In aanloop tot de ledenraadpleging die Natuurmonumenten dit najaar houdt werd in de Amsterdamse Balie het startsein gegeven in de vorm van een debat met verschillende organisaties. Met sprekers van Partij voor de Dieren tot de Koninklijke Jagers Vereniging, evenals Dierenbescherming en ZLTO (vereniging voor ondernemers in de groene ruimte) kwam het gesprek niet goed op gang. VhE voorzitter Jozef Linthorst vond het debat erg tegenvallen: 'Het ging erg vaak niet over herten, zwijnen en zichtbaarheid maar over ganzenpopulaties en 'plezierjacht'. De discussie had volgens mij moeten gaan over wel of geen beheer van de grote hoefdieren en zo ja op welke manier. Deze uitkomst zal voor NM geen echte hulp bieden om een toekomstig beleid voor de herten op de Veluwe uit te gaan stippelen.'
NM is eigenaar van bijna 10% van de Veluwe. Bij een afwijkend beleid voor omgang met herten en zwijnen zal NM het toch lastig gaan krijgen met de provincie en de andere terrein beherende organisaties. Populaties gaan natuurlijk overlopen. We zijn eigenlijk net zo mooi op weg naar een groot Veluwe massief van 100.000 ha waar onze edelherten en damherten zich vrij moeten kunnen bewegen zonder al te veel beperkende maatregelen zoals rasters.

De ledenraadpleging is trouwens niet alleen voor leden van NM maar kunnen ook de andere 16.070.00 Nederlanders zich op internet uitspreken over een toekomstig hertenbeleid op de Veluwe. Zie natuurmonumenten.nl