Mast

De bladeren wisselen de groene kleur in voor bruin tot okergeel, de temperaturen gaan naar beneden en de wind is harder; de herfst is begonnen. De mast aan de bomen is rijp en valt spontaan. De zwijnen verdelen zich over het bos op zoek naar de eikels en geven de jagers het nakijken. Ongeveer eenderde van het noodzakelijke afschot is gerealiseerd. Naar verwachting en in vergelijking met soortgelijke mastjaren zal het totale afschot op zwijnen niet gerealiseerd worden en zal blijven steken op 60 tot hooguit 70%. Met een geschatte masthoeveelheid van 5.000 ton (vergelijkbaar met 500 volle grote vrachtauto's) is de mast goed te noemen en dat zal in het voorjaar van 2014 terug te zien zijn in grotere worpen biggen.

Aanrijdingen

Niet alleen de eikenbossen, maar ook de wegbermen waar eiken of beuken langs staan, zijn bij de zwijnen in trek. Vooral 's nachts is een aanrijding met een wild zwijn of edelhert niet uitgesloten. Per maand worden er op de Noordwest-Veluwe ca. 10 zwijnen per maand aangereden met uitschieters van zowel 3 als meer dan 60 per maand. Voor de Noordwest-Veluwe ligt voor edelherten  de piek in oktober met 15-20 herten in die maanden en ca. 50 per jaar voor de hele Veluwe.

De herten keren na de bronst weer terug naar hun reguliere leefgebied. Ze trekken door onbekend gebied. Moe, soms zie je een hert letterlijk staan slapen, moeten ze de wegen oversteken. Juist nu is er grote kans op daadwerkelijke botsingen. In zo'n geval trekt een zweethonden man, zoals Jarno Hofman met zijn zweethond (zweet = bloed) Nero erop uit om het hert na te speuren en indien nodig uit zijn lijden te verlossen.

Onlangs nog kwam een bestelbusje in aanrijding met een edelhert. Naast veel blikschade ook een zwaar gewond hert dat na een urenlange zoekactie met Jarno's  zweethond zwaar gewond in het bos werd aangetroffen en moest worden doodgeschoten.