Veluwe - Uit mijn eigen waarneming of beter gezegd het ontbreken van de waarneming doet mij vermoeden dat er de eerste drie maanden van het jaar weinig biggen geboren zijn of de eerste levensdagen overleefd hebben.Veluwe - Uit mijn eigen waarneming of beter gezegd het ontbreken van de waarneming doet mij vermoeden dat er de eerste drie maanden van het jaar weinig biggen geboren zijn of de eerste levensdagen overleefd hebben.

Mijn vermoeden werd bevestigd na een navraagrondje bij de diverse faunabeheerders van de Veluwe op de bijeenkomst van Middachten. Opmerkelijk, maar zeker niet ongewoon, dat er geen biggen gezien zijn. Integendeel. Door de milde winters van afgelopen jaren en door de hogere zwijnenstand kwam het steeds vaker voor dat de eerste biggen al in janurai en februari konden worden waargenomen. Bij milde winters is niet het ontbreken van de kou de belangrijkste oorzaak, maar veelal het ontbreken van langere periode met regen met veel wind. Omdat de jonge biggen niet thermostabiel zijn, ze kunnen hun temperatuur niet zelfstandig op peil houden en zijn aangewezen op elkaar in een warme ketel (nest) met het liefst de zeug er zo vaak en lang mogelijk bij.  Oudere zeugen zijn trouwens handiger in het bouwen van een ketel en het warmhouden van de biggen.

Een andere oorzaak van weinig biggen is dat magere zwijnen minder of geen biggen krijgen of tijdens de draagtijd afstoten. Vooral het ontbreken van voldoende voedsel in de Veluwse bossen kan de oorzaak zijn van minder biggen. De zwijnen die pas in april en mei hun jongen krijgen, hebben geen probleem, er is dan weer voldoende voedsel (gras) voor de zeug beschikbaar om de biggen te zogen. Tevens is het weer dan al weer heel wat gunstiger.

Laatste melding: In het Park het Aardhuis zijn 9 biggen geboren, echter dat is niet representatief voor de Veluwe. Hier in het Park worden de zwijnen verzorgd, d.w.z. elke dag krijgen ze voer en ook wat hooi. De overlevingskanzen zijn daardoor aanzienlijk vergroot. Toch aan te bevelen om daar een kijkje te nemen. (voor leden van Ver. Het Edelhert is de toegang gratis).