Amsterdamse Waterleiding Duinen - De bestuursrechter bepaalde vandaag in een zaak die de Faunabescherming had aangespannen tegen het besluit van de provincie Noord-Holland, dat de damherten die buiten het gebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen lopen, mogen worden afgeschoten.  De Faunabescherming stapte naar de rechter omdat volgens die organisatie afschot van de herten een laatste redmiddel is. De stichting meent juist dat nog niet alles is gedaan om de overlast te voorkomen.

De provincie wil aanrijdingen met damherten voorkomen en schade aan de landbouw verminderen. Daarom heeft Noord-Holland toestemming gegeven om de herten af te schieten. Volgens de rechter heeft de provincie al veel gedaan om de overlast tegen te gaan. Nieuwe maatregelen als het opdrijven en verplaatsen van de damherten of anticonceptie bieden volgens het provinciebestuur geen oplossingen voor het probleem. De rechter is het daarmee eens; afschieten mag om het aantal damherten buiten hun leefgebied terug te dringen.