1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Regioavond Noord-Veluwe van de Gelderse Natuur en Milieufederatie

Lezing: Vereniging het Edelhert
“Veluwe 2020: eiland of majeure schakel voor ons wild”

Discussie:
“Van Veluwe 2010 naar Veluwe 2020, kansen en bedreigingen,
wensen ten aanzien van het provinciale beleid”

Op 6 november a.s.  zal in van De Pineta in Nunspeet (Elspeterweg 6, 8071 PA Nunspeet) van 19.30-22.00 uur door onze vereniging een lezing verzorgd worden o.v.v. de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) met als thema: “Veluwe 2020: eiland of majeure schakel voor ons wild?”.
De lezing is mede bedoeld om de discussie over een nieuwe of aangepaste invulling van het bestaande Veluwe 2010-beleid te voeren. De Provincie is namelijk van start gegaan met nieuwe regiocommissies en de GNMF wil graag dat deze commissies ook via de praktijk geïnformeerd worden over problemen en wensen t.a.v. natuur en milieu in de regio. Tijdens deze avond wordt dan in het bijzonder naar het natuurgebied de Veluwe gekeken. Tijdens het eerste deel van de avond zal onze vereniging een lezing verzorgen over de actuele situatie met betrekking tot het grofwild en de mogelijkheden om te migreren zowel binnen de Veluwe als naar omliggende (natuur)gebieden en de obstakels daarbij, met een doorkijk naar 2020. In het tweede deel van de avond is er ruimte voor discussie en wil de GNMF vanuit een wat breder perspectief komen tot een aantal aandachtspunten voor Veluwe 2020, die we willen meegeven aan de provinciale regiocommissie.

Meld je aan bij:

secr@gnmf.nl o.v.v. regioavond GNMF Noord-Veluwe of via 026-3523740.