Ermelo - Net buiten de bebouwde kom van Ermelo is de nieuwe hertensoort gesignaleerd, genaamd Cervus Pagasus, lokaal bekend onder de naam Vliegend Hert, niet te verwarren met de tor Lucanus Cervus. Het Vliegend Hert is een aftakking van ons bekende edelhert (Cervus Elaphus). Het hert verplaatst zich met grote sprongen, waarbij de vleugels het mogelijk maken om korte tijd door de lucht te vliegen. Juist omdat nabij de wegen men niet alleen óp de weg moet letten op overstekend wild, zijn deze borden geplaatst. Het kan namelijk ook zo zijn dat het Vliegende Hert op slechts enkele meters boven de weg passeert. Juist voor hoge auto's, bussen en vrachtwagens levert dit extra gevaar op.

Het lijkt erop dat er reeds herten niet willen wachten tot de wildviaducten en corridors gereed zijn en reeds een nieuwe manier gevonden hebben om de weg te passeren.