Image

Van links naar rechts:  Dr. F.W.M. Vera van Staatsbosbeheer,  de heer Prof. Dr. M.Th Frankenhuis, ouddirecteur van Artis, voorzitter raad van Toezicht,   de heer H.Jager CDA-kamerlid en Bart de Boer, forumdiscussieleider VH.

Waarom een ledendag in het bekritiseerde gebied:
- de overeenkomsten in de visie van SBB en het VH over het gevoerde beleid te benadrukken
- de leden van het VH door SBB te laten informeren over de achtergronden van het ter discussie staande deel van het beleid.
- kritische vragen te kunnen stellen en antwoorden te verlangen tijdens de forumdiscussie en tijdens de rondrit in het gebied.
- een gezellige en informatieve dag in een biezonder gebied te houden

Uit de reacties van de 200 leden is op te maken, dat zij de dag leerzaam en verhelderend is geweest en begrip heeft gebracht voor een heel groot deel van het beleid van SBB, maar dat zij kort gezegd: daardoor verhongerende herten nog steeds onacceptabel vinden.
Jan Paulides