Image

In de zomer zijn de herten in de Oostvaardersplassen in hun element en kunnen ze volop "hert" zijn.

Vandaag vond er in de Tweede Kamer Algemeen Overleg inzake het beheer in de Oostvaardersplassen plaats betreffende het kernvraagstuk :  "Moet het experiment in de OVP doorgaan met de daarmee verbonden hongersterfte?" Afgelopen winter gingen er  in de Oostvaardersplassen 340 edelherten, 231 Heckrunderen en 126 konikpaarden dood. Volgens CDA-Tweede-Kamerlid Henk-Jan Ormel is het een illusie om te denken dat we in ons land nog oernatuur hebben en dat beheer niet nodig is.
Jan Paulides