NP De Hoge Veluwe is tevreden met het naleven van de nieuwe regels. Het management van het park zag zich genoodzaakt vanaf januari dit jaar te verbieden om buiten de paden te treden. Dit verbod vond men nodig om het wild rust te geven in de gebieden. Het voortdurend kunnen worden opgejaagd zorgde voor stress bij edelherten en dit was te zien aan de grotere roedels. Met name fotografen waren niet gelukkig met deze kentering in het beleid. Ze gingen graag het gebied in om de dieren goed te kunnen fotograferen. Het was een grote cultuuromslag, al 80 jaar mocht er op De Hoge Veluwe buiten wegen en paden het gebied in gelopen worden, met uitzondering van de rustgebieden. Dit struinen was afgelopen vanaf januari 2016.

Deze trendbreuk werkt nu goed uit voor de dieren. Hoofd bedrijfvoering van het park Jakob Leidekker heeft de indruk dat het wild zich rustiger gedraagt.

Jachtopzieners mogen sinds de instelling van het verbod boetes uitschrijven aan wandelaars die toch van het pad af gaan, maar dat wordt alleen gedaan als er sprake is van doelbewuste overtreding.