1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58

Zoals u zult begrijpen kan een fysieke ALV dit jaar niet plaatsvinden. Omdat er statutair toch een ALV behoort plaats te vinden wil het bestuur dit jaar de ALV online houden. Hierbij de agenda en de manier van aanmelding, uitsluitend voor leden! Het bestuur hoopt op grote deelname.

Banner 2 VhE

UITNODIGING

EERSTE ONLINE ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

Zaterdag 03-04-2021

Inschrijving via: secretaris@hetedelhert.nl

Als u zich inschrijft ontvangt u t.z.t een link om in te loggen voor de vergadering

Het programma:

Vanaf 10.30: inloggen via de eerder toegezonden link

11.00 uur

 1. Opening vergadering
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen algemene vergaderingen 2020
 4. Bespreking jaarverslag 2020 en goedkeuring
 5. Toelichting financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021
 6. Rapportage kascontrolecommissie (Rob Schuitenmaker, Sabeth de Clercq reserve lid Wilma Reeseeuw)
 7. Vaststelling financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021
 8. Benoeming leden kascontrolecommissie
 9. Geplande activiteiten in 2021
 10. Bestuursverkiezing:
 • Aftredend en niet herkiesbaar
 • Door persoonlijke omstandigheden is Frans Assink lopende het jaar afgetreden

Kandidaat

 • Het bestuur draag voor de heer Robert Hoegen als bestuurslid

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen schriftelijk aangemeld worden tot tien dagen voor de vergadering gesteund door minimaal 5 leden. (Statuten art 9 lid 5)

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

De procedure is dit jaar ivm Corona anders dan andere jaren

U kunt zich aanmelden via: Secretaris@hetedelhert.nl

Als u zich heeft aangemeld ontvangt u t.z.t. een link waarmee u kunt inloggen op 3 april vanaf 10.30 uur. Er zijn aan deze online ALV geen kosten verbonden.