Ingezonden brief:
"Herten verhongeren in de Oostvaardersplassen"


Geacht bestuur,

Vanochtend in het A.D. een alarmerend bericht over de Oostvaardersplassen, waar nu herten in erbarmelijke omstandigheden blijven verkeren en dood (dreigen te) gaan van de honger. Een paar jaar geleden deed zich daar vergelijkbare ellende voor de dieren voor. S.B.B. is verantwoordelijk voor dat gebied maar laat de dieren aan zichzelf en aan de natuur over. U kent ongetwijfeld het voor de dieren fatale motto:"de natuur redt zichzelf wel"

Wat zijn dat eigenlijk voor mensen, die nog steeds over de O.V.P. durven spreken als zou dat de "NATUUR" zijn? Mensen hebben er grote grazers gebracht, omdat mensen dat voor zichzelf nuttig achtten (maaiers).Een raster was onmisbaar. Uiteraard mensenwerk. Een kind weet al dat er elk voorjaar aanwas te verwachten is. U en ik weten ook dat dat elementaire proces pas stuk loopt onder uiterst marginale omstandigheden en dat door dieren niet aan geboortebeperking wordt gedaan.

Ik doe hierom een klemmend beroep op u als bestuur van Vereniging ten behoud van het Veluws Hert en publiekelijk, onmiddellijk en krachtig te protesteren tegen het "Beleid" (wat heet!) van S.B.B., dat zich gemakkelijk verschuilt achter het door geleerde Haagse heren achter hun bureau zgn. wetenschappelijk geschreven scenario.

Maar daar mag het niet bij blijven. Ikzelf heb nooit gejaagd, maar verbeeld mij er wel iets van te begrijpen. In mijn omgeving kaart ik het onderwerp nogal eens aan, maar de muur van onbegrip en afkeer is vaak onneembaar. In uw vereniging zijn ongetwijfeld veel deskundigen, die in staat zijn een goed doorgetimmerd verhaal te houden voor leken en kinderen. Mobiliseer hen en probeer eindelijk eens gehoor te krijgen bij het parlement, de pers en het grote publiek. Leg het uit, 1000x desnoods. Geef het niet op! Goede faunabeheerders zijn geen moordenaars, mar beschermers van in het wild levende dieren, meer dan de dierenbescherming, die het wel goed meent, maar t.a.v. wildbeheer dom en kortzichtig handelt.

Dit schrijven is een hartenkreet! Ik hoop, dat ik binnenkort, behalve een luid en duidelijk protest van u als pleitbezorger van het hert, ook in de krant zal kunnen lezen, dat de politiek hierover heeft benaderd en dat u tracht om een constructieve dialoog te starten met de directie van S.B.B.

Ik verzoek u dit schrijven te beschouwen als ingekomen stuk op de Algemene Leden Vergadering, 8 maart 2003.

Image

Image