Image

Alhoewel vorige jaren de bronst op verschillende plaatsen op de Veluwe was begonnen, blijft het momenteel vrij stil. Op diverse terreinen wordt wat geburl gehoord, maar dat mag geen naam hebben.  De Hoge Veluwe ligt zoals gewoonlijk voorop en daar is reeds meer dan een week geburl te horen en is bronstgedrag (kaalwildroedelvorming door het hert en drijven) gesignaleerd. In de OVP is ook geburl waarneembaar en kent een langere bronstperiode die van begin speptember tot eind oktober kan duren.

De geringe heftigheid van de bronst kan te maken hebben met de hoge temperaturen vanaf 1 september.  Bekend is dat echte koude nachten vaak een intensieve bronst met mee zich mee brengen.  Ook hier geldt: "Behaalde resultaten in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst"
Simon van Rotterdam