1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Vandaag in de Tweede Kamer moties ingediend bij het Verslag Algemeen Overleg Wildbeheer:

De motie Graus: over strengere controle naleving van de zorgplicht>> verworpen
De motie Graus: over bestraffing van verantwoordelijken voor extreem dierenleed>> verworpen
De motie Graus: over veldonderzoek inzake 'hormoondarts' >> verworpen
De motie Ouwehand/Thieme: over zorg uitspreken over afschieten van edelherten in draag- en zoogtijd>> Aangenomen
De motie van Gerven: over reactief beheer als standaard>> verworpen
De motie Ouwehand/Thieme: over sluiting ecoduct Hulshorst>> verworpen
De motie Ouwehand/Thieme: over afrasteren van agrarische enclaves op de Veluwe>> Verworpen