Elspeet - Eén maal per jaar trekt het bestuur van de vereniging zich terug om zich te bezinnen over de grote lijnen betreffende de komende jaar cq. jaren. Dit jaar wederom aan de hei, zoals een heidesessie beaamt en wel in Elspeet.

Vragen die aan bod komen komen gaan bijvoorbeeld over: Alternatief beheer betreffende de OVP,  De activiteiten van de vereniging, rasteren, tijdschrift. website. Gaat het zoals we willen?  Ledenbestand en wat is ons doel?  Wat gaat goed en wat kan beter?  Locatie en thema's voor de komende ALV en ledendagen.  Bestuurssamenstelling, vrijwilligerspool en hoe en wat er in de komende tijd zal muteren en wat er aangevuld moet worden en de taakverdeling.

Het was een vruchtbare dag, waarbij een aantal zaken duidelijk vorm en richting gekregen hebben.