Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat het aantal aanrijdingen evenredig is met de populatie grootte. De sterke stijging op de Noord-West Veluwe is niet verwonderlijk gezien de onderschatting van de stand in de laatste jaren. Op de Midden-Veluwe laat ook een flinke stijging zien.