Op 25 september werd in het provinciehuis de eerste bijeenkomst gehouden van de Klankbordgroep Faunabeleid, bijeengeroepen door de Provincie Gelderland.

Op deze bijeenkomst waren alle TBO (terrein beherende organisaties) aanwezig, samen met het particulier grondbezit en de gemeenten vertegenwoordigden zij minstens driekwart van het grond oppervlakte van de Veluwe. Ook de belangenorganisaties zoals LTO (Land- en tuinbouworganisatie), dierenbescherming, FBE (fauna beheereenheid), KNJV (Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, VWV (Vereniging Wildbeheer Veluwe) en ook de VHE (Vereniging Het Edelhert) konden hun zegje doen. Deze eerste bijeenkomst ging over “overzomerende zomerganzen” en “leefgebieden Edelherten”.

De provincie Gelderland hield deze bijeenkomst om zich te laten informeren welke zaken belangrijk zijn bij een nieuw te maken faunabeheerplan 2014.

Betreffende leefgebieden edelherten (incl. de damherten) waren er nog al wat verschillen, de een wil meer zonering door middel van rasters, de ander wil hogere doelstanden, waarbij de LTO vertegenwoordiger weer een lagere doelstand wil en/of een betere schaderegeling. Een sanctie beleid bij het niet nakomen van afspraken was ook een gespreksthema.

Vereniging Het Edelhert heeft naast de haar bekende standpunten o.a. ingebracht dat aangekochte/gepachte landbouwgrond door een TBO niet onmiddellijk omgezet moet worden in zogenaamde nieuwe natuur maar als landbouwgrond in tact gehouden moet worden om als buffer te dienen voor de echte schadegevoelige percelen. Dit model wordt in het Dammerwald (Duitsland) gehanteerd en vangt hier een groot deel van de landbouwschade op.

Ons inziens een waardevolle bijeenkomst waar de Provincie veel informatie uit kan distilleren voor een goed en nieuw Faunabeheerplan.