Voor alle bezoekers van de website en leden van onze Vereniging Het Edelhert (VHE) brengen wij alle abonnees op de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte van de actualiteiten omtrent met name de dam- en edelherten, alsmede verenigingsnieuws, zoals ledendagen, rasterwerkzaamheden en andere zaken waar de Vereniging zich mee bezig houdt. Aanmelden via de website (linksboven). Uitschrijven kan elk moment via de [unsubscribe link] onderaan de nieuwsbrief.

Vereniging het Edelhert luidt noodklok toekomst edelherten OVP

Het Oostvaardersplassengebied is te klein voor de aantallen grote grazers die er op dit moment lopen. Dit is de stellige mening van Vereniging Het Edelhert (www.hetedelhert.nl). Nu de politiek definitief heeft besloten om het gebied niet uit te breiden en het hek er omheen te laten staan, heeft het bestuur van de Vereniging poolshoogte genomen en geconcludeerd dat het voor de toekomst zo niet verder kan. De aanwezige grote grazers in dit gebied kunnen nergens heen: hier moet nu een einde aan komen. Lees meer

Afschot Oostvaardersplassen is onvoldoende

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft de sterftecijfers gedurende de periode van 1 november 2012 tot 1 april 2013 van de grote grazers in de Oostvaardersplassen bekend gemaakt. Er zijn in deze periode 946 edelherten doodgegaan, waarvan bijna 91% door afschot. Bij de heckrunderen en de konikpaarden liggen de cijfers van sterfte door afschot behoorlijk lager, respectievelijk 66% en 82,5%. Hierdoor komt het gemiddelde onder het minimum van 90%. Hier schiet de uitvoering van de adviezen opgegeven door ICMO2 duidelijk te kort.

De inzet van grote grazers is van middel tot doel geworden

De grote grazers moeten in de Oostvaardersplassen het gras kort houden ten behoeve van de de ganzen. Ganzen eten namelijk alleen van vrij kort gras. De grazers hebben echter niet alleen het gras kort gemaakt, ook alle andere vegetatie is opgegeten. Het houden van de grote grazers is van middel tot doel geworden en het beheren van de populatie grote grazers wordt overgelaten aan de hoeveelheid beschikbaar voedsel in de winter.

Het verhongermodel in de OVP reguleert het aantal grazers

Met het verhongermodel reduceert de populatie grote grazers zichzelf. Ze gaan massaal dood van de honger. Bij wijze van euthanasie schiet Staatsbosbeheer uiteindelijk ca. 30% dood. Beter is eenmalig de populatie reduceren tot het aantal grote grazers dat het hele jaar voldoende voedsel kan vinden. In plaats van elk jaar 1400 dieren te schieten, hoeven er door Staatsbosbeheer jaarlijks hooguit 250 dieren geschoten te worden.

Graatmagere herten in de Oostvaardersplassen

De nog levende mannelijke herten in de OVP vertonen overduidelijk de slijtageslag door gebrek aan voedsel. De beenderen van het bekken doen de dikke wintervacht uitpuilen. moeizaam proberen de herten nog wat eetbaars van de bomen te halen. Takjes en boomschors is het hoofd-"voedsel". Het vult weliswaar de maag, maar heeft geen voedingswaarde.

Herten over ecoduct Hulshorst

In de nacht van 18 op 19 maart zijn de eerste herten het ecoduct Hulshorst overgestoken. Sinds 15 maart was het ecoduct geopend voor de edelherten. Op het ecoduct staan camera’s. De camera’s registreerden deze oversteek die om 22:000 uur  plaatsvond. Om 02:00 uur trokken ze weer terug. Op 5 april is een groep van ca. zes edelherten de Hierdense Poort ingetrokken om te foerageren op een ingezaaid grasland met maisresten. Het is voor het eerst dat de edelherten op grotere afstand van het ecoduct gesignaleerd zijn. De boeren in dit gebied en bij de Renkumse Poort krijgen hun eventuele schade voor 100% vergoed van het Faunafonds.

VHE helpt mee aan inventarisatie

Vrijwilligers van VHE nemen deel aan projecten om de bewegingen van het wild over de ecoducten vast te leggen. Camera's op de ecoducten maken beelden van de grotere dieren die over de ecoducten trekken. Om een overzicht te krijgen dienen de vrijwilligers het wild zo goed mogelijk proberen aan te spreken. Hierbij wordt o.a. genoteerd: tijd, richting, soort en geslacht. lees meer.

Opzetten nieuw gewei

Op dit moment hebben de meeste geweidragers hun oude gewei afgeworpen en zijn bezig met het opzetten van een nieuw gewei. De oudere dieren werpen eerst af, vanaf februari. De jongere dieren werpen later af. in het veld kun je deze dieren nu nog aantreffen met hun gewei, terwijl de oudere dieren al een nieuw gewei aan het opzetten zijn. Door de lange winterkou lijkt het er op dat ook of het afwerpen zich iets verlaat heeft. In de Oostvaardersplassen werpen de herten sowieso later af. In de OVP hebben de meeste herten in april nog hun gewei. Meer info over het opzetten van het gewei? Lees dit artikel

Eindelijk voorjaar

De winter duurde ongekend lang. Volgens Natuurbericht loopt de natuur nog 3 weken achter, in vergelijking met de afgelopen 12 jaar. Wordt er gekeken naar de afgelopen 50 jaar, dan is de afwijking kleiner, namelijk 1 week. Voor de grazers in het wild zijn dit moeilijke tijden. De reserves zijn verbruikt, nieuw voedsel komt nu pas. Gras begint te groeien als de dagtemperatuur 8 graden Celsius of hoger is en de kou uit de grond zijn. Ook de wilde zwijnen op de Veluwe hebben het zwaar, najaar 2012 bood weinig mast in de vorm van eikels en beukennootjes en de koude tot nu toe eist zijn tol. Er worden meer dode zwijnen gevonden dan andere jaren.

Verdere maatregelen tegen wildaanrijdingen in Gelderland

De grootste knelpunten zijn de Verlengde Arnhemseweg (N224) ter hoogte van Planken Wambuis en de Apeldoornseweg tussen Otterlo en Hoenderloo. Op die twee wegen zijn de meeste aanrijdingen met wild en hier worden dan ook als eerste maatregelen getroffen. Maatregelen zoals het leggen van grasbetonblokken in bermen om het foerageren door zwijnen tegen te gaan en wildbeheer langs de wegen helpen nog maar beperkt. Ook het op bepaalde plekken verlagen van de maximumsnelheid blijkt weinig effectief.

Het Edelhert op je iPad (update)

Het tijdschrift Het Edelhert op je iPad. Vier edities van 2011 waren al beschikbaar via in de App-store. Met index en zoekfunctie. Nu ook met de vier edities van 2012. Voorlopig nog steeds voor de lage prijs van € 0,79. Eerdere kopers kunnen gratis een update downloaden.Aan deze nieuwsbrief werkten mee: Teksten: Janoh de Groot, René Willemse, Jan Paulides Foto's: Jan Paulides, Bas Worm

 

Uitschrijven [unsubscribe link]! facebook_icon Connect on facebook twitter_icon Volg ons op Twitter