Image

De hinde is niet gecharmeerd van het hert en vlucht door het water weg in de hoop het hert af te kunnen schudden.  Helaas voor haar helpt een koud bad niet om het hert af te koelen koelen en blijft hij achter haar aan gaan.