Waanbeeld
Seger baron Van Voorst tot Voorst, directeur van de stichting het Nationale Park Hoge Veluwe schrijft in een brief aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Landbouw, natuurorganisaties en ecologen af moeten van het waanbeeld dat herten zich overal over Nederland behoren te verspreiden via nieuw aangelegde natuur, zo is te lezen in de Telegraaf van vandaag.

Redenen zouden zijn, dat er te veel schade is aan landbouw en particuliere tuinen, dat de kaalslag onder inheemse boomsoorten veel te groot is en er geen goede schadeloosstelling is. " Boeren worden afgescheept met een fooi. Particulieren krijgen helemaal niets."  Ook het risico van aanrijdingen zou te groot zijn. Ook zou het wild MKZ, Q-koorts en andere ziekten meedragen. "Zolang het op de Veluwe een chaos is, moet je dat niet willen exporteren".
Aankoop voegde niets toe
Van Voorst tot Voortst is blij dat veel van de ecologische verbindingen niet doorgaan. "Die hele aankoop voegde niets toe". Net zomin als de aanleg van die megalomane ecoducten voor herten." De directeur, die zelf 5400 hectare beheert, verwerpt de hetze van gesubsidieerde natuurclubs tegen het kabinetsbeleid. "Subsidies zijn niet heilig. Als ik grond aan wil kopen, trek ik zelf de knip. Ik vraag geen geld van belastingbetalers. Het is een illusie dat alleen door grondaankoop natuur ontstaat."

De vernietiging van goede landbouwgrond is volgens Van Voorst funest voor het voedselaanbod van de vogels en dieren die de natuurliefhebbers zo graag beschermen. "Beesten moeten eten. Dan moet je niet een boer uitkopen en met de bulldozer de vruchtbare bovenlaag weghalen. Graanteelt en graslanden, afgewisseld met bos, zijn juist onmisbaar."

Lelystad - Dzsingisz Gabor overhandigt aan staatssecretaris Bleker het ICMO2 rapport. De evaluatie en nieuwe aanbevelingen zijn een jaar eerder dan gepland gepresenteerd, omdat afgelopen winter veel grote grazers een erbarmelijke dood stierven en de politiek door belanghebbenden aangestuurd dit niet langer kon accepteren.

Voor- en tegenstanders van het natuurbeheer in de Oostvaardersplassen buitelen al jaren over elkaar heen. Iedere winter sterven er honderden dieren, volgens voorstanders een natuurlijke gang van zaken, maar volgens tegenstanders een wrede hongerdood. Wat is er aan de hand in het natuurgebied? EénVandaag ging de afgelopen maanden op verschillende momenten kijken en ontdekte veel stervende dieren, aan het eind van hun Latijn. Voor de camera sterft een hinde die niet meer op zijn poten kan staan en in het water valt.

Hoog Soeren - Alle grote terreineigenaren van de Veluwe : Natuurmonumenten , Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap , Defensie, Het Nationaal Park De Hoge Veluwe en het Kroondomein, maar ook  I.P.C. Groene Ruimte, gaan actief een bijdrage leveren op de Grofwildbeheerdag van 6 november 2009. Met als thema:

FLEXIBEL POPULATIEBEHEER.

Bestuurlijk en beleidsmatig staat 2010 voor de deur. Een unieke  kans om nog eens stevig met elkaar van gedachte te wisselen.