Bentveld - De natuurbrug Zandpoort over de Zandvoortselaan tussen de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) en de Kennemerduinen van het Provinciaal Waterbedrijf Noord-Holland (PWN) is op 20 december 2013 geopend. Anderhalf jaar is eraan gewerkt, negen miljoen euro heeft-ie gekost.

De damherten mogen niet over de brug. Midden op de brug zijn schrikdraden gespannen om te voorkomen dat de damherten van de Waterleidingduinen doorlopen naar de Kennemerduinen. In de AWD wordt (nog) niet beheerd en leven duizenden damherten, aan de noodkant wordt in de Kennemerduinen wel beheerd. Door het openstellen van het ecoduct zouden de damherten in een constante stroom naar het noorden trekken en de buurman opzadelen met een extra inspanning om de damhertenstand aldaar laag te houden. Kleine dieren kunnen onder de draden heenkruipen.

De brug is niet alleen voor het wild, ook loopt er een weg overheen bedoeld voor fietsers. In de AWD moet dat fietspad nog aangelegd worden waarvoor de werkzaamheden in 2014 begonnen zal worden.