Voor alle bezoekers van de website en leden van onze Vereniging Het Edelhert (VHE) brengen wij alle abonnees op de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte van de actualiteiten omtrent met name de dam- en edelherten, alsmede verenigingsnieuws, zoals ledendagen, rasterwerkzaamheden en andere zaken waar de Vereniging zich mee bezig houdt. Aanmelden via de website (linksboven). Uitschrijven kan elk moment via de [unsubscribe link] onderaan de nieuwsbrief.

VHE: uitbreiding jacht een slechte zaak

De Provincie heeft besloten de edelhertenjacht op de Noordwest-Veluwe 3 maanden eerder te laten beginnen. De landbouwschade en het aantal aanrijdingen met edelherten is volgens de provincie te hoog. De populatie edelherten zal in de zomer de 800 stuks bereiken. 'Teveel', vindt de provincie. VHE beaamt dat, gezien de omstandigheden. Bekijk/beluister de TV- en radiouitzending op Omroep Gelderland wat VHE hierover te zeggen heeft. Zie ook www.hetedelhert.nl

Na de lange winter

 

De herten hebben nu sterk behoefte aan eiwitrijk eten. De in de winter verbruikte reserves moeten aangevuld worden, bij de herten worden de geweien opgezet, bij de drachtige hindes groeit het kalf sterk en de voorjaarsverharing vindt plaats. De voorkeur gaat dan ook uit naar breedbladige grassen, kruiden en nieuw blad. Ook is er behoefte aan mineralen. Je kunt het wild nu met name aantreffen in open stukken waar de zon de groei van grassen en kruiden heeft gestimuleerd. De kaalwildroedels worden kleiner, hindes zonderen zich meer af naar mate de zettijd van de kalveren nadert. In mei/juni kunnen de kalveren en smaldieren van vorig jaar wat ontredderd rondlopen, tijdelijk verstoten door de hinde.

Ede wil Otterlose Bos vrij toegankelijk houden

Gemeente Ede is het niet eens met het besluit van de Commissie voor Administratieve Geschillen van de Provincie Gelderland om 200 hectare van het Otterlose Bos af te sluiten vanuit Otterlo. Er is besloten dat het natuurbelang van het gebied belangrijker is dan het vrije gebruik van het bos. De gemeente wil het bos vrij toegankelijk houden in verband met de belangen van recreatie en toerisme en stapt naar de rechter.  Het Otterlose Bos staat bekend om de vele jeneverbesstruiken.

'Wat ruik ik nou..?'

 

 

 

 

Door Janoh de Groot - Op 5 mei liet ik mij verleiden om op de Praambult te gaan kijken om te zien hoe het ervoor staat in de OVP. Ik zag een redelijk groot roedel edelherten dichtbij het viaduct staan. Die zagen er nog steeds erg mager uit en sommigen waren erg smerig. Ik had gehoopt dat ze inmiddels zouden zijn aangesterkt. Het was immers al 5 mei. Er hing een penetrante lucht. Ik dacht: 'wat ruik ik nou..?' Na een tijdje realiseerde ik mij dat het een lijkenlucht was. Ik rook kadavers en niet zo'n klein beetje ook. De wind woei stevig over de vlakte recht in mijn gezicht en voerde kennelijk de lucht mee van de aantallen kadavers die daar in dat gebied liggen. Een paar maanden daarvoor had ik vanaf de Praambult er zo dertig zien liggen. En die rook ik nu. Ik werd er misselijk van. Nog uren nadien had ik de lucht in m'n neus hangen. Ik hoopte me beter te gaan voelen over de OVP, dat is helaas nog niet gelukt. Zie foto's.

Herten over ecoduct Hulshorst Het ecoduct is een succes

 

Ca. 30 edelherten gebruiken al het ecoduct om aan de noordkant van de A1 te komen. 'Teveel', zegt de Provincie en de stand moet daar teruggebracht worden tot onder de 10 stuks om de schade in de landbouw te beperken. Ook aan de zuidzijde van het ecoduct in het Leuvenumse Bos moet de stand sterk teruggebracht worden om de uitstroom via het ecoduct te beperken. Vraag rijst: Is het wel zo verstandig om ook edelherten over dit ecoduct te laten komen? De uitbreiding van het gebied voor de edelherten in combinatie met de grootte van de reeds aanwezige populatie edelherten in het Leuvenumse bos wordt door het succes van het ecoduct juist fataal voor de aanwezige edelherten.

De wildweiden waren zo slecht nog niet

 

 

Sinds 2002 is het bijvoeren van het wild uit den boze. Wildweides werden steeds meer gezien als een vorm van bijvoeren en pasten niet meer in het beleid. Aan de andere kant werden met de toen nog relatief lage edelhertenstand medegebruik van de landbouwgronden door de herten toegestaan. Boeren kregen een compensatie en de hoge rasters hoefden niet aangelegd te worden of konden verlaagd worden tot zwijnenkerende rasters van ruim 1 meter hoog. Vrije doorgang voor de edelherten, geen schade door de wilde zwijnen en de herten kregen de ruimte op Veluwse natuur- en landbouwgebieden. Prima oplossing, totdat de edelhertenstand opliep van ca. 1000 stuks toen naar een doelstand van ca. 2000 stuks nu. Alleen de werkelijke stand bleek in sommige gebieden veel hoger te zijn. Het is tijd voor aanpassing van het beleid. VHE bepleit dan ook herstel van de wildweides.

Soms zijn rasters wel een goede oplossing

Het ideaal voor wilde dieren is een rastervrije Veluwe. Uitwisseling met andere gebieden komt de genetische variatie ten goede. Optimale benutting en natuurlijk trekgedrag van bijvoorbeeld de edelherten staat dan letterlijk niets meer in de weg. Rasters zijn wel zinvol om landbouwgebieden met schadegevoelige gewassen uit te rasteren. Dit heeft voor VHE de voorkeur boven bestandsvermindering. Gebieden die hiervoor in aanmerking komen zijn de schadegevoelige landbouwgebieden. Recent richtten de herten in de graszodenkwekerijen nabij Garderen veel schade aan. Zo'n gebied zou prima uitgerasterd kunnen worden.

Zwijnen door de tunnel

Eén of meerdere zwijnen zijn waarschijnlijk het tunneltje onder de A12 bij de Buunderkamp naar de Reyerscamp bij Wolfheze overgestoken. De dieren zijn daar echter niet gewenst, tot nu toe is vergeefs jacht op de dieren gemaakt. Het ecoduct Jac. P. Thijsse is voorzien van een 1 meter hoog raster om de wilde zwijnen tegen te houden. De zwijnen hebben dus een andere manier gevonden om aan de andere kant van de A12 te komen.

Aanrijdingen edelherten NW-Veluwe sterk gestegen

 

 

In de laatste drie jaar is het aantal aanrijdingen met edelherten op de Noordwest-Veluwe explosief gestegen tot 38 stuks het afgelopen jaar. Tot 2001 bleef het aantal aanrijdingen beperkt tot enkele herten per jaar, de jaren daarna rond de 10 stuks, vervolgens 19 (2009), 34 (2010), 29 (2011). De zuidelijke N302 en de Flevoweg liggen op de Noordwest-Veluwe in het gebied waar juist de stand blijkbaar veel te hoog geworden is. Ook kunnen andere redenen de oorzaak zijn van de vele aanrijdingen, zoals loslopende honden en struinende fotografen. Verminderde verkeersveiligheid is een van de belangrijkste argumenten om de populatie te reduceren, om rasters te plaatsen of andere effectieve maatregelen te nemen. Zie grafiek

Hoe hard kunnen herten rennen?

Grotere hertachtigen zoals Elanden, Witstaart- en Edelherten kunnen goed rennen en een korte tijd een topsneldheid van 70 km/uur halen. Kariboes halen de 55 km/uur. Pater-Davidsherten rennen minder hard en halen slechts 30 km/per uur. Kleine hertachtigen, zoals Muntjak en Ree zijn beter in het verstoppen en rennen niet zo hard.

Het Edelhert op je iPad (update)

Het tijdschrift Het Edelhert op je iPad. Vier edities van 2011 waren al beschikbaar in de App-store. Met index en zoekfunctie. Nu ook met de vier edities van 2012. Voorlopig nog steeds voor de lage prijs van € 0,79. Eerdere kopers kunnen gratis een update downloaden.

 

 

Aan deze nieuwsbrief werkten mee: Teksten: Janoh de Groot, René Willemse, Jan Paulides Foto's: Janoh de Groot, Jan Paulides.

  facebook_icon Connect on Facebook twitter_icon Volg ons op Twitter