1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Veluwe - Op vrijdag 29 en zaterdag 30 september zijn er bronstcontroles uitgevoerd door het Geldersch Landschap, Staatsbosbeheer, Veluwse Bosgroep, Politie Noord- en Oost- Gelderland, Natuurmonumenten en Groen Netwerk in het buitengebied van Apeldoorn. Er werd gecontroleerd of de mensen de bossen inliepen na zonsondergang en zodoende de bronst verstoren.  Er zijn bij de controles 10 waarschuwingen uitgedeeld en mensen teruggestuurd naar de weg. Er zijn 8 processen verbaal uitgeschreven voor onder andere met de auto in het bos rijden en het negeren van een gesloten verklaring.

Het is uiteraard toegestaan om de bronst te beluisteren aan de kant van de weg. Houd je daarbij aan de (tijdelijke) regels die op de borden staan. Het is niet toegestaan om dwars door het bos te lopen na zonsondergang. Het betreden van het rustgebied is te allen tijde verboden.

 

Hart van Nederland berichtte ook over dit onderwerp, maar dacht per abuis dat het over de zwijnenbronst i.p.v. de hertenbronst ging. De zwijnenbronst in voornamelijk in december en verloopt niet zo zichtbaar en luidruchtig dan de edelhertenbronst.  Bericht hart van Nederland