Provincie Gelderland gaat bijdragen aan de promotie en marketing van zes Gelderse Nationale Landschappen. De partijen in de gebieden willen komen tot een sterkere identiteit en grotere betrokkenheid bij de Nationale Landschappen. Daarom hebben zij businesscases opgezet. Voor elk goedgekeurde businesscase stelt Gelderland 70.000 euro beschikbaar. De subsidie wordt afgerekend op basis van prestaties.

'Gelderland kent een grote variëteit aan mooie en speciale gebieden, waar het prettig wonen, werken en vertoeven is. Onze Nationale Landschappen zijn stuk voor stuk bijzonder; ze laten de grote diversiteit aan mooie én speciale landschappen zien. Door die extra onder de aandacht te brengen en bezoekers te interesseren, ontstaan nieuwe kansen voor bedrijvigheid', aldus Gelders gedeputeerde voor Natuur en Landschap, Jan Jacob van Dijk.

Groene motor
Als een Nationaal Landschap een sterk merk is, zorgt dat voor nieuwe economische perspectieven, die op hun beurt de identiteit en de kwaliteit van het landschap verder versterken. Alleen dan kan de ‘groene motor’ goed gaan draaien. Voorwaarde daarbij is dat het gebied met één gezicht naar buiten treedt en dat de gebiedspartijen zich hierin herkennen. Een duurzame gebiedsorganisatie - waarin maatschappelijke organisaties, marktpartijen, en gemeenten het voortouw nemen - is een vereiste.

Promotie en marketing
De Gelderse Staten hebben in 2012 500.000 euro beschikbaar gesteld voor de promotie en marketing van de Nationale Landschappen. Daarop zijn de gebiedspartijen van de Nationale Landschappen door de provincie uitgenodigd om voor hun Nationaal Landschap een businesscase op te stellen. Alleen De Gelderse Poort heeft geen subsidie aangevraagd.

Nationale Landschappen: unieke kwaliteiten
Zeven van de twintig Nationale Landschappen liggen in Gelderland. Nationale Landschappen zijn landschappen die internationaal gezien unieke kwaliteiten hebben of nationaal gezien bijzondere kenmerken. Sinds 2012 besluit elke provincie zelf welk beleid ze voert voor de Nationale Landschappen.