De ALV die wordt gehouden op 5 maart 2022 in het Aardhuis, te Apeldoorn is VOL. Er is geen ruimte meer voor nieuwe inschrijvingen.

Door de versoepelingen van de coronamaatregelen is het aantal deelnemers beperkt. Er kunnen slechts 60 leden deelnemen. 

Onderstaand zie u de agenda. 

Banner 2 VhE

UITNODIGING

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Vereniging het Edelhert

Zaterdag 05-03-2022

Het Aardhuis, Aardhuis 3, 7346 AA, Hoog Soeren

Programma:

10:30 uur: Ontvangst met koffie en welkomstklanken door jachthoornblazers.

11.00 uur

 1. Opening algemene ledenvergadering.
 2. Ingekomen stukken.
 3. Notulen algemene leden vergaderingen 2021.
 4. Bespreking secretarieel jaarverslag 2021 en goedkeuring.
 5. Toelichting financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022.
 6. Rapportage kascontrolecommissie (Rob Schuitemaker, Sabeth de Clercq, reserve lid: Erik van Sliedrecht).
 7. Vaststelling financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022.
 8. Benoeming leden kascontrolecommissie.
 9. Ledenwerving.
 10. Vaststelling jaarlijkse bijdrage.
 1. Voorziening in vacatures binnen het bestuur:

Voordracht bestuur kandidaat.

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen schriftelijk aangemeld worden tot tien dagen voor de vergadering gesteund door minimaal 5 leden (Statuten art 9 lid 5).

 1. Geplande activiteiten 2022.
 1. Rondvraag.
 1. Sluiting.

12.30 uur Lunch.

13.30 uur Middag programma.

15.00 – 17.00 uur: Wandeling.

Na de wandeling heffen wij het glas ter afsluiting.

Het belooft een mooie vergadering te worden.