In April 1996 heeft het bestuur van het VH een brief gestuurd aan de minister van LNV (indertijd Van Aartsen), waarin stelling werd genomen tegen een advies voor de raad voor Natuurbeheer aan de de minister van LNV. Het advies luidde, dat in de OVP geen populatiebeheer mag plaatsvinden, ook niet als de draagkracht van het gebied wordt overschreden. Er mag ook niet bij ernstig voedseltekort bijgevoerd worden en dat de dieren die liggen te creperen (woordgebruik van de Raad) niet uit hun lijden mogen worden verlost.
Het bestuur van het Veluwshert schreef de minister met grote verontrusting kennis genomen te hebben van het advies en drong bij de minister met grote klem aan het advies niet over te nemen. Ook werd erop gewezen, dat dergelijke gang van zaken strijdig is met artikel 36 van de gezondheids- en welzijnwet voor dieren.

In november 1996 antwoordde de directeur van SBB tijdens een persbijeenkomst op "harde" vragen van Het Veluws Hert, dat SBB zal ingrijpen als de draagkracht van het OVP-terrein zou worden overschreden. "We hebben in de OVP een soort eiland situatie gecreëerd en dat breng de nodige consequenties met zich mee", zo zei de directeur van SBB indertijd. Bijvoeren in de karige wintermaanden wordt afgewezen, als mogelijkheid blijft dan nog over het periodiek verwijderen van een aantal dieren, zodat er voor de overblijvende grazers geen hongersituatie kan ontstaan. Dat "verwijderen" kan, aldus de directeur van SBB op twee wijzen: vangen (verhuizen of slachten) of afschot. Het eventuele afschot zal in ieder geval in eigen beheer plaatsvinden, aldus SBB-directeur. tevens deelde hij mee, dat de draagkracht naar verwachting niet voor 1999 zou worden overschreden.

Diverse publicaties in het kwartaalblad het Edelhert