Kom je graag in het bos? Ken je de veel boom- en struiksoorten op de Veluwe? En vind je het leuk om mee te doen aan onderzoek naar graasdruk en bosverjonging? Dan is het project graasdrukmonitoring echt iets voor jou! We zijn op zoek naar vrijwilligers die in een aantal onderzoeksgebieden op de Veluwe de graasdruk van grote hoefdieren zoals reeën, edelherten en damherten in het bos willen bekijken.

Het project

In een goed functionerend bosecosysteem is ruimte voor de verschillende ontwikkelingsfasen van diverse boomsoorten. Een doorgaande cyclus van ontkiemende bomen, jonge bomen, volgroeide bomen en dode bomen. Deze cyclus is in veel bossen van de Veluwe echter verstoord; de verjonging van het loofbos staat onder druk. Een belangrijke factor bij natuurlijke bosverjonging is de graasdruk door hoefdieren.

Het doel van dit project is daarom het bepalen van het effect van grote hoefdieren op de bosverjonging. Dit wordt gedaan door graasdrukmonitoring: het vastleggen van het percentage topscheuten van jonge bomen dat door grote herbivoren wordt aangevreten. De monitoring wordt gedaan in verschillende vooraf bepaalde locaties in de bossen op de Veluwe. Als deelnemer krijgt je een aantal van deze locaties toegewezen. In tweetallen of individueel bezoek je de locaties. Je bent vrij om dit in te plannen, er wordt circa veertig uur inzet gevraagd.

Praktijkinstructie

Om de monitoring op de juiste manier uit te voeren krijgt iedereen een praktijkinstructie. Deze cursus duurt ongeveer een dag en bestaat uit uitleg van het project, de werkwijze van het monitoren en herkenning van boomsoorten. Er zijn in 2023 acht dagen waarop deze cursus gegeven wordt. De eerst aankomende zijn 18 en 23 augustus.

Aanmelden

Ga voor meer informatie naar de informatiepagina over graasdrukmonitoring Veluwe. Hier staat ook het aanmeldingsformulier met de keuze voor een van de cursusdagen.

Kyo Leliveld. Projectleider graasdrukmonitoring