HulshorstOp 15 maart gaat het ecoduct over de snelweg A28 bij het Veluwse Hulshorst open. Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde van de provincie Gelderland, zei dinsdag dat hij geen nieuwe problemen verwacht. Op 15 maart sluit de verlengde afschotperiode op edelherten. Bovendien is de hertenstand deze winter door afschot ongeveer gehalveerd, zodat er vanaf 1 augustus, als er weer gejaagd mag worden, veel minder herten zijn die de wildpassage eventueel gebruiken.

Volgens Van Dijk liepen er vorig najaar door te weinig afschot in de laatste jaren ongeveer 4000 edelherten op de Veluwe. "Dat waren er te veel. Er moet nu eenmaal worden gejaagd om de wildstand op een aanvaardbaar peil te houden.” Van Dijk is tevreden over het afschot door de wildbeheerders in de wintermaanden: „We zijn nu ongeveer op het maximaal toelaatbare aantal van 1900.” Ook na de natuurlijke aanwas in het voorjaar verwacht de bestuurder geen overlast meer voor boeren die akkers hebben in de buurt van Hulshorst.

Bij het ecoduct over de A28 zijn camera's opgehangen waarmee de provincie in de gaten kan houden hoeveel dieren gebruikmaken van de passage. Boeren die schade lijden kunnen zich daarvoor volgens de normale procedure melden bij het Faunafonds. Behalve de wildpassage bij Hulshorst gaan nog twee nieuwe wildviaducten op de Veluwe op 15 maart open.