Mei 2014

Voor alle voor de nieuwsbrief aangemelde bezoekers op de website van Vereniging Het Edelhert (VHE) brengen wij deze abonnees op de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte van de actualiteiten omtrent met name de dam- en edelherten, alsmede verenigingsnieuws, zoals ledendagen, rasterwerkzaamheden en andere zaken waar de Vereniging zich mee bezig houdt. Aanmelden via de website (linksboven). Uitschrijven kan elk moment via de [unsubscribe link] onderaan de nieuwsbrief. Lees hier de nieuwsbrieven online.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Leefbaar OVP

 

  Voorzitter Jozef Linthorst van Vereniging het Edelhert heeft onlangs het initiatief genomen tot het oprichten van werkgroep 'Leefbaar OVP'. Namens de Vereniging hebben hierin zitting: Jozef Linthorst, Joost Oosterbaan (dierenarts) en Janoh de Groot (journalist). Naast de VhE-leden hebben nog een aantal mensen waaronder een advocaat en een Facebook/nieuwe media specialist zitting namens organisaties die zich zorgen maken om de levensomstandigheden van de grote grazers in de Oostvaardersplassen.

Afgelopen maand was de werkgroep uitgenodigd door de statenfracties CU en SGP van de Provinciale Staten van Flevoland. De Provincie moet binnenkort advies uitbrengen over maatregelen die Staatsbosbeheer wil nemen in de OVP in het kader van van Natura 2000 doelstellingen. De werkgroep heeft ook bij de 2e Kamer fracties van de CU en CDA gesprekken over diervriendelijker omstandigheden voor de grote grazers met name de edelherten. Uitganspunten van de gesprekken zijn: aantonen dat ICMOII mislukt is en dat de Natura 2000 doelstelling niet samen kan gaan met het huidige grote grazers beleid.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Natuurmonumenten stuurt brief naar Kamercommissie

 

 

Natuurmonumenten heeft een brief naar de Kamercommissie van Economische Zaken gestuurd over de plannen naar aanleiding van de Groot Wildenquête. Voor een aantal wijzigingen in het beheer heeft NM steun van de overheid nodig, ondermeer voor het vergroten van de leefgebieden, loslaten van de nulstand in natuurverbindingsgebieden en het in sommige gebieden laten plaatsvinden van natuurlijke processen. Op deze pagina kunt u de brief downloaden.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edelherten blijven achter onzichtbaar IJzeren Gordijn

 

Het IJzeren Gordijn bevatte drie hekwerken onder elektrische spanning en bewapende grenswachters. Naast de bijna 500 mensen die het communisme wilden ontvluchten, zijn ook edelherten door dat hek gedood. Het IJzeren Gordijn mag er dan al 25 jaar niet meer staan, maar edelherten steken de voormalige grens nog steeds niet over, hoewel ze zelf in hun leven de barrière nooit ervaren kunnen hebben. Bij een zeven jaar durend onderzoek in het Nationale Park Sumava in Tsjechië en buurland Duitsland werden 300 edelherten gezenderd. Daaruit bleek dat er geen uitwisseling over de grens plaatsvond tussen de populaties in Duitsland en Tsjechië. De onderzoekers vermoeden dat kalveren in hun eerste levensjaar van de hinde leren waar het veilig is en waar niet. Van generatie op generatie wordt dit dan doorgegeven.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Nog geen vergunning voor afschot damherten in AWD

Na het akkoord van de gemeenteraad van Amsterdam moet de Provincie Noord-Holland de vergunning verlenen voor afschot van de damherten in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Er wordt nog niet aan begonnen, het wachten is op het einde van de bezwaarprocedure. Gezien de mogelijkheid van bezwaar maken, kan het zeker nog wel een jaar duren voordat de vergunning wordt afgegeven. Na een jaar zal de stand dan weer met dertig procent zijn gegroeid.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Wilde zwijnen in omgeving Eibergen

 

Er lopen wilde zwijnen in de omgeving van Eibergen. Het zou gaan om ongeveer 15 stuks. Sinds de jaren '30 van de vorige eeuw zijn er geen zwijnen in het betreffende gebied meer waargenomen. Het vermoeden bestaat dat deze exemplaren vanuit Duitsland gekomen zijn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

NP De Hoge Veluwe ontvangt 1,16 miljoen voor N2000 natuur

 

Nationaal Park de Hoge Veluwe ontvangt 1,16 miljoen euro subsidie voor herstelmaatregelen van de provincie Gelderland. Het bedrag is bestemd voor Natura-2000 natuur voor de periode 2014-2019. Hiermee wordt 103 hectare heidevelden aangelegd en herstelwerkzaamheden van 100 hectare bestaande Natura-2000 natuur.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Edelherten in Oostvaardersveld.

Staatsbosbeheer is bezig met de herinrichting van het Oostvaardersveld. Het Oostvaarderveld ligt aan de noordoost kant van Oostvaardersplassen nabij de Praamweg. In dit gebied worden paarden en edelherten ingezet als grote grazers. De paarden lopen al in het gebied, de edelherten kunnen er komen via een verbinding met de OVP. Hiervoor wordt een beheerplan opgesteld. Het aantalsmatig beheer van deze grazers zal gedaan worden door het verplaatsen van de paarden en bij edelherten het afsluiten van de verbinding met de Oostvaardersplassen. In het najaar zullen de werkzaamheden afgerond zijn. Met nadruk wordt gesteld dat het Oostvaardersveld geen tweede OVP wordt. Wat daar precies mee wordt bedoeld, wordt echter niet duidelijk aangegeven.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Camouflage: Strepen en stippen

Voor jonge dieren betekent een goede camouflage minder kans om opgemerkt te worden door predators. Biggen van het wilde zwijn zijn hiervoor voorzien van lichte strepen terwijl herten- en reekalveren met lichte stippen op de rug en flanken getekend zijn. Maar waarom bij biggen strepen en bij kalveren stippen? Men vermoedt dat de biggen strepen hebben omdat de stand van de zon in de piek van de geboorte van de frischlingen nog laag is. Dit geeft lange strepen licht en schaduw op de bodem. De biggen met de strepen vallen daardoor minder op. Als de ree- en hertenkalveren echter geboren worden, staat de zon een stuk hoger en geeft daardoor vlekkerige schaduw- en zonplekken op de bodem.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Boxende herten op nieuw promo-doek

 

Nu eens niet een tafereeltje in het frisse voorjaarsgroen of in de paarse hei, maar vroeg in het jaar: kale bomen en kale herten. Boxende herten tussen andere, reeds afgeworpen herten en, meestal iets jongere, herten nog met hun hoofdtooi. De foto is genomen op het Zwarte Veld in Nationaal Park de Hoge Veluwe.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Groot kaalwildroedel op nieuw promo-doek

Dit grote kaalwildroedel is regelmatig te zien vanuit de observatiehut de Millelamel in Nationaal Park de Hoge Veluwe en siert hier het tweede nieuwe doek. Ook dit doek was te zien op de geweiententoonstelling in Middachten.Beide doeken zijn gefinancieerd door een van onze sponsors: Mata Kunststoffen uit Noordwijkerhout- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Tweede editie WOP-atlas ziet levenslicht

 

De 2e editie van de WOP-atlas rolt van de persen. De leden van de werkgroep Wild Observatie Plaatsen (WOP) zijn afgelopen tijd veel bij elkaar gekomen om te voorbereidingen te treffen voor de tweede druk van onze atlas.
Een aantal van de beschreven WOP’s is gecontroleerd en indien nodig aangepast, ze zijn verplaatst of gewijzigd. De kaartjes worden vernieuwd vanaf de nieuwste topografische kaarten en er komen een paar nieuwe observatieplaatsen bij. In verband met het starten van de voorbereiding van het vakantieseizoen in de toeristische sector is er haast achter dit project gezet. Van de 2.500 gedrukte atlassen van de eerste druk zijn er nog slechts enkele over. Er zijn inmiddels 38 actieve verkooppunten en het netwerk breidt zich gestaag uit, ook buiten de Veluwe. Dit varieert van de reisboekenwinkel "De Zwerver" in Groningen tot winkels in Den Haag en Amsterdam. Het Aardhuis is tot nu toe onze grootste afnemer buiten de vereniging.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Deugdelijk raster kan landbouwschade eenvoudig verminderen

 

Schade door zoogdieren in (kapitaalsintensieve) gewassen kan veelal worden voorkomen door het plaatsen van een deugdelijk raster. In de praktijk komt het Faunafonds een grote variatie aan elektrische rasters tegen. Niet altijd zijn deze even solide geplaatst, waardoor alsnog schade kan optreden en de inspanningen van de grondgebruiker deels voor niets zijn geweest. Hierom heeft het Faunafonds in nauwe samenwerking met Gallagher Europe een handreiking ontwikkeld waarin is beschreven hoe een deugdelijk raster kan worden aangelegd. Klik hier om de Handreiking Electrische Afrasteringen via de website van het Faunafonds te downloaden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Tijdschrift Het Edelhert

 

Het zomernummer komt eraan. Eind juni in de bus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Beste lezer van de nieuwsbrief. Als u deze nieuwsbrieven met plezier leest en het werk van Vereniging het Edelhert interessant en nuttig vindt, zou u kunnen overwegen om ons financieel te steunen middels een lidmaatschap. We verwelkomen u graag als lid. Als lid krijgt u voor slechts € 22,- jaarlijks vier keer ons prachtige tijdschrift Het Edelhert en daarbij kunt u regelmatig inschrijven voor een gratis excursie. U kunt zich hier hier aanmelden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Het Edelhert op je iPad

Het tijdschrift Het Edelhert op je iPad. Ondertussen staan de edities van 2011, 2012 en 2013 tijdschrift Het Edelhert in de App voor de iPad. Compleet met index en zoekfunctie. Voor slechts € 1,79 zijn deze edities te raadplegen. De recent verschenen herfst- en winteruitgave van 2013 staan er er ook in. De updates tot eind 2014 zijn gratis.

Eerdere kopers kunnen voor € 0,89 een update downloaden, incl. de komende edities tot en met 2014.

De App is geschikt voor alle iPad's inclusief de iPad mini.

Aan deze nieuwsbrief werkten mee:

Teksten: Janoh de Groot, Renée Willemsen, Jan Paulides.

Foto's: Janoh de Groot, Jan Paulides.

Uitschrijven [unsubscribe link]! facebook_icon Connect on Facebook twitter_icon Volg ons op Twitter