1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Rendieren zwemmen de Leaf river (Quebec - V.S.) over.

Jazeker. Herten zijn hele goede zwemmers. Het winterhaar bevat tevens zoveel lucht, dat het drijfvermogen geeft en het zwemmen gemakkelijk maakt. De Noord-Amerikaanse rendieren (Caribou) steken tijdens hun jaarlijkse trek rivieren over. Het rendier is trouwens de enige hertachtige waarvan zowel de mannelijke als de vrouwelijke dieren een gewei dragen.

Dichter bij huis zien we de edelherten in Flevoland in de winter regelmatig vanuit het Fluitbos de randplassen oversteken naar het drogere gebied van de Oostvaardersplassen.