Brief van de heer Prof. Dr. Wensink van de Wetenschappelijke Adviescommissie aan de heer Drs.Wanders, Adjunct-directeur van Staatsbosbeheer.

In deze brief geeft de heer Wensing advies uit over het beheer in de OVP.

De belangrijkste punten zijn de volgende:

- DE DRAAGKRACHT IS BEREIKT
- Het voedselaanbod zal afnemen
- De sterfte in absolute en relatieve zin zal toenemen
- Beschikbare habitat is voornamelijk een zomerhabitat

- Er is een ataxie tekort (kopertekort in de lever)
- Er moet een calamiteitenplan komen. om te kunnen reageren op plotselinge sterfte ( Dat moet er al 5 jaar komen)
- er moet een completer habitat komen.

Steeds heeft SBB zich verscholen achter de Wetenschappelijke Adviescommissie. Nu liggen de nieuwste adviezen niet meer in het straatje van SBB en worden ze nu dan niet meer opgevolgd?