Zuid-Kennermerland - In een van oudsher voor het publiek afgesloten duinterrein nabij de Kennemerduinen, het ruim 200 ha grote Kraansvlak leven sinds 24 april 2007 wisenten.

Tussen 2007 en 2011 vindt hier een pilot plaats met wisenten in de Nederlandse natuur, begeleid met wetenschappelijk onderzoek. In dit project werken PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Stichting Duinbehoud, ARK en Stichting Kritisch Bosbeheer samen. FREE Nature is opgericht vanuit ARK en houdt zich bezig met adviezen, cursussen en uitvoering van begrazingsprojecten.

De eerste nederlandse wilde wisenten zijn daar geboren! 3 stuks. In de toekomst komen er mogelijk ook bij Kootwijk wisenten. Het Kraansvlak is een pilotproject. Hier wordt door universiteiten onderzoek gedaan. Hierna wordt er gekeken in hoevere de wisent geschikt is voor gebieden als de Veluwe. Het edelhert krijgt op de Veluwe mogelijk gezelschap van deze in Nederland nu niet meer uitgestorven diersoort. Ze vullen het edelhert mooi aan met hun begrazing.

zie ook:

www.freenature.eu

www.wisenten.nl
 

_ _ _ _ _ _ _ Met dank aan onze adverteerders in 2019 in Het Edelhert: _ _ _ _ _

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8