februari 2014

Voor alle voor de nieuwsbrief aangemelde bezoekers op de website van Vereniging Het Edelhert (VhE) brengen wij deze abonnees op de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte van de actualiteiten omtrent met name de dam- en edelherten, alsmede verenigingsnieuws, zoals ledendagen, rasterwerkzaamheden en andere zaken waar de Vereniging zich mee bezig houdt. Aanmelden via de website (linksboven). Uitschrijven kan elk moment via de [unsubscribe link] onderaan de nieuwsbrief. Lees hier de nieuwsbrieven online.

Extra jachtmiddelen op de NW-Veluwe

 

Provincie Gelderland geeft jagers op de Noordwest-Veluwe toestemming om met extra middelen, zoals kunstlicht, restlichtversterkers en geluiddempers, te jagen op edelherten op de Noordwest-Veluwe. Op de Noordwest-Veluwe lopen ongeveer 550 edelherten. De huidige jachtmiddelen en -methode zijn volgens de provincie niet toereikend om de hertenpopulatie in de hand te houden. "Op de landbouwpercelen ontstaat veel schade doordat de herten 's nachts het land kaalvreten", aldus de provincie. Overdag trekken de dieren zich terug in de bossen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

"Welzijn staat voorop bij edelhertenbeheer"

 

Voor Vereniging het Edelhert is het belangrijk dat de gemaakte afspraken omtrent de doelstanden nagekomen worden. Op welke wijze dat gebeurt, wat jachtmethode of jachtmiddelen betreft, is voor VhE niet van belang. (VhE heeft geen jachtbelang). Wel van groot belang is voor VhE dat bij de vermindering van de stand het welzijn van de edelherten zo goed mogelijk gewaarborgd zal blijven. Met andere woorden, dat verontrusting door bijvoorbeeld jacht zo minimaal en zo kort mogelijk zal zijn. De vraag daarbij is of nachtjacht met extra hulpmiddelen daartoe bijdraagt. Vooralsnog kunnen we zeggen dat wij verwachten dat het gebruik van een geluidsdemper bijdraagt tot minder verstoring door afschot. VhE is tegenstander van de uitbreiding in tijd van de jacht tot 15 maart. Binnenkort zal VhE dieper ingaan op de voor- en tegens van de extra jachtmiddelen en jachtmethodes.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Debat over stroperij

 

In de Tweede Kamer heeft 30 januari een debat plaatsgevonden over stroperij in bossen, velden en wateren. Waren er in het jaar 2000 ongeveer 1000 groene BOA’s (Buitengewone Opsporings Ambtenaren), in 2013 slechts 400. En dit aantal neemt nog steeds af. Minister Opstelten en staatssecretaris Dijksma gaven aan het effectiever optreden bij de handhaving hoog op de agenda te zetten. Waarbij minister Opstelten echter ook stelt dat stroperij geen topprioriteit heeft voor het ministerie. Tweede kamer lid Graus heeft ondermeer een motie ingediend om een convenant op te stellen van de BOA’s van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Nationale Politie dat indien de boswachters bijstand vragen bij de aanpak van stroperij op heterdaad, de melding de hoogste prioriteit krijgt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maximaal 40 tot 50 wolven in Nederland

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken heeft onderzoeksbureau Alterra een rapport gemaakt over de toekomst van de wolf in Nederland. Dit rapport zal begin 2014 gepubliceerd worden. Het rapport bevat de resultaten van een onderzoeksmodel. Met dit model is tot het jaar 2100 doorberekend hoeveel wolven zich in Nederland kunnen handhaven. Dat zouden ca 45 exemplaren zijn. Omdat Nederland echter een vol land is met veel drukke wegen en weinig natuurverbindingen, verwachten de onderzoekers niet dat in Nederland een zelfstandige wolvenpopulatie zich zal gaan vestigen. In landen als Duitsland en Frankrijk achten de onderzoekers de kans groter. Nederland zal het dan moeten doen met een enkele zwerver uit deze landen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edelherten vermijden plek met wolvenkeutel

Met de bovenstaande onderzoeksresultaten van Alterra zullen edelherten geen moeite hebben. Uit een Pools-Nederlands onderzoek in het oerbos van Polen is gebleken dat in dit bosgebied de geur van een wolvenkeutel hun foerageergedrag sterk deed verminderen en hun alertheid verdubbelde. Wilde zwijnen, die veel minder als prooi dienen aldaar, lieten dit gedrag niet zien. In een gesloten bosgebied gaat het wild meer uit van informatie door geur dan door het zicht. Het onderzoek werd uitgevoerd door een keutel neer te leggen en de reacties vast te leggen met cameravallen. Klik hier voor het rapport. (Engelstalig)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

Proef om wildaanrijding met geluidssignaal tegen te gaan

Op woensdag 29 januari heeft er een wildaanrijding plaatsgevonden in Hoenderloo, op de Otterloseweg met een bestelbusje. Het edelhert heeft het niet overleefd, de bestuurder is met een hoofdwond naar het ziekenhuis in Apeldoorn vervoerd.

De provincie Gelderland gaat een proef beginnen op een andere weg met veel aanrijdingen, de Kootwijkerweg, N302, met geluidssignalering om te voorkomen dat wild de weg oversteekt wanneer er een auto nadert. De Kootwijkerweg, de weg tussen Kootwijk en Uddel, wordt hiervoor voorzien van reflectoren die een geluidssignaal genereren als er lampen op schijnen.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Forse afname grote grazers in de OVP

Vorige maand heeft Staatsbosbeheer de resultaten bekend gemaakt van de in oktober gehouden tellingen. De tellingen zijn zowel op de grond als vanuit de lucht gedaan. Op basis van de tellingen gaat SBB ervan uit dat er tussen de 1950 en 2300 edelherten, 825 a 975 konikpaarden en ca 190 runderen in de OVP leven. De vermindering in dit omrasterde gebied, schrijft SBB toe aan de natuurlijke dynamiek. Door voedselgebrek stoppen de vrouwelijke dieren met ovuleren.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bosgebieden OVP nog afgesloten tot mei

Vanaf half januari tot 1 mei heeft SBB de toegang voor het publiek tot een aantal bosgebieden rondom de Oostvaardersplassen beperkt. Dit om de dieren meer rust te geven waardoor hun vetvoorraden minder aangesproken hoeven te worden en om het reactieve beheer veilig uit te kunnen voeren, zo geeft SBB aan. Daarentegen organiseert SBB in deze periode wel vier wandelingen per week in de tijdelijk afgesloten gedeeltes.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

De edelherten werpen hun gewei af

Elk jaar werpen de mannelijke herten de stangen af. Door zogenaamde beenvreters wordt via het bloed het bot net onder de rozenkrans opgelost en werpen de herten hun gewei af. Het tijdstip van afwerpen wordt door de hoeveelheid mannelijk geslachtshormoon bepaald. Eerst de oudere herten (februari-maart) en pas later (maart-april) de jongste herten. Soms worden de stangen gelijktijdig afgeworpen, maar het kan ook wel eens een paar dagen duren voordat de tweede stang valt. Het breukvlak, de zegel, is eerst nog rood van het bloed. Vrijwel direct begint de groei van het bot en wordt het nieuwe gewei gevormd, dat vooralsnog door een zachte grijsbehaarde huid, de bast, omgeven is. Net onder de huid en op het bot lopen de bloedvaten, die het groeiende gewei voeden. (foto: Herman Meijboom)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Voor leden VhE: algemene ledenvergadering

Na enkele jaren op andere locaties op de Veluwe de ALV gehouden te hebben, is Vereniging Het Edelhert weer teruggekeerd naar haar 'roots' en vindt de ALV van 8 maart 2014 weer in het Aardhuis plaats. Eerder vond de ALV plaats in het conferentiecentrum Mennorode in de Elspeter Struiken nabij Elspeet op de Noord-Veluw , daarvoor meerdere keren in de Ossenstal in de Dellen op de Oost-Veluwe en de laatse keer in De Landing in Schaarsbergen.

 

Naast het huishoudelijk gedeelte met als onderwerpen o.a. financiëel jaarverslag, begroting, benoeming kascommissie en bestuurswisselingen, zal een gouden stang uitgereikt worden aan een lid, dat veel voor de Vereniging betekend heeft. Na de lunch volgt een presentatie over Het Kroondomein Het Loo door Hans Bleumink en Jan Neefjes, daarna een wandeling en aansluitend de borrel.

Voor het gehele programma en de uitnodiging (voor leden) zie het tijdschrift "Het Edelhert" en de website.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Voor leden VhE: algemene ledenvergadering

Half december opende het Pakhuis de tentoonstelling over het wild, het overstekend wild. Met als doel educatie te geven over het wild om ons heen en te laten zien dat de dieren er al langer zijn dan de mensen.

Het museum is gelegen in het voormalig Pakhuis naast de molen in Ermelo. Enthousiaste vrijwilligers hebben de tentoonstelling ingericht en geven voorlichting en trekken er zelfs op uit in het bos om de prenten van het wild te zoeken. Zie voor: www.hetpakhuisermelo.nl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Tijdschrift Het Edelhert

 

Het voorjaarsnummer komt eraan. Eind maart in de bus met o.a. de volgende onderwerpen:

  • Wat ons bezighoudt
  • Zorgplicht, natuurlijk gewogen
  • De oudste hinde van de OVP
  • De prikpil
  • In memoriam Dick van den Hoorn
  • Over de enquete van Natuurmonumenten
  • Excursies

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Beste lezer van de nieuwsbrief. Als u deze nieuwsbrieven met plezier leest en het werk van Vereniging het Edelhert interessant en nuttig vindt, zou u kunnen overwegen om ons financieel te steunen middels een lidmaatschap. We verwelkomen u graag als lid. Als lid krijgt u voor slechts € 22,- jaarlijks vier keer ons prachtige tijdschrift Het Edelhert en daarbij kunt u regelmatig inschrijven voor een gratis excursie. U kunt zich hier hier aanmelden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Het Edelhert op je iPad

Het tijdschrift Het Edelhert op je iPad. Ondertussen staan de edities van 2011, 2012 en de eerste twee edities van 2013 van het tijdschrift Het Edelhert in de Appstore voor de iPad. Compleet met handige index en zoekfunctie. Voor slechts € 1,79 zijn deze edities te raadplegen. De recent verschenen herfst- en winteruitgave van 2013 komen er in april in. De updates zijn tot eind 2014 zijn gratis.

Eerdere kopers kunnen voor € 0,89 een update downloaden, incl. de komende edities tot en met 2014.

De App is geschikt voor alle iPad's inclusief de iPad mini.

Aan deze nieuwsbrief werkten mee:

Teksten: Janoh de Groot, Renée Willemsen, Jan Paulides.

Foto's: Herman Meijboom, Jan Paulides.

Uitschrijven [unsubscribe link]! facebook_icon Connect on Facebook twitter_icon Volg ons op Twitter