaats wil ik u bedanken voor de moeite die u genomen heeft om contact met Staatsbosbeheer te zoeken over de dieren in de Oostvaardersplassen.
In de Oostvaardersplassen heeft de natuur het voor het zeggen. Dit betekent dat Staatsbosbeheer als beheerder zo min mogelijk ingrijpt en natuurlijke processen de ontwikkeling laat bepalen. Dit geldt ook voor de in het wild levende dieren.
Bijvoeren van de in kuddes levende dieren is niet mogelijk, omdat dit grote sociale onrust binnen de kudde teweegbrengt, waardoor de dieren juist eerder dood zouden gaan. De sociale rangorde binnen de kuddes bepaalt welke dieren de beste voedselplaatsen kunnen bemachtigen. Oude dieren en jonge dieren die niet meer door de moeder worden gezoogd staan het laagst in rangorde en krijgen daarom het minste voedsel. In de natuur overleven daarom vooral de sterkste dieren.

Zijn de Oostvaardersplassen te klein? De Oostvaardersplassen is één van de grootste natuurgebieden van ons land. Het is bijvoorbeeld groter dan het Nationaal Park de Hoge Veluwe, bovendien is het van belang dat de vruchtbaarheid van de Oostvaardersplassen vele malen groter is dan van de Veluwe. De hoeveelheid biomassa en de ruimte bepalen hoeveel dieren en soorten dieren er in een gebied kunnen leven.

Laat Staatsbosbeheer de dieren in de Oostvaardersplassen verhongeren? De dieren zijn over het algemeen goed bestand tegen de winterse kou. Wel vallen er in dit soort periodes, als onderdeel van de natuurlijke selectie, veel zwakke dieren af. In normale winters is dat tussen de 10 tot 15 procent.
Door de onverwacht strenge winter verwacht Staatsbosbeheer dat er dit jaar meer dieren zullen sterven. De dieren krijgen echter geen kans om te lijden, omdat er voor die tijd wordt ingegrepen.
Staatsbosbeheer doodt slechts die dieren, die door hun gedrag aangeven dat zij het leven in de kudde hebben opgegeven en zoeken naar een plek om te sterven. Deze methode van beheer is het afgelopen najaar aanbevolen door de Wetenschappelijke Adviescommissie Oostvaardersplassen en werd goed bevonden door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Door het smelten van de sneeuw vinden de dieren inmiddels weer voedsel. De enorme grasvlaktes van de Oostvaardersplassen zijn wonderbaarlijk groen onder de sneeuw vandaan gekomen. Opvallend is, dat het aantal afgevallen dieren kleiner is, dan te verwachten was met de extreme koude van de afgelopen week. De grootste sterfte in de natuur treedt namelijk op in de winterperiodes.

Ik weet niet of u de Oostvaardersplassen kent, maar anders kan ik u aanraden er eens een kijkje te gaan nemen. Dat is zeker de moeite waard.
Vriendelijke groet,
Willemijn Berben
Informatiecentrum Staatsbosbeheer Driebergen
030-6926213