Links het tijdelijke raster (versie 1) gezet door de bollenboeren. Hier liepen de herten om heen of sprongen over het laagste gedeelte. Rechts het tijdelijke raster (versie 2).

Noordwijk - Nieuwe rasters worden momenteel neergezet om de damherten van de bollenvelden te houden. Gemeente Noordwijk heeft opdracht gegeven om een tijdelijk raster neer te zetten. De houten palen zijn de grond in geslagen en het gladde draad is gemonteerd. Komende week zal de stroomdraden getrokken worden en de spanning erop gezet worden. Zal dit raster voldoende zijn om de damherten tegen te houden? In het verleden is gebleken dat damherten zeer vindingrijk zijn en al vlot het zwakke punt in het raster weten te vinden. Enkele tientallen damherten bezoeken in de nachtelijk uren de bollenvelden.

De Provincie Zuid-Holland verleende in 2007 voor vijf jaar ontheffing van het jachtverbod, maar mochten vooralsnog alleen worden afgeschoten uit oogpunt van verkeersveiligheid. Onlangs breide de provincie deze ontheffing uit. Nu mogen de damherten ook geschoten worden om schade aan gewassen te voorkomen. Een verzoek om ook 's nachts met behulp van kunstlicht te schieten werd niet gehonoreerd en terecht. De gedupeerde moeten zolang het het permanente raster (definitieve versie 3) er nog niet staat maar wat vindingrijker zijn om damherten te verjagen.